Nurdan Haber

Dr. Mehmet Rıza Derindağ - AİT TÜM YAZILAR
Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (5)

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (5)

Risale-i Nur’un Neşri ve Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri (5) (1956’dan Günümüze) Dr. Mehmet Rıza Derindağ (İslam Hukuku Noktasından Bediüzzaman’ın Vasiyetnameleri) “Şer‘î hükmü bakımından vasiyet beş kısma ayrılır. a) Vâcip olan vasiyet. Zimmetinde bizzat ifa etmekten âciz olduğu ...

Uhuvvet Dersine Davet ve “UBUNTU”

Uhuvvet Dersine Davet ve “UBUNTU”

Uhuvvet Dersine Davet ve “UBUNTU” Dr. Mehmet Rıza Derindağ Bediüzzaman “ben” demeyiniz “biz” deyiniz diyor, “hizmetkarız” diyor ve “sadakat” istiyor. Mesleğimiz “Halîliye” olduğu için, meşrebimiz “hıllet”tir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedâkâr arkadaş...

Risale-i Nur’un Neşri ve Korsan Neşriyatın Tarihçesi (4)

Risale-i Nur’un Neşri ve Korsan Neşriyatın Tarihçesi (4)

(1956’dan Günümüze) Dr. Mehmet Rıza Derindağ İslam Hukuku Noktasından Bediüzzaman’ın Vasiyetleri Bediüzzaman Hazretleri Matbaalarda yeni harflerle neşriyat hizmetlerinin başlamasıyla neşir ile alakalı vasiyetlerini de lahikaya aldırıyor. Hz. Üstadımızın bu gelen vasiyetlerinde üç...

Risale-i Nur’un Neşri ve Korsan Neşriyatın Tarihçesi (3)

Risale-i Nur’un Neşri ve Korsan Neşriyatın Tarihçesi (3)

(1956’dan Günümüze) Dr. Mehmet Rıza Derindağ 1956’ya kadar Nurların neşrine dair muhtasar izahatı birinci kısımda naklettim. Bundan sonra ki kısmı Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den dinlediğim kadarıyla naklederek başlayacağım. 1956 senesine gelindiğinde memlekette Halk Partisinin tek p...

Risale-i Nur’un Neşri ve Korsan Neşriyatın Tarihçesi (2)

Risale-i Nur’un Neşri ve Korsan Neşriyatın Tarihçesi (2)

(1956’dan Günümüze) Dr. Mehmet Rıza Derindağ Mukaddime’de tadad ettiğim hususlar derhatır edilerek Risale-i Nur’un Neşriyat serencamına muhtasaran göz atıp bir sonraki yazı ile ; 1- 1956’da Nurların neşri meselesine, 2- Hz. Üstadımızın vefatına kadar olan bu devrede neşriyatın ke...

Risale-i Nur’un Neşri ve Korsan Neşriyatın Tarihçesi

Risale-i Nur’un Neşri ve Korsan Neşriyatın Tarihçesi

(1956’dan Günümüze) Dr. Mehmet Rıza Derindağ Mukaddime Risale-i Nur Külliyatının 1956 tarihinden itibaren İstanbul ve Ankara’da neşrinden Hz. Üstadımızın vefatından sonra devam edegelen neşriyat hizmetlerine ve 1970-80 arası ve sonra ki devrelerde yapılan neşir hizmetleri ile Bed...