Nurdan Haber

“Nimet şükrü görmezse gider”

“Nimet şükrü görmezse gider”
03 Kasım 2015 - 4:27

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Her şey nimettir ve bu nimetler hayatın devamı açısından zaruri ve gayrizaruri olmak üzere iki kısma ayrılırlar.

Zaruri nimetler, hayatın devamı açısından olmazsa olmaz nimetlerdir ki hava, su, toprak, ısı ve ışık gibi şeyler bu kapsama girerler. Bu nimetler adetullah ve sünnetullah gereği inkita yani kesintiye uğramazlar. Uğradığı zaman zaten hayat gider, ömür kalmaz.

Bir de hayatın devamı açısından gayrizaruri nimetler vardır ki, bu nimetler insanın çalışmasına, gayretine bakar. İnsan bu nimetleri elde etme açısından iyi bir performans sağlarsa nimetler gelir.

Bu performansı da ikiye ayırmak gerekiyor. Birisi fıtri şeriate itaat etmek, diğeri ise, kelami şeriatın emrettiği iman ve ibadetleri ifa etmek ki şükür de bu kapsamdadır.

Kâfirler tekvini ya da fıtri şeriat dediğimiz tabiat kurallarına uydukları için, -bir cihetle bu halleri fıtri bir şükürdür- dünyevi nimetlere bol bol mazhar oluyorlar. Müminler bu şeriata uymadıkları için, yani fıtri şükrü eda etmedikleri için dünyevi nimetlerden mahrum kalıyorlar. Kâfirler kelami şeriatın emrettiği iman ve ibadeti terk ettikleri için, onlarda ebedi âlemdeki ebedi nimetlerden mahrum kalacaklar.

Demek nimet her iki dünyada da şükre bakıyor ve ona göre veriliyor. Şükür sadece ağızdan hamd çekmek değildir; çalışmak, dürüstlük, sabır, namaz da birer şükürdür. İmanın şükrü ibadet ve itaattir; ibadet ve itaat terk edilirse mesela, namaz külli bir şükürdür, terk edilirse imanın zamanla kaybedilme riski vardır. Çünkü iman dinamiktir, statik değildir; ibadetle güçlenir, isyanla körelir, nihayetinde kaybolmaya kadar gider.

Sorularla islamiyet

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )