Nurdan Haber

Dr. Mehmet Rıza Derindağ - AİT TÜM YAZILAR
Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -7

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -7

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -7 KUR’AN-I KERİM’İN NÜZUL VE TERTİBİ Kur’an-ı Kerim’in nüzulü 610 senesinde Cebrail’in (a.s) getirdiği ilk âyetlerle başlayarak Peygamber Efendimiz’in (a.s.m) vefatına (632) kadar yaklaşık 23 sene devam etmiştir. Efendimiz (a.s.m) in...

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -6

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -6

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -6 Lafzullah Tevafuku ve Hamid-İ Amidi’nin Kur’an’ından Örnekler  Kur’an-ı Mücizülbeyan’da “Allah” lafzı 2806, Bismillâh’dakilerle beraber lâfz-ı Rahman, 159; lâfz-ı Rahîm, 220; lâfz-ı Gafûr, 61; lâfz-ı Rab, 846; lâfz-ı Hakîm, 8...

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -5

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -5

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -5 Bediüzzaman fevkalade bir süratle yazdırıp bir an evvel İstanbul’da matbalarda bastırmak istediği ve Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın kırk vecihle mucizeliğini isbat edip “İ’câz-ı Kur’ân” nâmını verdiği Yirmi Beş...

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid-4

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid-4

TEVAFUK; KUR’AN-I KERİM’İN GÖZE HİTAP EDEN EZELİ MU’CİZESİ             3.1. Tevafuklu Kur’an’ın Nur Talebelerince Yazılması Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (ASM)’ın en büyük mu’cizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in de birçok vech-i i’cazı vardır. Bediüzzaman Yirmi Beşinci...

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -3

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -3

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -3 Hatt-ı Kur’an maalesef bir giyotinde başı vurulacak mahkûm ve mazlum bir halde iken iki mühim şahsiyetin O’nu ihya hareketiyle Anadolu’da muhafaza edilmişti. Birisi Bediüzzaman Said Nursi’dir. Kendisini yarım ümmi (yazması nakıs) t...

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -2

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -2

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid -2 Hattat Hamid’in hatta olan merakını teşyi eden ve kendisini hat sanatına adamasında dönüm noktası olan hususun Sultan Hamid Han’ın cülüs-ü hümayun gününde yazmış olduğu “Sultan Abdulhamid tuğrası” olduğu rivayet edilir. Küçük yaşta...