Kategori: Risale-i Nur

Risale-i Nur’un verdiği zevk, şevk ve imanın eşsiz olmasının sebebi nedir?

Nurdanhaber-Haber Merkezi Bir suale cevap olarak yazdığım bir fıkrayı, size de faydası olur ihtimaliyle beyan ediyorum: Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütalaa eden bir kısım zatlar taraflarından soruldu: ‘Risaletü’n-Nur’un verdiği zevk ve şevk ve iman ve iz’ân onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir?’ Elcevap: Eski mübarek zatların ekseri divanları ve ulemanın bir kısım risaleleri […]

Yazının Devamı

Mâsumların ve hatâsızların zelzele gibi genel musîbet içinde yanması nedendir?

Nurdanhaber-Haber Merkezi Dördüncü suâl: Mâdem bu zelzele musîbeti hatâların neticesi ve keffâretü’z-zünubdur. Mâsumların ve hatâsızların o musîbet içinde yanması nedendir? Adâletullah nasıl müsaade eder? Yine mânevî cânibden elcevap: Bu mesele sırr-ı kadere taallûk ettiği için, Risâle-i Kadere havale edip, yalnız, burada bu kadar denildi: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً Yani, ‘Bir belâ, bir […]

Yazının Devamı

Hz. Adem’in Cennetten çıkarılması ve bir kısım insanların Cehenneme gönderilmesi nedendir?

Nurdanhaber-Haber Merkezi Aziz kardeşlerim, O gece benden sual ettiniz; ben cevabını vermedim. Çünkü, mesâil-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik, münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevap yazıyorum. Tafsilini, Eczacı Efendinin isimlerini yazmış olduğu Sözlerde bulursunuz. Yalnız, kader ve cüz-ü ihtiyarîye ait Yirmi Altıncı Söz hatırıma gelmemişti, size […]

Yazının Devamı

MEŞVERET VE ŞÛRA

Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı, şûradır. MEŞVERET VE ŞÛRA   Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı, meşveret-i şer’iyedir. وَ اَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ âyet-i kerîmesi, şûrayı esas olarak emrediyor. Evet, nasıl ki nev-i beşerdeki “telahuk-u efkâr” unvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünununun esası olduğu gibi en büyük kıta olan […]

Yazının Devamı

“RİSALE-İ NUR GÖZÜ İLE KURBAN BAYRAMI, TEŞRİK TEKBİRLERİ”

Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkâr, fedakâr kardeşlerim! Evvelâ: وَ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ senasına mazhar o gecelerinizi ve bayramınızı ruh u canımla tebrik ederim. …hacıların o kudsî farizayı ve din-i İslâm’ın kudsî ve semavî kongresi hükmünde olan bu hacc-ı ekberi büyük bir bayramın arefesi noktasında olarak bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.   Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Sizin leyali-i aşere olan mübarek […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?

Kur’ânın hakîkatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda îzah ve isbat eden Risâle-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan “Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcûdât nereden gelip nereye gidiyorlar? Mâhiyet ve hakîkatları nedir?” gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat’i bir şekilde, çekici bir üslûp ve güzel bir ifade […]

Yazının Devamı