Nurdan Haber

Kitap, Hitap ve Muhatap

Kitap, Hitap ve Muhatap
17 Aralık 2015 - 10:57

Risale-i Nur, uhdesinedeki İslam hazinesini ifade etme hususunda, Kur’an’ın semasından gelen bir mucizedir. Temsil ve mecazlı üslubu ile kısa bir paragrafı, kitabın kısa özeti şekline çevirebilme nimetine mazhardır. Kur’an’ın mucize olan yönleri onun berrak aynası olan risalelere de aksetmiş olmalı ki ifade noktasında müellif, “bana nimeti ifade, size de nimeti istifade verilmiş” demiştir.

  Üstteki paragrafa en harika örneklerden birisine Yirminci Mektubun fıkralara ayrılan tek kelimesi olan 4. Kelimede, Lehul-mülk bahsinde rastlamaktayız. Manası, mülk umumiyetle onundur. Risale-i Nurun en bariz hasiyetlerini kendinde toplayan cami bir kısım olan bu fıkraların 4. fıkrası insan ve kainatın iki ayrı yönünü zikrederek mülkün Allah’a ait olduğunu esrarlı bir şekilde beyan etmektedir. Evet kainat öyle manidar yazılmış, öyle manalara girift olmuş ki, esasen mevcut olan kainat, mananın hassasiyetinden kitap şekline girerek, Kur’an-ı Hakim olmuştur. Elma kelimesi,  aslında atomlarla yazılmış, hikmetle vücuda getirilmiş bir mevcuttur. Ama içindeki hikmetten ve azami derecedeki hakikatinden ötürü ağaç sayfasının kelimesine dönüştürülmüştür. Kainatı kitap olarak ispat eden en iyi örnek beşerin fen ve sanatlarıdır. Evet, insanlar botanik ilminin keşfi ile bitki ve ağaçların hikmetli kitap olmasını, zooloji ilmiyle de hayvanlar aleminin kitap şeklinde ilan edilmesinin ispatını yapmışlardır.

  Kainat böyle hikmetli bir kitap olmasından ötürü beşerde bulunan akıl bu hikmetin karşısına çıktı ve insan-kainat alışverişinin genişlemesi ile fenler tezahür etti. Kainattaki hikmete karşı insandaki akıl; kainattaki kitap şekline mukabilde insandaki hitap çiçeği tezahür etti. Örneğin Gramofonun üzerindeki plağın içinde sessiz yazılan tüm kelimeler, fonografın ince uçlu aleti ile dışarı çıkıyor. Aynen onun gibi gramofondaki plak; kainat, ve o fonografın ince uçlu aleti insan aklı, gramofonun ses çıkaran kısmı ise insan hitabetine benzetilmesi  gayet  hikmetli düşmektedir. Aslında derin bir tefekkür neticesinde  insandaki hitap kabiliyetini ortaya çıkaran sebebin, kainatın kitap olma hususiyetinden kaynaklandığını rahatlıkla devşirebiliriz. Çünkü kainat o kadar hassas, intizamlı ve hikmetlidir ki insan o hikmet kitabı karşısında hitaba gelmiş ve konuşmuştur. Allah sanatını konuşturuyor. Küçük bir bebeği düşünelim konuşmasını bilmiyor. Onun konuşma kabiliyetini tetikleyen etrafındaki eşyalardır yani şeylerdir.  İnsanda kainat içinde nazenin bir çocuktur ve onu dile getiren etraftaki esmanın eşyasıdır. Yani hitap kabiliyetimizin müsebbibi olan kainattır.  Bu kainat mülkü umumen onun olmalıdır ki, insanı hitaba getirir, kainatın esmasına bir tebliğ edici  bir hatib şwkline dönüştürür, kainatı insanla beraber konuşturur. Hatta risalelerin en muazzam satırlarından biri olan ‘’Güya göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri, onların o konuşmalarındaki kelimelerdir; ve taharrük ise, bir tekellümdür. Demek, faaliyetten gelen harekât ve zevâl, bir tekellümât-ı tesbihiyedir. Ve kâinattaki faaliyet dahi, kâinatın ve envâının sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır.’’ kısmı  anlatmaya çalıştığımız yere başka bir boyut kazandırmaktadır.

Kainatın Allah’ın mülkü olduğunu, o mülke karşı konuşan sonra o mülkü konuşturan insandan anlamakta; insanın Allah’ın memlukü (kölesi) olduğunu da, o memluke karşı mülkü hazırlamasından bilmekteyiz. Neticede insanın hitap çiçeği ile Allah’a dost olup muhatap olduğunu görüyoruz. Miraçta da tüm kainat kitabını konuşturup dile getiren bir Muhammedi hakikati müşahede ediyoruz. Kainat kitabının tüm hikmetlerini 4 kelime ile hitaba çevirip muhatap makamını ümmetine açan, hikmetli kainatın neticesini, netice-i azamını, insani bir netice- i azam ve ulvi bir gaye mesabesindeki hitap ile dile getirdiğini görüyoruz.

Kısaca tüm kainattaki hikmetin ulvi neticelerini ve kainat kitabını plağını Miraçta Cenabı Peygamberin (asm) dile getirerek hitap ettiğini görüyoruz. Kainat kitabının, Miraç’ın önemli bir kısmı olan Tahiyyat kısmında, muhatap makamı ile hitap çiçeğini açtığını görmekteyiz.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )