Nurdan Haber

SAİD NURSİ: DİN​DAR BİR MU​AL​Lİ​ME, ES​Kİ ZA​MA​NIN VE​Lİ​LE​Rİ Gİ​Bİ BA​KI​YO​RUM

SAİD NURSİ: DİN​DAR BİR MU​AL​Lİ​ME, ES​Kİ ZA​MA​NIN VE​Lİ​LE​Rİ Gİ​Bİ BA​KI​YO​RUM
24 Kasım 2016 - 6:52

Nurdanhaber – Köşe Yazıları

 

Bediüzzaman Hazretleri Fatih Camii’nde masum bir çocukla konuşurken

SAİD NURSİ: DİN​DAR BİR MU​AL​Lİ​ME, ES​Kİ ZA​MA​NIN VE​Lİ​LE​Rİ Gİ​Bİ BA​KI​YO​RUM

Bediüzzaman hazretlerinin en yakın talebelerinden Bayram Yüksel Ağabey Anlatıyor:

Üs​tad’ımız mu​al​lim​li​ğe çok önem ve​rir​di. Ya​nı​na ge​len kim olur​sa ol​sun her za​man ka​bul et​mez​di. Şeyh​ler​den, mil​let​ve​kil​le​ri​ne ka​dar her​kes ge​lir​di. Çoğu za​man Üs​tad ka​bul et​mez, geri çe​vi​rir​di. Fa​kat bir mu​al​lim gel​di​ği za​man he​men ka​bul ederdi.

Üstad’ımız ziyaretine gelen muallimlere derdi ki:

Muallim​li​ğin or​ta​sı olmaz; ya mi​na​re​nin ucun​da​dır ve​ya kuyunun di​bin​de​dir, pa​ram ol​say​dı mu​al​lim​le​re her gün için 10 altın ve​rir​dim…” gi​bi na​si​hat​ler eder​di.

Der​di ki:

Ben bu​gün din​dar bir mu​al​li​me, es​ki za​ma​nın ve​li​le​ri gi​bi ba​kı​yo​rum.

Çün​kü es​ki​den bir ço​cu​ğun ter​bi​ye​si​ni ebeveynleri ya​par​dı, bu​gün ise daha çok mu​al​lim​ler ya​pı​yor.

O ma​sum çocuk, ho​ca​sın​dan gör​dü​ğü​nü mık​na​tıs gi​bi çe​ker

Onun için din​dar bir mu​al​lim âlâ-yı il​li​y​yin​de, din​si​zi de es​fel-i sa​fi​lin​de​dir, or​ta​sı ola​maz.

Muallim ya mi​na​re​nin ba​şın​da​dır ya da kuyunun di​bin​de​dir.

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )