Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid-1

Tevafuk’lu Kur’an ve Hattat Hamid Aytaç – 1 ​Kalemle ilmi öğreten Allah’a hamd, kelam-ı ilahinin muhatabı Efendimiz Muhammed’e salat, kelam-ı İlahiyi kemal mertebede öğrenip öğreten ve gelecek nesillere taşıyan al ve ashabına selam olsun. Kalem Mütekellim-i Ezeli’nin kelamını mücessem ve müşahhas hale getirmesiyle şereflenmiş ve yaratılanların ilki vasfı ile hadiste tavsif edilmiştir. Kur’an Kudretin azam … Okumaya devam et Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid-1