Nurdan Haber

Göz’de yeni bir keşif

Göz’de yeni bir keşif
02 Aralık 2015 - 13:07

Nurdanhaber-Haber Merkezi

İnsan gözünde, bilim insanlarının bir türlü çözemediği bir ters bağlantı sorunu var. Işığı algılayan hücreler önde, bu hücrelerin yolladığı sinyalleri beyne ileten sinirlerinse beyne daha yakın olan arkada yer alması gerekirken, tam tersi bir yapı söz konusu, ışığa duyarlı hücreler sinir ağının arkasında olduğu için göze gelen ışık önce bu ağın içinden geçmek zorunda. Bu durum ışığın görülme kalitesini bozduğu için görüş kabiliyetini düşürüyor. İsrail Teknoloji Enstitüsü’nden Erez Ribak, bu özelliğin hayat kurtaran bir durum olduğunu keşfetti. Gözümüz bu şekilde yaratılmış çünkü gündüz görüşünden en yüksek görüş kalitesini yakalamak için ihtiyaç duyduğu yeşil-kırmızı arası renkleri böyle daha iyi seçebiliyor. Mavi ışık ise görüşü bozduğu için yine bu yapı sayesinde rahatlıkla elimine ediliyor.

Bu muhteşem sanatın kendi kendine oluştuğunu zan edenlere Bediüzzaman Said Nursi şöyle diyor:

Ey muannid münkir! Senin enâniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki, yüzmuhali birden kabul etmeyi bir derece hükmediyorsun. Çünkü sen mevcutsun. Ve basit bir madde ve câmid ve tagayyürsüz değilsin. Belki, daima teceddüdde olarak, gayet muntazam bir makine ve harika ve daima tahavvülde bir saray gibisin. Senin vücudunda her vakit zerreler çalışıyorlar. Senin vücudun kâinatla,hususan rızık münasebetiyle, hususan bekà-yı nev’î itibarıyla alâkadar ve alışverişi vardır. Senin vücudunda çalışan zerreler, o münasebâtı bozmamak ve oalâkadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar, öylece ihtiyatla ayaklarını atıyorlar. Güya bütün kâinata bakıyorlar, senin münasebâtını kâinatta görüp öyle vaziyet alıyorlar. Sen zâhirî ve bâtınî duygularınla, o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin.

 

Eğer sen vücudundaki zerreleri, Kadîr-i Ezelînin kanunuyla hareket eden küçücük memurları veya bir ordusu veya kalem-i kaderin uçları (herbir zerre bir kalem ucu) veya kalem-i kudretin noktaları (herbir zerre bir nokta) olduğunu kabul etmezsen, o vakit senin gözünde çalışan herbir zerreye öyle bir göz lâzım  ki, senin mecmu-u cesedinin her tarafını görmekle beraber, münasebettarolduğun bütün kâinatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve müstakbel venesil ve aslın ve anâsırının menbalarını ve rızkının madenlerini bilecek, tanıyacak, yüz dâhi kadar bir akıl vermek lâzım geliyor. Senin gibi bu meselelerde zerre kadar aklı olmayanın bir zerresine bin Eflâtun kadar bir ilim ve şuur vermek, bin derece divanece bir hurafeciliktir. 23.lema 296

 

Popular Science

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )