Nurdan Haber

Nur Fabrikası Sahibi Hafız Ali Ergün Kimdir?

Nur Fabrikası Sahibi Hafız Ali Ergün Kimdir?
Avatar
Ömer Özcan( omerozcan@nurdanhaber.com )
17 Mart 2021 - 11:31

Nur Fabrikası Sahibi Hafız Ali Ergün Kimdir?

 

Hâfız Ali Ergün 1898 tarihinde Isparta-İslamköy’de doğmuştur. Risale-i Nur eserlerini, Osmanlıca olarak, el yazısıyla yazıp çoğaltarak ve çok sayıda talebe yetiştirerek çok büyük hizmetlere vesile olmuştur. O kadar ki; İslamköy’deki evinde, tek başına bir matbaa, bir fabrika gibi çalışmış, yazdığı on binlerce nüsha Risale-i Nur bütün Anadolu’ya yayılmıştır.

Bu sebeble Üstad Bediüzzaman Hazretleri O’nu, Risale-i Nur’da çok anmakta, “Nur Fabrikası Sahibi” ismini vererek çok takdir etmektedir. Hatta Kastamonu Lâhikasındaki bir mektubunda, Hâfız Ali’nin İslâmköy’ünü kendi Nurs Köyü ile bir tutmakta ve İslâmköy’ünü Nur Fabrikasının tesis yeri olarak belirtmektedir. Şöyle diyor Üstad: “Ben İslâmköy’ünü Nurs Köyü gibi biliyorum…  Nur Fabrikası o köyde dağdağasız teessüs etti…” Hâfız Ali Efendinin bilhassa Barla Lâhikasında onlarca mektubu vardır.

Hâfız Ali ağabey, Nur Risalelerini yazmak için on dört sene müddetle hiç evinden çıkmamış, insanların menfaati için kendi menfaatini terk etmiştir. Bu inziva 1943 senesine kadar devam eder…

1943 senesinde başlayan mahkeme dolayısıyla, Üstadı Bediüzzaman Hazretleri ile beraber Denizli hapishanesine sevk edilir. Bir sene sonra, 1944’de hapishanede hastalanır ve hastaneye kaldırılır. Orada, 17 Mart 1944 tarihinde, genç sayılabilecek bir yaşta, 56 yaşında iken, Üstadına bedel şehit olur. Mezarı Denizli kabristanındadır.

Bu vefat üstadı çok üzer… En şiddetli kasırgalarda bile sarsılmayan Koca Bediüzzaman, bu çok kıymetli talebesinin vefatıyla adeta sarsılır… Denizli hapishanesine vefat haberi geldiğinde şöyle yazar: “Aziz, sıddık kardeşlerim! Ben merhum Hâfız Ali’yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor…” Üstadı bu kadar çok sevmektedir bu örnek talebesini…

Evet, Hâfız Ali; ihlâsta, hizmette, uhuvvet ve samimiyette, bütün nur talebelerine örnek olacak vasıftadır… Bunu biz söylemiyoruz… Onu örnek olarak gösteren Üstad Hazretlerinin bizzat kendisidir. Tarihçe-i Hayatta ve Barla Lâhikasında neşredilen mühim bir mektupta, ‘bu kıymettar, âli kardeşlik hissiyatı’ Üstad Bediüzzaman tarafından şöyle örnek gösterilip teşvik edilmektedir:

“Kardeşlerimizden İslâmköy’lü Hâfız Ali Efendi, kendine rakib olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hiss-i uhuvveti çok kıymetdar gördüğüm için size beyan ediyorum:

O zât yanıma geldi; ötekinin hattı, kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. O daha çok hizmet eder, dedim. Baktım ki; Hâfız Ali kemal-i samimiyet ve ihlas ile, onun tefevvuku ile iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem üstadının nazar-ı muhabbetini celbettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim; gösteriş değil, samimî olduğunu hissettim. Cenab-ı Allah’a şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âlî hissi taşıyanlar var. İnşâallah bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillah yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor.” (Barla Lâhikası 125)

Ne büyük bahtiyarlık… Kendisinden sonra hizmete dâhil olan Hüsrev Altınbaşak, Üstadının muhabbetini celbettiği için, Hâfız Ali bundan lezzet alıyor, memnun oluyor… Allah’tan niyazımız odur ki; hepimizde, umum nur talebelerinde bu his ma’kes bulsun ve bizleri onların şefaatlerine nail eylesin… Âmin…

***

Merhum İslamköylü, Denizli Şehidi Hafız Ali Efendi ile ilgili araştırma kaynaklarım; Başta Risâle-i Nur olmak üzere, Onu yakından tanıyan, onunla hizmet eden veya hizmetler için onunla görüşüp konuşan dört ağabeyimizdir: İslamköylü Hafız Ahmet Lütfi Sönmez, İslamköylü Hasan Ergünal, Sav köylü Hasan Kurt ve Çobanisa köyünden Hafız Nebi… Bu dört ağabeyimizin hepsi de, ahirete irtihal eylediler… Muhtelif tarihlerde kendilerini ziyaret ederek Hafız Ali merhumla ilgili uzun kayıtlarımız olmuştu.

Kaynak: Ağabeyler Anlatıyor Cilt 3 ( Ömer Özcan )

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )