Kategori: Prof. Dr. Sıtkı Göksu

Beş Bilinmeyen-Mugayyebât-ı Hamse

Nurdanhaber – Prof. Dr. Sıtkı Göksu     Beş bilinmeyen olarak isimlendirebileceğimiz Mugayyebât-ı Hamse Kur’an’da 31. Sure olan Lokman Suresinin sonundaki  34. Ayette geçmektedir.Bu ayetin meali şu şekildedir: O saatin (kıyametin) ilmi şübhesiz ki Allahın nezdindedir. Yağmuru (mukadder olan vakitte ve mahalde) O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir […]

Yazının Devamı

Usta, bina, program, liste ve fihriste

Nurdanhaber – Prof. Dr. Sıtkı Göksu   Nasıl bir usta, bina ettiği ve idare ettiği iki evden bahseder, programını ve işlerinin liste ve fihristesini yapar. Kur’ân dahi, şu kâinatı yapan ve idare eden ve işlerinin listesini ve fihristesini, tabir caizse programını yazan, gösteren bir Zâtın beyanına yakışır bir tarzdadır. Hiçbir yönle yapmacık ve gösterişe dayalı […]

Yazının Devamı

Kur’an’ın konularındaki harika kapsayıcılık

Nurdanhaber – Prof. Dr. Sıtkı Göksu   Acaba Kur’an’ın bahsettiği bu konular nelerdir? Evet, insan ve insanın vazifesi, Kainat ve bütün alemleri yaratan Allah’ın, Yer ve göklerin, Dünya ve âhiretin, Geçmiş ve geleceğin, ezel (başlangıcı olmayan) ve ebedin (sonsuzluğun) geniş ve çok şeylerle ilgili konularını içine alır. Memelilerin meniden yaratılışından, ta (burada “ta” sözü uzaklığa […]

Yazının Devamı

Kur’an’ın Fesahati

Nurdanhaber – Prof. Dr. Sıtkı Göksu   Kur’anı’ın sözündeki harika  fesahattir. Fesahat: Sözün; lafız, mana ve ahenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Evet, Kur’ân mânen, açılama tarzı yönüyle fevkalâde beliğ (Maksadını noksansız ve güzel sözlerle anlatabilen) olduğu gibi, ifadesinde gayet düzgün ve akıcı bir fesahati vardır. Fesahatin kesin varlığına, usandırmaması delildir. Ve fesahatin hikmetine, beyan ve mana […]

Yazının Devamı

Veysel  Karani’nin Münacatı

Nurdanhaber – Prof. Dr. Sıtkı Göksu   Veysel Karanî Yemen’de deve güder, geçimini onunla sağlardı. En önemli vasfı Peygamber Efendimize (asm.) olan aşkı, ibadete canla başla devamı ve annesine olan saygı ve sevgisidir. Peygamber Efendimiz vefatına yaklaşınca, hırkasının Veysel Karani’ye verilmesini istedi ve vefatından sonra Hz. Ömer ve Hz. Ali tarafından hırka ona teslim edildi. […]

Yazının Devamı

Marifetullah ve Muhabbetullah

Nurdanhaber – Prof. Dr. Sıtkı Göksu   Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla “Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de Odur, ölümü veren de Odur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Sonsuz Hayat sahibidir. Bütün hayır Onun elindedir. O her […]

Yazının Devamı