Nurdan Haber

Üstad’ımız ziyaretine birisi geldiği zaman ona iki şey sorardı

Üstad’ımız ziyaretine birisi geldiği zaman ona iki şey sorardı
01 Ekim 2015 - 9:02

Bayram Yüksel Ağabey Anlatıyor:

Üs­tad’ımız zi­ya­re­ti­ne bi­ri­si gel­di­ği za­man ona ön­ce iki şey so­rar­dı:

1. Ri­sa­le-i Nur­la­rı oku­yor mu­sun?

2. Bu­lun­du­ğun mu­hit­te ders­ha­ne var mı, ders­le­re gi­di­yor mu­sun?”

Bir de Üs­tad’ımız son za­man­la­rın­da: ‘Kar­deş­le­rim! Kork­ma­yın… Din­siz­li­ğin bel ke­mi­ği kı­rıldı… Ri­sa­le-i Nur din­siz­li­ğin bel ke­mi­ği­ni kır­dı… Ma­a­le­sef bun­lar be­ni an­la­ya­ma­dı…’ der­di.

Üs­tad’ımız hiç­bir za­man ‘Şu­nu ya­pın, bu­nu ya­pın’ de­mez­di. Dai­ma ‘Şöy­le ya­pıl­sa na­sıl olur?’ der, ak­la ka­pı açar, ih­ti­ya­rı el­den al­maz­dı. Ama öy­le ya­pıl­ma­sı la­zım­dır… Yal­nız Üs­tad’tan ha­ber­siz bir ye­re çı­ka­maz­dık, ha­ber­siz her­kes­le ko­nu­şa­maz­dık… Bir yer­den gel­diği­miz­de ‘Ki­min­le ko­nuş­tun?’ di­ye so­rar­dı. Bi­zim da­ki­ka­mı­zı bi­le he­sap eder­di.

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1

Tarih 14 Haziran 1970

Bayram Yüksel ve Ömer Özcan Ankara’ya dönüş bileti almak için Isparta garajında…

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )