Kategori: Günün Dersi

Şâyan-ı hayret bir tefe’ül ve mühim bir ihbar-ı gaybî

Sekizinci Lem’a Şâyan-ı hayret bir tefe’ül ve mühim bir ihbar-ı gaybî Sabri, Süleyman, Bekir, Galib ve Tevfik’in fıkrasıdır. Hem Hüsrev, Hâfız Ali ve Re’fet ve Âsım’ın ve Kuleönü’nden Mustafaların fıkrasıdır. Latîf ve müjdeli bir tefe’ül: Üstad, Galib ve Süleyman, Ümmi Sinan divanında mesleğimize ve Sözler’e dair tefe’ül edildi, şu beyitler çıktı. Baktık “Sözler” lafzı, bütün […]

Yazının Devamı

Gavs-ı A’zam’ın Hizbü’l-Kur’an’a dair keramet-i gaybiyesi

Sekizinci Lem’a Gavs-ı A’zam’ın Hizbü’l-Kur’an’a dair keramet-i gaybiyesidir. (Hâşiye[1]) Şu risale içindeki imzalar ile gösterildiği gibi hizmet-i Kur’aniyedeki arkadaşlarıma iştirakim var. Bir kısmı benim imzam iledir. Bir kısmı onların tasvip ve istihracıyla ve tasdikleriyle olduğundan, bana ait haddimden fazla hisseyi onların hatırı için sükût ile kabul ettim. Yoksa bu risalenin başında söylediğim gibi bunda öyle […]

Yazının Devamı

Otuz Birinci Mektup’un Otuz Birinci Lem’a’sı

Sekizinci Şuâ Üçüncü Bir Keramet-i Aleviye Otuz Birinci Mektup’un Otuz Birinci Lem’a’sının Otuz Bir Meselesinden Bir Meseledir Bir tek cümle olan kısacık bir hadîsin beş lem’a-i i’caziyesine dair bir nüktedir. Buraya bir münasebetle girmiş. اَلْخِلَافَةُ بَعْدٖى ثَلَاثُونَ سَنَةً hadîs-i şerifin ihbar-ı gaybî nevinden tarihçe musaddak beş lem’a-i i’caziyesi vardır. Birincisi: Hulefa-yı Raşidîn’in hilafetleri ile Hazret-i […]

Yazının Devamı

Sekizinci Remiz

Sekizinci Şuâ Üçüncü Bir Keramet-i Aleviye SEKİZİNCİ REMİZ Bu remzin beyanından evvel en mühim iki suale cevap yazılacak. Birinci Sual: Bütün kıymettar kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur’an’ın işaretine ve iltifatına ve Hazret-i İmam-ı Ali’nin (ra) takdir ve tahsinine ve Gavs-ı A’zam’ın teveccüh ve tebşirine vech-i ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur’a bu kadar […]

Yazının Devamı

Yedinci Remiz

Sekizinci Şuâ Üçüncü Bir Keramet-i Aleviye YEDİNCİ REMİZ Hazret-i İmam-ı Ali (ra) nasıl ki وَ بِالْاٰيَةِ الْكُبْرٰى اَمِنّٖى مِنَ الْفَجَتْ وَ بِحَقِّ فَقَجٍ مَعَ مَخْمَةٍ يَا اِلٰهَنَا وَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى اَجِرْنٖى مِنَ الشَّتَتْ حُرُوفٌ لِبَهْرَامٍ عَلَتْ وَ تَشَامَخَتْ وَ اسْمُ عَصَا مُوسٰى بِهِ الظُّلْمَتُ انْجَلَتْ diye birinci fıkrasıyla Yedinci Şuâ’ya işaret etmiş. Öyle de aynı […]

Yazının Devamı

Altıncı Remiz

Sekizinci Şuâ Üçüncü Bir Keramet-i Aleviye ALTINCI REMİZ Madem Hazret-i İmam-ı Ali (ra) üstad-ı kudsîsinden aldığı derse binaen, Kur’an’a taalluk eden gelecek hâdisattan haber veriyor. Ve “Benden sorunuz!” diye müteaddid ve doğru haberleri verip bir şah-ı velayet olduğunu öyle kerametlerle ispat etmiş. Ve madem bu asırda Avrupa dinsizleri ve ehl-i dalalet münafıkları, dehşetli bir surette […]

Yazının Devamı