Nurdan Haber

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid-1

Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid-1
Dr. Mehmet Rıza Derindağ( mehmetriza@nurdanhaber.com )
11 Aralık 2020 - 17:08

Tevafuk’lu Kur’an ve Hattat Hamid Aytaç – 1

​Kalemle ilmi öğreten Allah’a hamd, kelam-ı ilahinin muhatabı Efendimiz Muhammed’e salat, kelam-ı İlahiyi kemal mertebede öğrenip öğreten ve gelecek nesillere taşıyan al ve ashabına selam olsun.

Kalem Mütekellim-i Ezeli’nin kelamını mücessem ve müşahhas hale getirmesiyle şereflenmiş ve yaratılanların ilki vasfı ile hadiste tavsif edilmiştir.

Kur’an Kudretin azam tecellisini kâinat ve kâinat içerisinde en güzel ve cami tecellisini hayat olarak ifade ettiği gibi, kelamın en azam tecellisini vahy-i ilahi ve vahiyler içerisinde en cami ve en küllisi ve mahfuz olanı Mushaf-ı Şerif olan Kur’an-i Kerim olarak ifade etmektedir. Kalem ve Kelam ilişkisi içerisinde Kur’an başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir yere sahiptir.

Kelam-ı İlahi’nin Mütekellim-i Ezeliye yakışan bir estetik, cemal ve hüsne sahip olması bilhassa Osmanlı devrinde önem arz etmiştir. Hüsn-i hat kelamın hüsnüne mütenasip bir hal alabilmesi için bir sanat olarak gelişmeye başlamış ve Osmanlı Medeniyetinde kemalini bulmuştur. İmam-ı Rabbani melikin atiyyelerini  taşır dediği gibi kelamların en güzelini de yazıların en güzeli taşıyabilir. O güzelliğin ve zirvenin son asırda ki mümessili mümeyyiz vasıflarıyla öne çıkan Hattat Hamid Aytaç olmuştur.

Son asırda ise her şeyi madde de arayan maneviyata körelmiş bu asrın çocuklarına Kuranın yeni bir vech-i mucizesi Bediüzzaman Said Nursi tarafından tevafuk namıyla keşfedilmiş ve bu tevafuk mucizesinin en güzel örneklerinden birisini Hattat Hamid Aytaç yazmış olduğu Mushaf ile bizlere sunmuştur. Hattat Hamid Aytaç’ın en önemli eseri Hasan Rıza Efendi’nin mushafını takliden yazdığı ve “Allah” lafızlarının alt alta getirilerek tevafuku gözler önüne seren nüshasıdır. Kur’an’ın mucizelerini kelam, tefsir, bilimsellik gibi çok çeşitli yönlerden ve değişik üsluplarla pek çok ilim adamı anlatmış ve bu konularda binlerce eser kaleme alınmıştır. Kuranın mucizevi bir veçhesi de tevafuktur. Bu tevafuğu ortaya çıkaran Bediüzzaman talebelerine bilhassa Hüsrev Altunbaşak Efendiye böyle bir Kur’an’ı yazdırmıştır. Bu hususta çok büyük gayretler gösteren ve uzun bir vakit sarf eden bir isim de Hattat Hamid Aytaç olmuştur. Cenab-ı Allah Hamid-i Amedi’yi en güzel bir surette mükafatlandırsın, bu hizmetini kendisi için ahirette bir nur, cennette bir sürur ve manevi azık eylesin. Kur’an’ın bu şekilde tevafuklu bir surette yazılmasına muvaffak olan Hamid Efendi’nin yazmış olduğu Kur’an’ı, onun neşrini, tevafuktaki incelikleri ve kendisinin bu işteki muvaffakiyetini ve tevafuk sahasındaki tespitlerimi Hattat Hamid Aytaç hakkında Diyarbakır’da düzenlenen bu sempozyuma takdim ediyorum.

Cenab-ı Hak’tan, salih amellerimizi kabul buyurmasını ve bunun daha fazlasına bizleri muvaffak kılmasını, Hattat Hamid Aytaç’a rahmet eylemesini niyaz ediyorum. Muvaffakiyet ancak Allah-u Teala’dandır.

Mehmet Rıza Derindağ

Devamı Gelecek

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )