Nurdan Haber

Bir Alternatif Roman Âyetü’l-Kübra

Bir Alternatif Roman Âyetü’l-Kübra
Prof. Dr. Himmet Uç( himmetuc@hotmail.com )
09 Kasım 2021 - 12:36

Bir Alternatif Roman Âyetü’l-Kübra

 

 

Namık Kemal , intibah ile  çok sevdiği victor Hugo vadisinde bir romantik roman yazdı, İntibah, bir hüsranla sonuçlanan bir kurgusu var, zaten romantik roman hüzünlü ve acı sonlara biter umumiyetle. Namık Kemal’den sonra Türk romanı Türk çocuğunun dünyaya ve dine bakış açısını yenileyecek şeyler yazmadı, günümüzde  on kadar romancı romandaki bu yabancılaşmayı dini ve milli  bir model kullanarak yenilik yaptılar. Nurdan Damla, Sepetçioğlu, Hekimoğlu İsmail, İskender Pala.

Müslüman Türk toplumunun çocukları hala kitapçılarda bulunan ve seksüel oyalama olan pembe dizilerin kıskacında. Bediüzzaman bir büyük sentezci, bütün toplumların aksal gayesi olması gereken yaratılış Allah ve insan münasebetleri onun kaleminin esas maksadı. Eserlerinde kurmaca denilen yani roman türünün geleneksellik ile modernlik arasında örneklerini verdi. O modernist değil di ama modernizme mukabele olarak post modernistti. Küçük hikayeleri roman formunda genişletilse kainat insan ibadet münasebetleri olan kahramanları seçilmiş hikayelerdir. Hacimce küçüktürler ama kabiliyetli hayranlarına rastlası onların her biri bir büyük roman olur. Esselatü imadüddin namaz dinin  direğidir isimli hikayede her biri bir büyük bölüm olacak dramatik çekirdekler vardır.” Yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyeye birtek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder” işte bir romanın şahıslarla bölümü olacak bir cümle, daha neler Namazın beş vakte ve güne mevsimlere ve hayata bölüştürülmesini anlatan dokuzuncu söz dramatik kültürü almış bir isan için bir büyük romandır. İkindi namazı ile güneşin zevale meyli arasında kurulan günlük tabiat  değişimleri ne kadar harika ,hele kabirde namazın  ışık olması yine o kadar harika .Manaları oymayı ve rasat etmeyi öğretmeden yasaklayan mantıktan kurmaca sanatkarı çıkmaz.

Mevlana hazretleri asırlar önce hikayelerde hakikatleri anlatmış, ama Bediüzzaman ondan farklı olarak şahısları mekanları psikoloik derinliklerini vermiş,

Bediüzzaman Ayetü’l Kübra’da otuz üç bölümlük bir postmodern roman yazmış, Türk edebiyatı da batı da ingiliz fransız edebiyatı da roman deyince kadın erkek ilişkileri yatak yorgan hikayeerinden çıkamadı, dünya romanının en büyük teması kadın erkek ilişkileri ve intihar. Bununla nasıl edebiyat yapılır Ayet ül Kübra’da.eserin kahramanı yazarı tarafından tanıtılır, “ Kainattan Halıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır” Eser, nasıl roman kahramanı her bölümde farklı bir misyonda bulunur onlar toplanır  romanı oluşturursa , Bediüzzaman Kastamonu’nun zulümkar atmosferinde kırlarda dolaşarak bu büyük felsefi ve dini romanını yazar. Bediüzzaman Nevzat Köseoğlu’nun dediği gibi Türk milletinin imanını kjrtarmak için çabaladı. Din ve milliyet dengesini kuran bir büyük adamdı Köseoğlu. Milliyetçiler kahramanlık hikayelerinden çıkıp da Bediüzzaman’a gelemediler , ama bu şahıs Bitlis’in ortamından dünya çapında kurmaca eserler meydana getirdi, dünyada okunuyor ve insanları Allah ile ve manalı kainat ile buluşturuyor. Peygamberler Paris’ten Londra’dan mı çıkacaktı, fakir ve kurak iklimlerden çıkardı, Alllah. Bize kalsaydı, nerden çıkarırdık, Paristen Londra’dan çıkanlar insanlığın hangi derdine derman olmuş.

Ayetü’l Kübra sanatın ve felsefenin en efsunlu kelimesi olan bakmak ve görmek , ve tefekkürden doğmuş. Şu giriş dramatik olarak anlatılsa tek başına bir romandır. Hz ibrahim’in gökyüzüne bakarak Allah’ı arar, sonra muakele ile Allah’ı bulur bu Bediüzzaman’ın eserinin çekirdek vakasıdır.

“Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen herbir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki: Gayet keremkârâne bir ziyafetgâh ve gayet san’atkârane bir teşhirgâh ve gayet haşmetkârâne bir ordugâh ve talimgâh ve gayet hayretkârâne ve şevk-engizâne bir seyrangâh ve temâşâgâh ve gayet mânidarâne ve hikmetperverâne bir mütalâagâh olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı kebîrin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken, en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. “Bana bak, aradığını sana bildireceğim” der.

Roman sanatı büyük oranda iç ve dış dialoglardan oluşur. Ayetü’l Kübra’da kahramanın varlıklarla ister somut ve ister soyut konuşur izlenimlerini yazar, onlar hem konuşan hem de kendilerini fonksiyonel gösteren varlıklardır. Bütün ilimler astronomi coğrafya psikoloji, din felsefe kahraman bunları bilir ve ona göre konuşur.

Bediüzzaman’ı anlatamadık çünkü onu anlatmak için çok şey bilmek gerekiyor, bakalım …

 

Prof. Dr. Himmet Uç


Nurdan Haber

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )