Nurdan Haber

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: ” Gün, birlik olma, ortak fayda ve ortak payda etrafında birleşme günüdür. Kuran’ın aydınlığında bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür”

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: ” Gün, birlik olma, ortak fayda ve ortak payda etrafında birleşme günüdür. Kuran’ın aydınlığında bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür”
17 Kasım 2015 - 13:31

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Ülkem ve şahsım adına konuşmak gerekirse, İslamdünyasına yakışan ve ihtiyacımız olan; gündemi belirlenen değil, gündemi yönlendiren ve belirleyen olmalıyız” dedi.

Müezzinoğlu, “Daha sağlıklı ümmet için köprüler kurmak” temasıyla düzenlenen İslam İşbirliğiTeşkilatı 5. Sağlık Bakanları Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, kıtaların buluştuğu, hoşgörü ve sevginin yeşerdiği bu kültür coğrafyasında, konuklarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa’nın işgali sonrasında ulvi bir amaç için temelleri atılmış olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın çatısı altında kendilerini birleştiren bağın, diğer uluslararası örgütleri oluşturan bağlardan çok daha farklı olduğunu belirten Müezzinoğlu, “Bu bağ, Din-i Mübin-i İslam’dan kaynaklanan kardeşliğimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

Bunun ırk, dil, bölge veya çıkar temelinde bir kardeşlik olmadığını vurgulayan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

“İman ekseninde, yüce değerler ve yüksek idealler etrafında şekillenen İslam kardeşliğidir. Müslümanlar, aynı bütünün parçalarıdır, birbirinin yansımalarıdır. Müslümanlar, aynı bedenin organları, aynı binanın tuğlaları gibidir.  Müslümanlar, birbirlerine hak ve hukuk bağı ile bağlıdır. Müslüman, Allah’a ve O’nun mesajlarına saygı duyan, Allah’a tazimde bulunan ve Allah’ın yarattığı bütün mahlukata şefkat nazarıyla bakan, kendisi için istediğini kardeşi için de isteyen insandır. Müslüman, kardeşine sırt çevirmez, sıkıntılı anında ona destek olur, kardeşinin üzüntüsünü, sevincini paylaşır. İşte bu anlayış ve yaklaşım bizler için dayanışma ve iş birliğini bir seçenek olmaktan çıkararak ulvi bir görev haline getirmektedir. İslamİşbirliği Teşkilatı da bu iş birliği ve dayanışma için iyi bir zemindir, fırsattır.”   

 

– “Üye ülkelerin 21 en az gelişmiş ülke statüsünde”

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, dünyada cereyan eden siyasi çatışmaların, savaşların, şiddet ve terör olaylarının birçoğunun İslam coğrafyasında yaşandığını ifade ederek, hiç hak etmediği halde bu coğrafyanın, istikrarsızlık ve yoksullukla anılır hale geldiğini bildirdi.

Üye ülkelerin 21’nin, en az gelişmiş ülke statüsünde olduğuna dikkati çeken Müezzinoğlu, “Bu durum sağlık ve eğitim gibi kalkınmanın sosyal alanlarına doğrudan yansımakta, İslam toplumunu dünya standartlarının gerisine düşürmekte, birçok alanda olduğu gibi insanlarımıza çağdaş ölçülerde sağlık hizmeti sağlanmasını olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

 

– “Sağlıkla ilgili konular küresel gündemin bütüncül bir parçası”

Bakan Müezzinoğlu, 2015 yılı itibarıyla sona eren “Bin Yıl Kalkınma Hedefleri”nin değerlendirme sonuçlarının da bu durumu açıkça yansıttığını belirterek, yeni bir başlangıç olan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin sonucunda çok daha iyi bulgular elde edebilmek için yolun başında herkese büyük sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.

Müezzinoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle doğrudan çalışma alanımıza giren ‘Herkes İçin Her Yaşta Sağlıklı Yaşamın Temini ve İyilik Halinin Teşviki’ hedefi doğrultusunda hep birlikte amaca ulaşabilmemizi temenni ediyorum.  ‘Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık’ diye emreden bir dinin mensubu olarak, bu hakkın yeryüzünde yaşayan her bireyin en temel hakkı olduğu inancını taşıyorum.

Dikkatinizi çekmek isterim ki, sağlık ve sağlıkla ilgili konular günümüzde küresel gündemin bütüncül bir parçası haline gelmekte ve uluslararası gündemde her geçen gün daha fazla yer almaktadır. Elbette 56 üye ve 5 gözlemci ülkesiyle, Birleşmiş Milletler’den sonra en çok üye sayısına sahip olan, Latin Amerika’dan tutun, Avrupa’ya, Asya’ya ve tüm Afrika’ya yayılan bir coğrafyaya nüfuz eden İslamİşbirliği Teşkilatı da küresel sağlık politikalarının oluşturulmasında seyirci kalamazdı. Bu sebeple sağlık alanında örgüt tarafından atılan her türlü adımı canı gönülden destekliyorum.”

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,  2007’den bu yana gerçekleştirilen İslam Sağlık Bakanları Konferanslarını ve özellikle 2013 yılında kabul edilenİslam İşbirliği Teşkilatı Sağlık Stratejik Eylem Programı’nı çok önemli adımlar olarak değerlendirdiğini söyledi.

Müezzinoğlu, “Bakanlar konferanslarının bugün beşincisine ev sahipliği yapan ülkem, eylem programının hazırlık sürecine de aktif olarak katılmış, uygulama sürecinde de sorumluluktan kaçmayarak ikinci tema olan ‘Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü’ tematik alanı için lider koordinatör ülke görevini üstlenmiştir” dedi.

 Eylem programının kapsamlı ve detaylı hazırlanmış bir çerçeve belge olduğunu anlatan Müezzinoğlu, yalnızca lider koordinatör ülkelerin kısıtlı kaynaklarıyla ümmetin hak ettiği somut çıktılara ulaşılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Müezzinoğlu, konuşmasına şöyle sürdürdü:

“Eylem programının etkin ve verimli uygulanabilmesi için belki de en başta yapmamız gerektiği şekilde, kaynakları oluşturma, insan kapasitesi geliştirme ve kurumsallaşma konularını gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum.  

 

– “Gündemi yönlendiren ve belirleyen olmalıyız”

Üye ülke sağlık bakanları ve karar vericiler olarak şuna karar vermemiz gerekiyor.  İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altındaki ortak sağlık gündemimiz mevcut gelişmelere göre kendiliğinden mi şekillenecek? Yoksa İslam dünyasının sağlık öncelikleri doğrultusunda küresel sağlık gündemine yön veren aktörler arasında yer alıp gündemi biz mi belirleyeceğiz?

Ülkem ve şahsım adına konuşmak gerekirse İslamdünyasına yakışan ve ihtiyacımız olan gündemi belirlenen değil, gündemi yönlendiren ve belirleyen olmalıyız. Bu hedef için sekretarya bünyesinde teknik ve insan kapasitesi açısından güçlendirilmiş bir sağlık birimine ihtiyaç olduğu görülmektedir ve Türkiye olarak biz destek vermeye hazırız.”

Konferansta 3 gün boyunca çalışma gündeminde yer alan çok önemli konuların tartışılacağını dile getiren Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

” Özellikle ülkelerinde yaşanan sorunlara bağlı olarak 2 milyondan fazla Suriyeli’yi 4 yılı aşkın süredir misafir eden ve 7 milyar dolardan fazla harcama yapan bir ülkenin Sağlık Bakanı olarak, ‘Acil Durumlara Hazırlıklılık ve Yanıt’ panelini çok önemli bulduğumu belirtmek isterim. Bu salonda yer alan herkesin yaşanan trajedinin acılarını, yüreklerinde en derinden hissettiğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Açıkça gözükmektedir ki, bu insanlık trajedisi çok kısa bir zaman içerisinde nihayete ermeyecektir ve yaralar ancak hep birlikte hareket edilmesi halinde kısmen sarılabilecektir. Bugün İslam coğrafyası, tarihinde hiç olmadığı kadar, kanla, acıyla, gözyaşı ve çatışmayla anılır hale gelmiş durumdadır.  Yaşadığımız trajediden daha ağır olan, tepkisizliktir, suskunluktur, ihtiyacı olan kardeşinin yardımına koşmamaktır. Iraklı, Filistinli, Suriyeli masum çocukların ellerini tutmamaktır. Bu toplantı vesilesiyle tekrar hatırlatmak, tekrar vurgulamak isterim.”

 

– “Gün, birlik olma günüdür”

Türkiye olarak yardıma ihtiyacı olan hiçbir kardeş ülkenin derdine tepkisiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını ifade eden Müezzinoğlu, hiçbir insani krize “çıkar” nazarı ile bakmadıklarını söyledi.

Müezzinoğlu, “İnsanların en hayırlı olanı, insanlara en faydalı olandır’ buyuran Peygamber Efendimiz’in (SAV) izinden yürüme gayret ve çabası içindeyiz. Tıpkı sizler gibi, bizler de, İslam toplumunu ilgilendiren her meseleye, insani nazarla, İslami nazarla bakıyoruz ve bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını belirten Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

“Allah’a hamdolsun sorunlarımızı aşacak güce, tecrübeye, birikime sahibiz. İhtiyacımız olan birlikteliktir. İhtiyacımız olan istişare kültürünün gereklerini hakkıyla yerine getirebilmektir. İhtiyacımız olan kardeşlik hukukunun mesuliyetini taşımaktır. Gün, birlik olma, ortak fayda ve ortak payda etrafında birleşme günüdür. Kuran’ın aydınlığında bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür. Bu birlik ve beraberliğin somut ortak faydalar üretebilmesi içinİslam İşbirliği Teşkilatı’nın önemli bir sorumluluk taşıdığını, aynı zamanda çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini tekrar vurgulamak istiyorum.”

Bakan Müezzinoğlu daha sonra  “Yerli İlaç, Tıbbi Cihaz, Sağlık Turizmi Fuarı”nın açılışını gerçekleştirirdi, Adana Şehir Hastanesi’nin maketini de tanıttı.

AA

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )