SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Kopyalanan Canlıların Ruhu

Kopyalanan Canlıların Ruhu

Soru –Kopyalanan Canlıların Ruhu Yok Mudur? Bazıları, ilk kopyalanan koyun Dolly’nin DNA’sı ile annesinin DNA’sının aynı olduğunu, ikisinin de benzer hareketler yaptığını, dolayısıyla ikisinin tek ruh...

Bir Ayet! Bir Hadis! Bir Ders!

Bir Ayet! Bir Hadis! Bir Ders!

Bir Ayet! Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. (Tegâbün, 64/11) Bir Hadis! Cehennem nefse hoş...

Bir Ayet! Bir Hadis! Bir Ders!

Bir Ayet! Bir Hadis! Bir Ders!

Bir Ayet! Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. (Şûra, 42/20) Bir Hadis! Günün Ha...

Bir Ayet! Bir Hadis! Bir Ders!

Bir Ayet! Bir Hadis! Bir Ders!

Bir Ayet! “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düş...

İnsanlık Tarihi Ne Zaman Başlamıştır?

İnsanlık Tarihi Ne Zaman Başlamıştır?

Dünyanın şu andaki nüfusu, bu konuda bize bir fikir vermektedir. İlk insan on beş bin yıl önce yaratılmış olsa, tarih boyunca ortalama ömrün hep 70 yıl olduğu kabul edildiğinde, dünya nüfusunun şimdi ...

Evrenin yaşı neden insanın yaşından daha fazladır?

Evrenin yaşı neden insanın yaşından daha fazladır?

Evrenin yaşı neden insanın yaşından daha fazladır, insan evren ile aynı anda yaratılsaydı olmaz mıydı? Allah isterse kâinatı bir anda, yani göz açıp yumuncaya kadar bir zaman içerisinde, bütün sistem ...