Etiket: parlak fıkralar

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-43

Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar Rüya hakkında Isparta’ya gönderilen bir fıkradır Aziz, sıddık kardeşlerim! Hediyeniz Kastamonu’ya geleceği anında rüyada gördüm ki bizlere bir ferman-ı şahane manevî bir canibden geliyor, kemal-i hürmetle ellerinde tutup bize getiriyorlar. Biz baktık ki o ferman-ı âlî, Kur’an-ı Azîmüşşan olarak çıktı. O halde bu mana kalbe geldi: […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-42

Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar Aziz, sıddık kardeşlerim! Bugünlerde Rumuzat-ı Semaniye’ye ait iki risaleyi ehemmiyetli talebelere, bir yere gönderdim. Yol kapandı, gitmedi. O iki risaleyi tekrar dikkatle mütalaa ettim. Fikren dedim ki: “Bu zevkli ve güzel ve meraklı, şirin bir maksada giden bu tevafuklu yolda ne için sevk edilmeden perde indi, […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-41

Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar Hâfız Ali’nin bu defaki mektubunda çok mübarek ve yüksek duası bizi en derin ruhumuzdan mesrur edip şükre sevk etti. Ve her musibetzedeye ve hüzün ve kederlere düşenlere mana-yı işarîsiyle mededres ve halâskâr ve şifadar ve medar-ı sürur olan اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ve اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-40

Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar Namaz tesbihatının faziletine ait Isparta’ya gönderilen bir mektuptur Bugünlerde ince bir mesele kalbime geldi. Vaktinde kaleme alamadım. Vakit geçtikten sonra o ehemmiyetli hakikate bir işaret ederiz: Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekâsülüne binaen dedim: Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediyedir (asm) ve velayet-i Ahmediyenin (asm) bir evradıdır. O […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-39

Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar Bizden bir ay uzakta bulunan Risaletü’n-Nur şakirdleri, Üstadımızın hastalığının aynı zamanında hastalığının vaziyetini rüyada aynen gördükleri gibi; Sabri ve Hâfız Ali’nin taifeleri de aynı vakitte burada yani Kastamonu’da olduğu gibi, hasta olan Üstadımızın hesabına daha mühim bir tarzda çalışmışlar. Şöyle ki: (Sabri’nin mektubunun bir parçasıdır) Üstadım […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-38

Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar Emin ve Feyzi’nin Isparta’daki kardeşlerine, Üstadlarının hastalığı hakkında bir mektuplarıdır … Ramazan-ı şerifte beş gün savm-ı visal içinde gıda olarak, ekmeksiz muhallebi üç ve beş altı kaşık soğuk yoğurt… Üçüncü gece, yarım kaşık muhallebi ve dördüncü gece iftarda sulu şehriyeden beş kaşık ve beş kaşık da […]

Yazının Devamı