Nurdan Haber

Londra’dan Hüsnü Bayramoğlu’nu ziyarete geldi

Londra’dan Hüsnü Bayramoğlu’nu ziyarete geldi
12 Mart 2017 - 20:29

ÖZEL HABER

Londra’dan Şeyh Ali Abdullah, Bediüzzaman Hazretlerinin Talebesi Hüsnü Ağabeyi Ziyaret etti.

Malezya asıllı Londra’da ikamet eden Mutasavvıf ve Alim Şeyh Ali Efendi, Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyi ziyaret ederek, Risale-i Nur dersine iştirak etti. Kendisi hem Malezya’daki iki medresesinde ve Londra’da bulunan merkezlerinde Nurları talim ediyorlar. Bu vesile ile çoklarının hususan Almanya ve İngiltere’de ihtida ettikleri müjdesini vererek hizmetlerinden de bahsettiler. Risale-i Nurların hüsn-ü tesirinden kemal-i memnuniyet ve şükür ile bahseden Şeyh Ali, Nur dersinin akabinde şu hususları dile getirdi;

Fevkalade zor ve zulmani bir devreye müşahid oluyoruz. Önümüzde iki yol görünüyor birisi zulmet birisi Nur. Yollar kapanmış, köprüler yıkılmış, İslam sarayına hücumlar edilmiş ve zulmetli yollar içinde Risale-i Nur projektör gibi bizleri Nur yoluna hidayet ediyor. Nur yolunu gösteriyor. Derslerde de okuduğunuz gibi Cadde-i kübra-yı Kur’âniyeye beşeriyeti hidayet edip sevkediyor.

Saniyen: Risale-i Nurun beni derinden tesir altında bırakan en mühim hususiyeti “Tahkik” Mesleğidir. Nurun tahkik mesleği zihin de tefekkür melekesinin terakkisi, vicdanda hissin inkişafı ve neticesinde amel de ciddiyet. Akıl ve kalbin böyle içtimadı ve bunun amele sirayeti. Bunlara ancak Nurun sıddık talebeleri muvaffak olabilirler.

Salisen: Zulmet dedim. Garb’ta zulmetin en mühim sebebi inkâr-ı ulûhiyettir. Şarkta’da gaflettir. Bu iki zulmeti Risale-i Nur tarumar ediyor. Ve o saha-yı zulmeti nura garkediyor. Karanlıkta gece yarısı girdiğiniz odada elinizde kılıçla, sopayla şuraya buraya sallasanız, o odaya ışık girer mi. Hayır! Fakat elektriğin düğmesine basacak ve o karanlığı ışık dolu bir odaya inkılab ettireceksiniz. İşte o elektriğin düğmesi Risale-i Nur’dur. Okunan Sözler zerrat-ı havaiyeye nurun inikâsına vesile oluyor.”

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de bu izahat ve Nurlarla alakadarlıklarından memnuniyetlerini ifade edip tebrik ettiler. Ve lahikalardan Hulusi Ağabeyin ve Sabri Efendinin mektuplarından okunup kendisine tercüme edildi.

 

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )