Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid-4

TEVAFUK; KUR’AN-I KERİM’İN GÖZE HİTAP EDEN EZELİ MU’CİZESİ             3.1. Tevafuklu Kur’an’ın Nur Talebelerince Yazılması Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (ASM)’ın en büyük mu’cizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in de birçok vech-i i’cazı vardır. Bediüzzaman Yirmi Beşinci Söz’de Kur’an’ın kırk vecihle mu’cize olduğunu icmalen beyan ve kırk vücuh-u i’cazına işaret etmiştir. Yine 29. Mektubun 3. Risale olan … Okumaya devam et Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid-4