Nurdan Haber

Ramazan Manzumeleri – Ekrem Kılıç

Ramazan Manzumeleri – Ekrem Kılıç
21 Haziran 2017 - 11:57

BAYRAM 3. GÜN

Eski bayramlara hasret çekerim:

Ne o ma’nâ, ne merâsim kaldı!

Neş’e bencil, o sevinçler bencil;

Şimdi bayram yapacak kim kaldı?!.

BAYRAM 2. GÜN

İydiniz olsun mübârek, neş’eli.

Hakk Teâlâ’dan duâm: birleşmeli

Kalbimiz, gàyâtımız, ef’âlimiz..

Kî, cemâat üzredir rahmet eli!

BAYRAM 1. GÜN

Ne çabuk geçdi mübârek ramazan!

Böyle bir ay veren Allâh’a şükür.

Yine bir bayramı idrâk etdik;

Bunu sağ gösteren Allâh’a şükür…

29 RAMAZAN

Bu sene ramazan yirmi dokuz gün;

Oruca başladık sanki daha dün…

Çok şükür, sağlıkla bayrama erdik;

Yarın mü’minlere bir çeşit düğün…

28 RAMAZAN

Hızla geçti bir ay, bayram göründü;

Sanırsın ilk oruç evvelki gündü…

Terâvih bu akşam eriyor sona;

Kim aksatmadıysa, ne mutlu ona!

27 RAMAZAN

İnsan ne sabırsızlanır iftar vakti!

Kalbler ne kadar hızlanır iftar vakti!

Çepçevre olup sofrayı seyreylerken;

Sâat yürümez, nazlanır iftar vakti…

26 RAMAZAN

Senede bir aydır mânevî pazar;

Seksen yıla bedel bir gecesi var.

Kadrini bilene Leyle-i Kadîr,

Tasavvur olunmaz sevap bağışlar…

25 RAMAZAN

Kalplerden taşan sevgi ramazanda sel olur;

Mahlukata merhamet nefes olur, yel olur.

Fıtır sadakasıyla en fakir insan bile,

Alan” olmaktan çıkar, o gün “veren el” olur…

24 RAMAZAN

O ne kudsî, ne mübârek aydır:

Arıtır kalbleri kirden, ramazan!

Gafletinden uyarır bir çoğunun

Sarsarak nefsini, birden, ramazan…

23 RAMAZAN

Saçdı âlemlere rahmet Allâh,

İndi Kur’ân bu mübârek ayda.

Beşeriyyet ona çok şey borçlu;

Onda fen, felsefe, hikmet, fayda…

22 RAMAZAN

Ramazan akşamı bir başka olur:

Önce iftâr edilir neş’e ile;

Kalkılır, sonra terâvih kılınır..

Unutulmaz, seneler geçse bile…

21 RAMAZAN

Bilemem neden o kadar güzel

Şu, çocukluğun ramazanları?

Daha dün imiş gibi canlıdır;

Hiç unutmadım ben o anları…

20 RAMAZAN

Geldi sessizce mübârek Ramazan,

-Bize dünyâ ne büyük bir dertdi.-

Sûr’u çalmış gibi İsrâfîl’in,

Lâkayıt kalbleri hep ürpertdi…

19 RAMAZAN

Seni bekler dururum, ey Ramazan!

Sevilen kimseyi beklercesine.

Senle birlikde geçen günlerime

Yeniden başlamak istercesine…

18 RAMAZAN

Bu ayda günahlar yanar, kül olur;

Rahmet iner gökten: diken, gül olur.

Temizlenir kirden, hatâdan yürek;

Hep güzellik dolu bir gönül olur…

17 RAMAZAN

Çok kârlı bir aydır bu kutlu zaman;

Sabıra alışır oruçlu insan.

Sıhhat bulur vücut sıkı perhizle;

Yıllık bakım ayı” sanki ramazan…

16 RAMAZAN

Oruç nefsi gemlerken, zincirler şeytanları;

Mânevî bir kışlada eğitir insanları.

Güzellikler donatır ruh, beden, akıl, kalbi;

Cehennemden kurtarır en son, inananları…

15 RAMAZAN

Gündüzleri oruçla, geceleri Kur’an’la,

Kulluk eder mü’minler ihlasla, heyecanla…

Günahları af olur inşallah bayram günü;

Çifte bayram ederler o gün lütf-i Rahman’la…

14 RAMAZAN

Koşalım kardeşler, kârlı pazara:

Lütfeyledi Allah mü’min kullara.

Affı sever, ister: kul tevbe etsin;

Bu ay rahmet eder çok günahkâra…

13 RAMAZAN

Hakk’tan bir rahmettir, döner – dolaşır;

Mü’minlere binler müjdeler taşır.

Her gün şereflenir bu misafirle;

İftara Ramazan gelir, ulaşır…

12 RAMAZAN

Fakirdir o sofra, bir fakir yoksa;

Neyleyim iftarda zenginler çoksa!

Ramazanda olsun gözet yoksulu;

Sen de kulsun, o da Allah’ın kulu…

11 RAMAZAN

Kur’an bu ayda indi;

Küfür saklandı, sindi.

Dünyaya huzur geldi;

Mazlûmun âhı dindi…

10 RAMAZAN

Ramazana mahsustur iftar, terâvih, sahur;

İkram, şefkat, merhamet topluma sağlar huzur.

İbâdetler yapılır, her an Kur’an okunur;

Melekleşir mü’minler, dünya bir cennet olur…

9 RAMAZAN

Nefis için açlıktır en te’sirli terbiye;

Oruç farz olmuş kula, haddini bilsin diye…

Namaz, oruç, sadaka.. bu ayda çok sevaplı;

Bayramda af ve rahmet mü’minlere hediye… 

8 RAMAZAN

Hükmeder insanda muhabbet, hürmet;

Zayıfa, yoksula şefkat, merhamet.

Yardımlaşmak, ihsan.. ne kadar kolay;

Galeyâna gelir duygular bu ay…

7 RAMAZAN

Her harfine sayılmaz nice sevaplar vardır;

Kulların havsalası bunu kavramaz, dardır.

Fırsatı ganîmet bil, Kur’an’la çok meşgul ol!

Bu ayda ibâdetler hep kâr üstüne kârdır…

6 RAMAZAN

Ramazanda câmiler dolar – taşar, lebâ-leb;

Cemâatle namazlar kılınır huşûyla hep…

Koşar terâvihlere çoluk – çocuk birlikte;

Peygamber’in (asm) müjdesi olur bu hâle sebep…

5 RAMAZAN

Şifâdır perhizi, mide dinlenir;

Vücut onarılır ve yenilenir.

Zâten borçtur her gün beş vakit namaz;

Orucun faydası çoktur, sayılmaz…

4 RAMAZAN
İftar sofraları şöyle dizilsin;
Zayıf ve yoksullar dâvet edilsin.
Oruçluya iftar ettirmek sevap;
Rabbim günahları af edip silsin…

3 RAMAZAN

     Sünnete uyan kul dâim huzurda;

     Bereket ve kuvvet olur sahurda.

     Nebî (asm) îkaz eder: “Sahura kalkın!”

    Dünyevî – uhrevî fayda var bunda…

2 RAMAZAN

Hastaya, yolcuya kolaylık vardır;

Kula teklif ancak gücü kadardır.

Böyle durumlarda sonra ödenir;

Dînimiz geniştir, sanma ki, dardır…

1 RAMAZAN

Gecesi ibâdet, günü ibâdet;

Âhiri mağfiret, öncesi rahmet.

İhsân-i İlâhî bu mübârek ay;

Bâkî netîceli bir kısa müddet…

 

30 ŞABAN

Şu fedâkârlığı yapmak zor mu?

Niye hâlâ ediyorsun mız-mız!..

Kârlı aydır, kaçırılmaz, ramazan:

Bire bin bahşediyor Hâlik’ımız…

***

Niyet ettik yarın oruç tutmaya;

Kavuştuk çok şükür bu güzel aya.

Mânevî bakım var fabrikamızda;

Başlayalım hemen hayır duâya…

Ekrem Kılıç

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDerslerDünyaGenelGündemHizmetİslamİslam ve HayatNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSon DakikaSürmanşetTürkiye
Hindistan Nur Talebelerinden Hüsnü Ağabey’e Mektup
Alem-i İslamGenelGündemİslamİslam ve Hayat
Tanıkların Dilinden İslamofobi
Alem-i İslamAli Kemal PekkendirHizmetİslamRisale-i Nur
Risale-i Nur’u Okuma ve İzah Etme Konusu
Alem-i İslamGenelİslamİslam ve HayatTürkiye
Muhteşem Bir Sela!
Alem-i İslamGenelGündemHizmetİslamİslam ve Hayat
AZERBAYCANDAN MEKTUP VAR