Nurdan Haber

Bediüzzaman Hüsnü ağabeye neden Berberoğlu demişti?

Bediüzzaman Hüsnü ağabeye neden Berberoğlu demişti?
11 Nisan 2017 - 15:11

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Anlatıyor:

Üs­tad’ımız bir gün ba­na, “Ber­be­roğ­lu, be­ni sen tı­raş ede­cek­sin!” de­di.

Ba­bam (Hıfzı Bayramoğlu) ber­ber­di, fa­kat ben hiç tı­raş yap­ma­mış­tım. Üs­tad so­ğuk suy­la ken­di­si yü­zü­nü ovu­yor ve he­men tı­ra­şı­nı oluve­ri­yor­du. Son­ra, Üs­tad ne­den ba­na ‘Ber­be­roğ­lu’ dedi di­ye en­di­şe­ etmeye baş­la­dım…

Üs­tad’ın yü­zü­nü ov­dum, fa­kat Üs­tad ba­şı­nı kal­dır­mı­yor­du, önü­ne doğ­ru eğ­miş­ti ba­şını. Ben de ya­pa­mı­yor­dum… Tit­re­me­ye baş­la­dım…

Son­ra Üs­tad, “Ke­çe­li, sen ya­pa­mı­yor­sun!” diye­rek us­tu­ra­yı al­dı ve ken­di­si tı­ra­şı­nı ol­du. Ba­na da, “Bak, sa­na bu­nun için ‘Ber­be­roğ­lu’ de­dim” di­ye­rek içim­de­ki du­y­gu­yu at­tı.

Yani Üstad’ımız ken­di­si tı­raş ola­rak ber­ber gi­bi gö­rü­nüp, bana da ‘Ber­be­roğ­lu’ diye­rek, ‘Sen be­nim oğ­lum­sun’ de­mek is­temiş­ti…

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )