Nurdan Haber

Prof. Dr. Himmet Uç - AİT TÜM YAZILAR
Bediüzzaman Ve Anlatım Ustalığı

Bediüzzaman Ve Anlatım Ustalığı

Bediüzzaman Ve Anlatım Ustalığı   Tanzimattan beri dinin insanlara müslümanlara anlatımı sorun olmuştur, din hutbedeki bir ayet hadise, vaazda her zaman olmaz ara sıra bazı hakikatleri anlatmaya inhisar etmiştir, Ahmet Mithat Kur’an’ın tefsirinin 1870 yıllardan itibaren yapı...

Büyük Estetikçi Bediüzzaman

Büyük Estetikçi Bediüzzaman

Büyük Estetikçi Bediüzzaman     Bediüzzaman Osmanlı imparatorlukken doğdu, çocukluğunda ve daha sonraki yıllarda Osmanlı eğitiminin odağı olan medreselerde yetişti, ama o nereden geldiyse geleneksel eğitimi tamamlamakla birlikte daha sonra batının dünyamıza kattığı ilim...

Koşmak, İmdad ve Bediüzzaman’ın Gözlem Muhiti

Koşmak, İmdad ve Bediüzzaman’ın Gözlem Muhiti

Koşmak,  İmdad ve Bediüzzaman’ın Gözlem Muhiti   Onuncu Pencere Şu kainattaki mevcudatın birbirine teavünü , tecavübü , tesanüdü, gösterir ki  , umum mahlukat  bir tek mürebbinin terbiyesindedirler. Birtek Müdebbir’in idaresindedirler. Birtek  mutasarrıfın   tahtı tasarrufat...

Yavuz Sultan Selim, Bediüzzaman, Yahya Kemal ve Müceddidlik

Yavuz Sultan Selim, Bediüzzaman, Yahya Kemal ve Müceddidlik

Yavuz Sultan Selim, Bediüzzaman, Yahya Kemal ve Müceddidlik     MÜCEDDİD, yenileyen, yeni bir şekil veren, yeniden güçlendiren. Peygamberimizin sünneti terk edilip bid’atlar yayılıncaya insanlara yeniden dinlerini öğreten ve bu bid’atleri bertaraf etmeye çalışan ...

İkinci Söz ve Bediüzzaman’ın Dil Estetiği

İkinci Söz ve Bediüzzaman’ın Dil Estetiği

İkinci Söz ve Bediüzzaman’ın Dil Estetiği     İkinci söz iki sayfadan mürekkep , Bediüzzaman icmal ve tafsil gibi edebiyatın ve telif sanatının iki önemli unsurunu eserlerinde en iyi şekilde kullanır. Mucizat-ı Kur’an’iye risalesinde  Kur’an’ın mucizeliğini ve etkileyic...

Kırkıncı Hoca’dan Hatıralar

Kırkıncı Hoca’dan Hatıralar

Kırkıncı Hoca’dan Hatıralar   Kırkıncı Hoca , Bediüzzaman’ın ehassül havas talebelerindendi. Erzurum üniversite açılınca öğrencilerin çoğu kimliksiz , kısmen dinsiz kimselermiş. Birkaç vakada bunlar müşahade edilmiş. Kırkıncı Hoca Bediüzzaman’a bir mektup yazıp üniversitenin...

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )