Nurdan Haber

GÜNEYDOĞU ASYA’DA RİSALE-İ NUR RÜZGÂRI

GÜNEYDOĞU ASYA’DA RİSALE-İ NUR RÜZGÂRI
05 Kasım 2015 - 9:35

Nurdanhaber-Haber Merkezi

MALEZYA

Unisza Sempozyumu 6-7 Eylül 2015

Zey­nel Abidin Üniversitesi ile vakfımız tarafından or­taklaşa iki günlük bir sempozyum yapıldı. Başta Malezya olmak üzere Türkiye, Endonezya, Kaşmir (Hindistan), Tayland gibi 8 ülkeden 103 akademis­yen birer tebliğle iştirak etti. Dört paralel salonda sunumların yapıldığı İSLAM MEDENİYETİNİN YENİDEN İNŞASI: RİSALE-İ NUR PERSPEK­TİFİ konulu sempozyum açılışı, UNISZA rektörü Prof. Datuk Dr. Yahaya İbrahim tarafından ya­pıldı. Sempozyuma Terrangganu eyaletinde birçok üniversiteden ve Malezya’nın UKM, USIM, IIUM, UPM gibi birçok üniversitesinden tebliğle katılım oldu. En önemlisi de Risale-i Nur üzerine doktora yapmış veya yapmakta olan çok sayıda genç aka­demisyen iştirak etti.

İslam Medeniyetinin Yeniden İnşası: Risale-İ Nur Perspektifi konulu sempozyum açılışı, UNISZA rektörü Prof. Datuk Dr. Yahaya İbrahim tarafından yapıldı.

 

Ayrıca UNISZA bünyesinde master ve doktora yapmakta olan yüksek lisans öğren­cileri ve hocalarıyla görüşmeler yapıldı. Bu öğrencilerden bir kısmı Risale-i Nur üzerine li­sansüstü çalışması yapmakta olup çalışmala­rıyla ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

 

Usim Paneli 9 Eylül 2015

UNISZA sempozyumu sonrası Malezya’nın başkenti KUALA LUMPUR’A geçildi.

University of Islamic Scince Malaysia (USIM)’de yarım günlük bir panel yapıldı. Bu panelde din ve fen ilimlerinin nasıl mezc edileceğine yönelik Bediüzzaman’ın Medre­setüz-Zehra projesi ele alındı. Zira bu üniver­site Malezya Hükumeti tarafından bu konu­ları pratiğe dökmek üzere vazifelendirilmiş bir üniversite. Panel sonrası uzun sayılabile­cek bir süre devam eden soru-cevap faslına geçildi. Çok sayıda akademisyenin iştirak ettiği panele ilgi büyüktü. Panelin yapıldığı sırada Türkmenistan’da bulunan üniversite rektörü Prof. Dato’ Dr. Musa Ahmad panele telefonla bağlandı ve ilgili faaliyeti destek­lediğini ve geleceğe yönelik ortak projeler yapılması konusunda isteğini dile getirdi. Panel sonrası, din ve fen bilimlerinin enteg­rasyonu ile görevli Prof. Dr. Rosalina Abdul Salam ile uzun görüşmeler yapıldı. Vakfımız ile bu amaca yönelik ne tür işbirliği yapılabi­leceğine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

 

Daha sonra Universiry of Putra Malaysia’da Risale-i Nur üzerine doktora çalışması yap­makta olan genç akademisyen­lerin ve hocalarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Gençlerin çalışmaları değerlendirildi.

 

ENDONEZYA

Paramadina Paneli 10 Eylül 2015

Geniş katılımlı İngilizce, Arapça ve Endonezyaca dillerinde karma bir Risale-i Nur dersi yapıldı.

Malezya’dan sonra Endonezya’nın baş­kenti Cakarta’ya geçildi. Değişik alanlarda Risale-i Nur üzerine çalışmaları olan aka­demisyen ve yazarların katıldığı yemekli bir toplantı yapıldı. Akşam ise geniş katılımlı İngilizce, Arapça ve Endonezyaca dillerinde karma bir Risale-i Nur dersi yapıldı. Gece geç vakitlere kadar devam eden bu derste, çok feyizli ve bereketli konular ele alındı.

 

Pancasila Paneli 11 Eylül 2015

University Pancalisa ve Şerif Hidayetüllah Üniversitelerinde başta rektörler olmak üzere akademisyenlerle görüşmeler ve işbirliği için niyet mektupları imzalandı.

Ertesi gün sabah saatlerinde University Pancalisa ve Şerif Hidayetüllah Üniversi­telerinde başta rektörler olmak üzere aka­demisyenlerle görüşmeler ve işbirliği için niyet mektupları imzalandı. Öğlenden son­ra ise Para Madina Üniversitesinde “Müs­bet Hareket ve Cihad-ı Manevi: Risale-i Nur Perspektifi” konusunun işlendiği ISLAMOPHOBIA konferansı yapıldı. Yakla­şık üç saat süren konferansa ilgi büyüktü.

 

Darunnajah Paneli 12 Eylül 2015

DARUNNAJAH Üniversitesi’nde, Risale-i Nur’un tanıtımı ile ilgili ilk defa bir günlük bir panel yapıldı.

DARUNNAJAH, elli yılı aşkındır Endonez­ya’nın birçok şehir ve eyaletinde Kur’an ve iman hizmetini artan bir ivme ile devam ettiren bir ku­ruluş. Mezunları gerek devlet kurumlarında ve gerekse üniversitelerde oldukça yaygın olan bir ku­rum. Milyonları bulan kız-erkek talebe sayısıyla çok ciddi bir eğitim kurumu. Bu kurumda Risale-i Nur’un tanıtımı ile ilgili ilk defa bir günlük bir pa­nel yapıldı. Bu panele daha çok kurumun önde ge­len öğretim üyeleri ve ayrıca kurum mezunu önem­li zevat katıldı. İleriye yönelik vakfımızla ortak çalışma ile ilgili görüşmeler yapıldı. Yine geniş ka­tılımlı öğrenci grubuna hitaben bir sunum yapıldı.

İİKV

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )