Nurdan Haber

Cennet annelerin ayakları altındadır

Cennet annelerin ayakları altındadır

Allahım! “Cennet annelerin ayakları altındadır” [Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 3642; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1:335; el-Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr ve Ziyâdetuhu, 1259, 1260] buyuran zâta ve bütün âl v...

Şeytanların Vesveselerinden Sana sığınırım

Şeytanların Vesveselerinden Sana sığınırım

  De ki: “Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden Sana sığınırım. • Onların yanımda bulunmalarından da, yâ Rabbi, Sana sığınırım. [Mü’minûn Sûresi: 97-98.] Âmin! Lemalar / Fihrist / 373 * * *   &n...

Bediüzzaman’ın bayram mesajı ve duası

Bediüzzaman’ın bayram mesajı ve duası

Aziz, sıddık kardeşlerim, Ruh u canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşaallah, âlem-i İslâmın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemahir-i müttefika-i İslâmiyenin kudsî kanun-u esasiyeler...

Risâle-i Nur’ a kalbleri musahhar kıl!

Risâle-i Nur’ a kalbleri musahhar kıl!

Yâ Rabbî ve yâ Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Arâdîn! Yâ Hâlıkî ve yâ Hâlık-ı Küll-i Şey! Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilâtıyla ve bütün mahlûkâtı bütün keyfiyâtıyla teshîr eden kudretinin ve irâdetinin...

Bizi insanların şerrinden muhâfaza eyle

Bizi insanların şerrinden muhâfaza eyle

Ona, Onun Al ve Ashabına ümmetinin iyilikleri sayısınca salât ve selâm olsun! Yâ Allah, yâ Rahman, yâ Rahim! Sen Ferd’sin, Hayy’sın, Kayyûm’sun, Hakem’sin, Adl’sin, Kuddüs’sün; Furkan-ı Hakîmin ve Hab...

Emân ver bize

Emân ver bize

Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi, • Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi, Ey hiçbir şeyin Kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi, • Ey hiçbir dirinin misl...