Nurdan Haber

“2. İslamcı Dergiler Sempozyumu” sona erdi

“2. İslamcı Dergiler Sempozyumu” sona erdi
13 Mart 2017 - 18:02

Sempozyum kapsamında “İslamcı Düşüncenin Öncü Şahsiyetleri” paneli gerçekleştirildi

2. İslamcı Dergiler Sempozyumu kapsamında “İslamcı Düşüncenin Öncü Şahsiyetleri” paneli gerçekleştirildi.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Üsküdar Belediyesi tarafından İLEM merkezinde düzenlenen panelde yazar Bayram Ali Çetinkaya, “İslamcılıktan Sekülerizme Şemseddin Günaltay’ın Zihinsel Dönüşümü” konu başlığını ele aldı.

Çetinkaya, meşrutiyetten sonra garpçılık, İslamcılık ve Türkçülük olmak üzere üç ana akımın var olduğunu söyledi.

Şemseddin Günaltay’ın düşünce ve eylem anlamında hareketli bir dönemde ortaya çıktığını belirten Çetinkaya, “O, ‘yorgun ve hasta’ Osmanlı ile yeni Türkiye arasında köprü vazifesini yerine getiren ender fikir ve siyaset adamlarımızdan birisidir.” dedi.

Günaltay’ın politikacı ve ilim adamı olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Ulema bir aileden geliyor. İttihat ve Terakki’ye giriyor. Bilecik mebusu oluyor. İlginç bir şekilde ilahiyat fakültesi dekanlığı yapıyor. Hayatını, toplumdaki yanlış fikir ve inançlarla mücadele etmeye, batıl inanç ve hurafelerin cemiyetlere verdiği zararları yok etmeye adamıştır. İslamlaşma, Türkleşme, muasırlaşmada, Ziya Gökalp’ın fikirlerini benimsemiştir. O kurtuluş yolu olarak, bu üç fikir cereyanını görmüş ve bunlardan biri diğerine feda edildiği takdirde, toplumsal gelişmenin ve çağdaş ilerlemenin gerçekleşemeyeceğine inanmıştır.” ifadelerini kullandı.

– “Said Halim Paşa İslamcılığın ilk teorisyenlerinden olmuştur”

Felsefe ve din bilimleri alanında çalışmalarda bulunan öğretim üyesi Bedir Sala da “Said Halim Paşa’nın Düşünsel Mirası” başlıklı bir konuşma yaptı.

Sala, Said Halim Paşa’nın devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle son dönem Osmanlı aydınları içerisinde önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti.

Müslüman toplumların siyasal ve toplumsal problemlerini İslami bir söylem içerisinde tartıştığına işaret eden Sala, “(Said Halim Paşa) Bu yönüyle çağdaş İslam düşüncesi içerisinde özgün bir yere sahip olduğu gibi aynı zamanda İslamcılığın da ilk teorisyenlerinden biri olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

Bedir Sala, Paşa’nın Batılı toplumlarla Müslüman toplumlar arasındaki temel farklar üzerine çalıştığına işaret ederek, “Müslümanların temel problemlerinin, Batı taklitçiliği yerine İslamlaşarak çözülebileceğini savunmaktadır. Fikirlerinde ağırlıklı olarak, çağdaş İslamcılar gibi İslam’ın terakkiye mani olmadığı yönünde tespitlerde bulunarak, savunmacı bir İslamcılık refleksini ortaya koymaktadır.” diye konuştu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin üstlendiği etkinlikte, Yrd. Doç. Ercan Şen, 1960 yılından önce yayımlanan dergilerde Kuran çevirileri etrafında yapılan tartışmaları, Sebilürreşad ve İslam dergileri üzerinden anlattı.

İki gün süren ve 44 akademisyenin konuşmacı olarak yer aldığı sempozyum, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

2. İslamcı Dergiler Sempozyumu kapsamında “İslamcı Düşüncenin Öncü Şahsiyetleri” paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin (sağdan 2.) üstlendiği etkinlikte, Yrd. Doç. Ercan Şen (soldan 2.), öğretim üyesi Bedir Sala (soldan 1.) ve yazar Bayram Ali Çetinkaya (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

 

Kaynak: AA

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )