Nurdan Haber

Filipinler’den Hizmet ve Tebrik Lahikası / 2022

Filipinler’den Hizmet ve Tebrik Lahikası / 2022
Dr. Mehmet Rıza Derindağ( mehmetriza@nurdanhaber.com )
16 Mart 2022 - 10:30
بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ‎
Evvela; Hem şuhur-u selasenizi hem bu gelen Ramazanınızı ve içindeki mübarek mukaddes gecelerinizi bütün ruhu canımızla tebrik ederiz.
Saniyen; “…Risale-i Nur ve hakiki şakirtleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar…” Emirdag Lhk.I – Sh.21
“Eski Said… bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çıkacak. Hattâ Hurriyet’ten evvel pek çok defa talebelere teselli vermek için, ‘Bir Nur çıkacak, gördüğümüz bütün fenalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek’ diyordu… Insaallah, o görüş, yüz sene sonra Nurlar’ın ektiği tohumların sümbüllenmesiyle aynen o geniş daire Nur dairesi olacak, onun yanlış tâbirini sahih gösterecek.”
Emirdag Lhk.II – Sh.99
Bu sene Filipinler’de Nur hizmetlerinin 19. sene-i devriyesi. Temmuz 2003’te Merhum Mustafa Sungur Ağabeyimizin teşviki ile Malezya’ya gidilmiş, Nurların Arapça Mütercimi İhsan Kasım Essalihi Ağabeyin dua ve isteğiyle 28 Ağustos 2003’te bir Regaib gecesi abilerimizin Filipinler’e ilk seyahatı olmuştu. Seyahatlarında kendilerine mihmandarlık yapan hıristiyan rehberleri müslüman olunca bir kaç ay sonra (18 Eylül 2003) tekrar Filipinler’e dönmüş ve Malate bölgesinde Leverıza caddesinde Leyle-i Berat gecesinde (10 Ekim 2003) ilk medresemizi açmışlardı. “…Üstad Said Nursî, Emirdağ’ını bir Dershane-i Nuriye manasında kabul ettiğini söyler. Sav, Barla, Emirdağ, Eflâni gibi Nurlar’ın ekseriyetle yayılıp okunduğu kasaba ve köyleri, birer Dershane-i Nuriye ünvanıyla yâd eder….”
(Tarihçe-i Hayat)
Geçen 19 sene zarfında onbinlerce insanın islamiyetle müşerref olduğu Filipinler de inşaaAllah bir dershane-i nuriye manasında mütalaa edilir.
Mülk medreseler de dahil olmak üzere 20 kadar medrese açılan ülkede ayrıca, 5 farklı bölgede yetimhane açılmıştır.
Elhamdulillah şuanda başkent Manila’da ve ülkenin farklı bölge ve adalarında inşa edilen medreselerin ve yetimhanelerin tamamında Filipinli Mühtedi ehl-i hizmet kalmakta ve hizmetleri sebat ile devam ettirmektedirler.
Dershane hizmetimizin bulunduğu Başşehir Manila, Mindanao Bölgesinde Cagayan De Oro, Zamboanga, İligan, Marawi, Baloi, Basilan, Bukidnon, Kuruan ve Nur Adası var. Mürtebit bulunduğumuz Cebu adaları, Kotabato, Davao, Tawi Tawi, Nueva Vizkaya, İfugao şehir ve adalarında ise Nurları okuyan cemaatimiz mevcut.
Kagayan’da inşaatını bitirdiğimiz Külliyemiz hizmet binası olarak işlerlik, temizlik ve hizmet usulü açısından, hem Güney Asya hem yurt dışı hizmet ihtiyaçlarına cevab verme açısından numune-i imtisal teşkil edecek şekilde planlanmış. Burada kalan kardeşlerimizin müdebbirleri Isparta Mekke Kur’an Kursunda hafızlıklarını tamamlamış, daha sonra medreselerimizde bulunmuş aynı zamanda İLAM’da (İlmi Araştırmalar Merkezi) ilahiyat eğitimi almış, hem hafız, hem laakal 4-5 lisan bilen hem Türkçeye vakıf kardeşlerimiz.
Salisen; Neşir hizmetleri ve tercüme faaliyetleri de devam etmekte olan Filipinlerde Nurlar mahalli lisanlara da tercüme edilmiştir. Filipinler genelinde resmi dil İngilizce olmakla beraber mahalli dillere tercümeler devam ediyor. Türkiye’den Arapça, İngilizce başta olmak üzere bir kaç defa Gemi ile 100bin adet kitap ülkeye getirildi. Muhtelif zamanlarda da 50bin adet Kur’an getirtilerek dağıtımı yapıldı. Şuanda da THY ile 500kilo- bir ton arası ihtiyaca mütevakkıf kitaplarımızı getirtmekteyiz. Filipinler 7107 adadan müteşekkil ve 100 ayrı kabile dili konuşulmakta. Unutamadığımız bir husus mesela neşrini yaptığımız ilk kabile dilindeki risale (Yakan Dilinde Küçük Sözler) çok farklı tesirler meydana getirmişti. Bölge Valisi Vakfımıza bir teşekkür mektubu yazarak “dilimizin muhafazasına yaptığınız katkılardan dolayı size minnettarız” demişti.
Rabian; Kur’ân-i Hakîm’in hakaik-i imaniyesini tefsir eden ve butun meselelerini, funun-u akliye ile ve delâil-i mantikiye ve musbete ile tesbit ettiren ve mâkulâtla ders veren Risale-i Nur’dur ki, yeni asrin universitelerinde ve mekteplerinde okutulmaya şayandır. (Emirdag Lahikasi) Mütekaid YÖK Başkanı Norma Şerif “40 sene Üstad Bediüzzaman Kur’an’ın esrarının kendisine açılması için dua etmiş, Cenab-ı Hak Üstadın duasını Risale-i Nur ile kabul etmiş. 5 asır Moro Müslümanları islamın hakikatını öğrenmek için dua etmiş bizim dualarımızda Nurların buraya ulaşmasıyla kabul olmuş. 30. Lem’a mesela Nurların filipinler eğitim sistemine entegrasyonu için kafidir” demişti. Bu vesile ile 2007 senesinde Abdullah Yeğin Ağabey tarafından açılışı yapılan Filipinler Risale-i Nur Enstitüsü kıymetli hizmetler vermiş ve 80’e yakın üniversite ve kolejde müfredat programı hazırlamış, bütün okullara külliyat dağıtılmış, islami ders kitapları hazırlanmış ve mecburi ders sistemi içerisinde yer almıştır. Hüsnü Bayramoğlu ve Ahmed Aytimur Ağabeylerin ziyaretlerinde açılışları yapılan okuma merkezleri ve daha sonrasında 3 defa daha Hüsnü Ağabeyin ziyaretleriyle bilhassa Hz. Üstadın meslek ve meşrebine dair lahika dersleri ve akabinde yine Hüsnü Ağabeyimizin teşvikiyle ingilizceye tercümesi yapılan Tarihçe-i Hayat, Emirdağ, Kastamonu Lahikaları ve bahusus Hizmet Rehberi Filipinler hizmetlerinde de keyfiyete matuf inkişafa vesile olmuştur.
Yine mesela Nurlardan insan tarifini dinleyen bir Profesör “ben 80 yaşındayım. 70 senedir insan nedir onu araştırıyorum. Mezara yaklaştığım bugünlerde kendimi hem bahtiyar hem bedbaht addediyorum. Bedbahtım zira bugüne kadar insanı tanıyamamışım, bahtiyarım ölmeden önce Allah bana insanı tarif eden bir insan tanıttı, Bediüzzaman’ı tanıdım!” diyordu. Bir başkası 8. Söz’ü okuyup müslüman oluyor, bir başkası Hastalar Risalesini okuyup hamd ede ede hayata müslüman olarak veda ediyor ama o hidayet ve iman mukabilinde inşaaAllah ebedi hayatını kurtarıyor.. binler böyle misaller var. Risale-i Nur’u okuduktan sonra islamiyeti seçen ve bu nimete vasıl olduktan sonra hayatlarını hizmetlere vakfeden kardeşlerin şevkleri hakikaten takdire şayan. Prof. Dr. Norma Şerif Hanım ve Şerif Hanedanı, son Marawi Sultanının torunu Merhum Ahmad Alonto Hocamızın efrad-ı Ailesi ve hanedanı, kuzeyde İfugao Kabilesinin ilk müslüman mensupları Tayaban ailesi ve gençleri, Higaunun Kabilesinin şefi Datu Jumo ve evlatları, Batı Mindanaoda bilhassa Zamboanga da çok hizmetleri sebkat etmiş ve bütün efrad-ı ailesiyle nurlara sahip çıkarak evlerini medreseye vakfeden Usman ailesi ve Baddai ailesi, Basilan Adasında binasını medresetüzzehra yapan Jubaira Said ve ailesi ile Müftü Hacı Osman Efendi bu memlekette Hizmet-i imaniyenin inkişaf ve intişarına vesile olmuş ve olmakta. Bu ailelerin yanında ferden ferda hizmetlere vakf-ı hayat eden erkek ve hanım nur talebeleri ise her türlü takdirin fevkinde bir fedakarlık ile hizmetlere sahabet etmekteler.
Her sene Filipinler’den ilahiyat, hafızlık, uluslararası imam hatip ve türkçe öğrenimi gibi vesilelerle Türkiye’ye 20’ye yakın kardeşimizi gönderiyoruz. Bu kardeşlerimiz ülkeye dönüşlerinde hizmetlere de sahip çıkmaktadırlar.
Elhasıl; Filipinler’de Cenab-ı Hakk’ın inayet ve keremi ile ülkenin mühim merkezlerinde medrese hizmetleri devam etmekte, ayrıca fevkalade mühim bir ihtiyaç olan Yetimhanelerle yüzlerce masum evladımız Kur’an ve iman hakikatleriyle yetişmektedir. Eternity Neşriyat adıyla 15 senedir faaliyetlerine devam eden bir yayınevimiz mevcuttur. Bu vesile ile neşir hizmetleri devam etmekte ve ülkenin en geniş kitap satış ağı olan bir yayınevi ile çalışarak en ücra adalara da kitaplarımız gönderilmektedir. Yayınevi bugüne kadar B. Said Nursi ve Risale-i Nur Tanıtım broşürü – (Ingilizce/Tegalogca – 10.000 adet) başta olmak üzere Yakan, Meranao, Tagalog, İngilizce ve Visaya dillerinde yüzbine yakın kitap neşretmiştir. Ayrıca ingilizce mealli Kur’an-ı Kerim’de neşretmektedir.
Buradaki cemaatin şevkini, sadakat ve kanaat ile fevkalade iktisad ve sebat ile devam edegelen hizmetlerini, medreselerde, hapishanelerde, hastanelerde, radyolarda okunan derslerini ve Filipinlerin tamamına yayılan hidayetleri, bir lahikaya sığdırmak mümkün değil.
Hizmetlerin aynı insicam ile tezyidini, her türlü fitne, fesat, hasetten vabeste ittihad ve ittifak ile devamını bar-ı gah-ı Kibriya’dan niyaz eder, dualarınızı bekler bilvesile leyle-i beratınızı tebrik ederiz.
Filipinler Nur Cemaati Namına
Hiç ender Hiç olan dualarınıza muhtaç Kardeşleriniz

Nurdan Haber – Özel

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )