Nurdan Haber

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Kurban Bayramı Tebrik Lahikasını Yeniden Arzediyoruz

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Kurban Bayramı Tebrik Lahikasını Yeniden Arzediyoruz
17 Temmuz 2021 - 20:43

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Kurban Bayramı Tebrik Lahikasını Yeniden Arzediyoruz

 

Nurdanhaber – Haber Merkezi – Özel


‎بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

Aziz, Sıddık Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur’âniyede Fa’al, Sebatkâr Arkadaşlarım!

Hz. Üstadımız’ın bu mübarek gün ve geceleri tebrik sadedinde yazmış oldukları lahikalardan bazı kısımlarla bizler de sizlerin gelen on gecenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz;
Aziz Üstadımız;
“Evvelâ: Bu sene hacc-ı ekber mânasını taşıyan leyali-i aşerenizi ruh u canımızla tebrik ederiz.

Saniyen: Hem dahilde, hem hariçte Nurun fütuhatı devam ediyor. (Emirdağ Lâhikası-1)” buyuruyor ve yine bir mektuplarında;

“Aziz, Sıddık Kardeşlerim!
Bütün ruh ve kalb ve aklımla sizin leyâli-i aşerenizi tebrik ederiz. Bizim şirket-i mâneviyemizde büyük kazançlar edeceklerini rahmet-i İlâhiyeden niyaz ederiz. (Şualar)

“Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkâr, fedakâr kardeşlerim!

Evvelâ:

‎وَ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ

Senasına mazhar o gecelerinizi ve bayramınızı ruh u canımla tebrik ederim. Ve şiddetli hastalığımın şifasına dualarınızı isterim. ( Emirdağ Lâhikası-2 )

Azîz, sebatkâr, fedâkâr, sıddık kardeşlerim!

Evvelâ: Gelecek bayramınızı tebrik ederim.

وَالْفَجْرِ ٭ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ

Kasem-i Kur’âniyle fevkalâde kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana, hem ehl-i imâna çok bereketli ve nurlu olmasını rahmet-i Rahman’dan niyaz ederim.
(Kastamonu Lâhikası)” buyurmaktalar.
Bizler de bu dualara amin diyor hem alem-i islam hem Anadolu için sürurlu ve sulh-u umumiyeye medar olacak bayramlara kavuşmayı rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz.

Üstadımız Risale-i Nur’un bu vatanın ahirzamanda bir medar-ı iftiharı olduğunu beyan ile;

“Size kat’iyyen ve çok emarelerle ve kat’î kanaatımla beyan ediyorum ki; gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâma ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefahir-i tarihiyesini onun ibraziyle gösterecektir.
Said Nursî (Emirdağ Lâhikası)

Kardeşlerimiz hem dahilde binlerce medreselerde hem hariçte yüzlerce memlekette külli hizmetler husule geliyor, bu hizmetlerin menbaı Risale-i Nur’dur, fütuhatı Risale-i Nur yapıyor, hepimiz vesile olmakla bahtiyar oluyoruz. İşte şu fevkalade ehemmiyetli mektupta Üstadımız;
“Hadsiz şükür ve hamd ü sena olsun ki; Risaleti’n-Nur gittikçe parlak, hârikane fütuhat-ı îmaniye yapar. Kendi kendine, inşâallah her görenin kalbinde yerleşir, muannidleri susturur. Bir hıfz-ı gaybî altında düşmanları şaşırtmış kör gözleri onu görmüyor. İzini bulamadığı halde, parlak faaliyetini müşahede ediyorlar. Bu vakit pek ziyade ihtiyat lâzım.
(Kastamonu Lâhikası)

Cenab ı Hak bu kurban bayramını Zat’ına kurbiyete, müminler mabeyninde uhuvvet ve tesanüde, müslümanlar arasında İttihad-ı İslamın tesisine vesile eylesin diye dua ediyoruz.

Bediüzzaman Hz.’nin Hizmetkarı
Hüsnü Bayramoğlu


Nurdan Haber

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )