Kategori: Prof. Dr. Niyazi Beki

Dünya Seninle mağrur

Hz. Muhammed(s.a.m)’in doğum günü anısına Dünya seninle mağrur /Dünya sana minnettar İnsanlık denen cevher /Seninle tam payidar Sen olmasaydın eğer /Ölçü bulmazdı değer İşlerin ayrı mihenk /Sözlerin ayrı ayar Sen ilahi lütufsun /Ondan gelen bir rahmet Ey nebiler nebisi /Sana medyun bu ümmet İnsanlık denen varlık/ Dünyada yaşadıkça Gönülden sana sevgi /Akıldan sana minnet Sultanlar […]

Yazının Devamı

Allah Kusursuz Varlıktır

Allah’ın misli, şebihi/benzeri olmadığı gibi zıddı da yoktur. Onun için “her şey zıddıyla bilinir” kuralı, Allah’ı tanımada geçersizidir. Allah’ın -mahiyeti bilinmediği için-kusursuz ve en mükemmel varlık olduğunu yalnız akıl ile bilmek zor olsa da, bunu aklı tatmin edecek şekilde açıklamak mümkündür. Konuyu Risale-i Nur bahçesinden kopardığımız bazı ilim meyvelerini birkaç madde halinde açıklamaya çalışacağız: 1) […]

Yazının Devamı

İman Sönmez, Söndürülemez Bir Güneştir

Bu güneşin farklı yansımaları şöyle açıklanabilir: 1. İman İttihad-ı İslam’ın güneşidir. İttihad-ı İslam Ancak İman İkliminde Tahakkuk Eder. Bilindiği üzere, güneş kendi ekseni etrafında kendi yörüngesinde hareket etmektedir. Bu hareketten hararet, hararetten kuvvet, kuvvetten ise cazibe meydana gelir. Bu bir ilahi kanundur; güneşin bu cazibesi sebebiyle gezegenler kendi yörüngesinden kaymadan imamları olan güneşin etrafında birer […]

Yazının Devamı

Güzel ahlak, huzur ve barışın garantisidir

İnsanlık camiasının fert ve toplum hayatında, huzur ve barışın, güven ve emniyetin, sevgi ve saygının, şefkat ve merhametin temel unsuru güzel ahlaktır. Güzel ahlak, özet bir ifadeyle; sözlerinde, işlerinde, davranışlarında dürüst olmaktır. Dürüst olan kimsede, yalan-dolan, aldatama, sözünden cayma, ikiyüzlülük, utanmazlık gibi huyların yeri yoktur. Allah’ın indirdiği bütün semavi dinlerde “güzel ahlak” eğitimi, en üst […]

Yazının Devamı

Niyet ve Nazar

Niyet, bir sözün, bir eylemin asıl muharriki olan gayedir. Ameller rengini bu niyetten alır. İyi niyet kömürü elmasa; kötü niyet ise elması kömüre dönüştürür. Nazar ise, kişinin bir şeye, “görmek istediği” tarzda bakmasıdır, bakış açısıdır. Bediüzzaman hazretlerinin, “Niyet” le ilgili bazı ifadeleri şöyledir: “Arkadaş! Bu niyet mes’elesi, benim kırk senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet niyet […]

Yazının Devamı

Kur’anın tertibindeki i’cazdan bir örnek

Hz. Yahya ve Hz. İsa’nın Doğum Olayları: Kur’an-ı Kerim’in, Hz. İsa’nın babasız doğumu gibi çok garip bir olayı, ondan daha az garip olan Hz. Yahya’nın doğumu ile beraber zikretmesi, konuyu akla yakın hale getirmek ve muhataplarını ikna etmek içindir. Kur’an’da iki ayrı surede geçen bu olaylar, aynı sırayı takip etmektedir. İlgili âyetlerin mealleri şöyledir: “Zekeriyya, […]

Yazının Devamı