Kategori: M. Numan Özel

Cemaatler İslamiyete, İslamiyetle Hizmet Etmek İçindir

Nurdanhaber – Muhammed NUMAN Din namına İslamiyet’te darklı metod ile hizmet etmek meselesi, ashabın dönemine kadar gitmektedir. Bu sebeple davamız olan İslamiyet’e hizmet etmek meselesinde ihtisaslaşmak yeni bir mesele değildir. “Nasılki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebatatın, tohumların, ağaçların istidadlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus çiçek açar; fıtrî birer vazife başına […]

Yazının Devamı

Meşveretlerde ki Mana

Nurdanhaber – Muhammed NUMAN “Siz, mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz.” 1 “Medar-ı niza’ bir mes’ele varsa, meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşrebde olmaz. “Müsamaha ile birbirine bakmak, şimdi elzemdir.” 2 “İhtiyat ve temkin ve meşveret etmek lâzımdır.” 3 “Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı, meşveret-i şer’iyedir. وَ اَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ âyet-i kerimesi, şûrayı […]

Yazının Devamı

Hizmette Kendi Kemalatımızı Karşıdan Beklemeyelim!

Nurdanhaber – Muhammed Numan ÖZEL “insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkid etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez.. belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder; yoksa o vücud-u insanın hayatı söner,  fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârane uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, […]

Yazının Devamı

Gençlikte Hizmet Disiplini ve Adabı Almak

Gençlikte Hizmet Disiplini ve Adabı Almak “insan, âdeta kâinatın bir misal-i musaggarı, şecere-i hilkatin bir semeresi ve şu âlemin bir çekirdeği gibi ki, enva’-ı âlemin ekser nümunelerini câmi’dir.” [1] bizler beşer olarak dünyaya geldik. Ve asıl vaziefemiz de imanımızı elden geldiği kadar muhkem tutmak ve salabetini sarsacak şeylerden uzak durmaktır. Bunun sebepleri Külliyat-ı Nuriyede uzun uzun zikredilmiştir […]

Yazının Devamı

Uyanık Olmalıyız!

Risale-i Nur Külliyatı ve hizmeti ahir zamanda cihanşümul bir tarzda nev-i beşerin imdadına ihsan edilmiştir. Bu yadsınamaz bir hâldir. Nur talebelerinin hizmetleri vatan ve millet sathında aşikar görünmektedir. Elbette ki bu hizmeti akamete uğratmak ve nurların tesirini kırmak mümkünse imha etmek için elbette ki dahili ve harici kimseler çıkacak ve çıkarttırılacak ve bunların icraat yapacakları […]

Yazının Devamı

Neden Anladıklarımızı Hayata Tatbik Edemiyoruz

Bu mesele çoklarımızın çok zaman zihnini kurcaladığını tahmin ediyorum. Bu husustaki mülahazamı da yazmak istedim. Bu efkarın temelde iki nedeni var. Terakki etmiş olmak Ne kadar okunsa da doğru okuma yapmamak İnsan hakkında Risale-i Nur Külliyatında yüz sayfadan ziyade tanım ve vasıflar karşımıza tetkikat neticesinde çıkmaktadır. Böyle muazzam bir külliyatın muhatabı aklı başında olan zişuurlardır. […]

Yazının Devamı