Nurdan Haber

Halk TV ‘de Risale-i Nur Dersi

Halk TV ‘de Risale-i Nur Dersi
08 Aralık 2016 - 16:26

Manisalı ve İzmirli nur talebelerinin gayretli faaliyetleri Halk TV nin kamerasına takıldı.

Halk Tv, İzmir’de devlet hastahanelerinden bazılarında hasta ve hasta yakınlarına moral ve manevi destek amaçlı hazırlanmış broşürlerden pasajları haberlerine taşıdı. Hastalara manevi teselli en kuvvetli ilaçtan daha tesirli olduğu ehlince malum. Hastalara geçmiş olsun ve teselli vermek için yazıldığı bilinen ve dünyada emsali olmayan bir eserin cümlelerini tenkide çabalayan Halk tv, Bakara suresi ve Şuara suresinden birer ayetle başlayıp bu ayetlerin mealindeki pek çok ayet-i kerimelerin tefsiri sadedinde yazılan Hastalar Risalesi’nin bazı ibarelerini diline doladı. Güya ölen çocuklara üzülmek yanlış demekmiş gibi yanlış yorumlarla konuyu saptırmaya çalışırken, neyse ki ibarenin aslını da naklederek konuyu doğru anlayacak olanlara hizmet etmiş olmuş Halk TV. İbarenin aslı aynen şöyledir:

Üçüncü Nokta: Vefat eden çocuk, bir Hâlık-ı Rahîm’in mahluku, memlukü, abdi ve bütün heyetiyle onun masnu’u ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki; muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve vâlideyi ona hizmetkâr etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi binden dokuzyüz doksandokuz hisse sahibi olan O Hâlık-ı Rahîm, mukteza-yı rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hâtime verse; surî bir hisse ile, hakikî bin hisse sahibine karşı şekvayı andıracak bir tarzda me’yusane hüzün ve feryad etmek ehl-i imana yakışmaz, belki ehl-i gaflet ve dalalete yakışıyor.
Mektubat ( 79 )

Hem hakikatta iman ile mahiyeti tam da Bediüzzaman’ın dediği gibi olduğu halde hastalık hakkındaki tam mutabık ve doğru beyanlarına ulaşamadığından eksik ve yanlış bulmaya çalışmaktan geri kalmamış.

BEŞİNCİ DEVA: Ey maraza mübtela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki; hastalık bazılara bir ihsan-ı İlahîdir, bir hediye-i Rahmanîdir.
Lem’alar ( 207 )

Yüzbinlerce meyus hasta ve sıhhatli insana iman, ümit, neşve ve saadet telkin etmiş böyle eserlere sahip olduğumuz için ne kadar bahtiyarız ki, insanımızın imdadına her yerde yetişiyor, manevi yaralarını tedavi ediyor. Halk tv de bu hizmeti umuma işittirdiği için muhtaç olanların nazar-ı dikkatini çekecek binnetice o da hizmet etmiş olacak, hiç istemese de…

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )