Nurdan Haber

Cennete Gitmenin 16 Yolu

Cennete Gitmenin 16 Yolu
05 Aralık 2015 - 8:16

 

 

 

 

Nurdanhaber-Haber Merkezi

 

1. Dil ve Namusu Muhafaza Etmek

Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki şeyler hususunda garanti verirse (dil ve namusunu haramlardan muhafaza ederse), ben de ona cennet hususunda garanti veririm.”

(Buhari, Rikak 23,)

 

2. Son Söz Olarak Kelime-i Tevhidi Söylemek

 

Kimin son sözü, “Allah’tan başka ilah yoktur” (Lâ ilâhe illallah) cümlesi olursa, o kişi cennete girer.
(Ebû Dâvûd, Cenâiz 20)

 

3. Üç Şeyden Uzak Durmak

Kimin ruhu şu üç şeyden uzak olarak bedenini terkederse cennete girer: Kibir, hâinlik ve borç.

(Tirmizî – İbn-i Mâce)

 

4. Selamı Yaymak, Yemek Yedirmek, Sıla-ı Rahim, Teheccüd

 

Ey insanlar! Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selâmetle cennete girersiniz.
(Tirmizî, Kıyâmet 42)

 

5. Kızmamak

Kızma (öfkelenme)! Senin için cennet vardır.

(Heysemi.VIII.70.)

 

6. Sabah-Akşam Camiye Gitmek

Sabah veya akşam camiye giden kimseye, her gidişi için Allah cennette bir ikram hazırla(tı)r.

(Buhârî, Ezân 37)

 

7. Namazını Kılan, Orucunu Tutan, İffetini Muhafaza Eden, Kocasını Memnun Eden Kadın

Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur, bir de kocasına itaat ederse, ona ‘Haydi, cennetin hangi kapısından istersen gir’ denilir.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 191)

 

8. Yetimle ilgilenmek

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Ben ve yetimi himâye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız” buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını, aralarını biraz aralayarak, gösterdi.

(Buhârî, Talâk 25)

 

9. İnsanlardan Bir şey İstememek

Sevbân radıyallahu anh şöyle dedi:

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Kim bana, insanlardan hiçbir şey dilenmeyeceğine dair söz verirse, ben de ona cenneti garanti ederim” buyurduBunun üzerine: “Ben söz veriyorum, dedim.” Râvi diyor ki, Sevbân hiç kimseden hiçbir şey istemiyordu

(Ebû Dûvûd, Zekât 27)

 

10. Üç Vasıftan Biri Olmak

Cennet ehli üçtür:
1. Adaletli sultan (devlet başkanı),
2. Bütün akrabalarına ve müslümanlara karşı ince kalpli ve merhametl i olan,
3. Gizlice sadaka veren zengin

(Müslim, Cennet, 63)

 

11. Üç Kız Çocuğu Yetiştirmek

 

Her kim üç kız çocuğunu himâye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lutuf ve iyiliklerini devam ettirirse, o kimse cennetliktir” (Ebû Dâvûd, Edeb 121)

 

12. Üç Kere Cenneti İstemek

Enes bin Malik (Radıyallahu Anh)’den rivayet edildiğine göre, “Allah’u Teala kıyamet gününde meleklerine: “Kulumun amel defterine bakın. Kimin Benden Cennet istediğini görürseniz, onu Cennete sokun. Kim de Cehennemden Bana sığınmışsa, onu ondan çevirin.”

(Nûzhetü’l-Mecâlis, 2/274)

 

13. Sabah Akşam Seyyidül İstiğfarı Okumak

İnsan akşama girerken bu duayı okuduğu zaman, o gece ölürse, cennete girer yahut cennet ehlinden olur, Bu duayı sabaha girerken okuduğu zaman da o günde ölürse, o cennet ehlindendir.

(Buhari, Daavat, 6306)

 

14.İlim için Yola Koyulmak

Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, Allah Teâlâ ona cennet yolunu kolaylaştırır. Melekler, ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklar bile âlimlerin bağışlanması için Allah’a yalvarırlar. Bir âlimin sadece ibadetle uğraşan bir kimseye üstünlüğü, on dördüncü gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler altın gümüş değil, sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına konan kimse, çok büyük bir kısmet kazanmış olur.

(Ebû Dâvûd, İlim 1)

 

15. Abdestten Sonra Kelime-i Şehadet Getirmek

Sizden biriniz güzelce abdest alır -onu tastamam yapar- sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.

(Müslim, Tahâret 17)

 

16. Kur’an Okumak

Kur’an ehline; Kur’an’ı oku ve yüksel, Kur’an’ı tıpkı dünyada okuduğun gibi tane tane tertil üzere oku, zira senin rütben, okuyacağın son âyetin yakınındadır.

( Tirmizi, Ebu Davud)

Suffagah

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )