Nurdan Haber

Meşveret Cemaati 15 Temmuz Duyurusu

Meşveret Cemaati 15 Temmuz Duyurusu
16 Temmuz 2017 - 9:26

15 Temmuz 2017 / Erzurum

MEŞVERET CEMAATİ

UMUMİ İSTİŞARE METNİ

Aziz, Sıddık Kardeşlerimiz,

Evvela, en elzem bir vazife ve en kudsi bir mükellefiyet olan “ neşr-i esrar-ı Kur’aniye” hizmetinde sergilemiş olduğunuz fedakarlık ve gayretinizi, cehd ve ciddiyetinizi Cenab-ı Hak kabul ve makbul eylesin, iman ve Kur’an hizmetinde halisane istihdam buyursun.

Saniyen, 2016 yılı 15 Temmuz gecesinde milli irade ve insani değerleri çiğneyen, devletin içine sızan başta FETÖ terör örgütü olmak üzere habis ihanet şebekelerinin kirli plan ve hainane icraatlarını Allah-u Azimüşşan tersine çevirdi; o gece kalpleri birleştirdi, hamiyetleri ayağa kaldırdı, vatan aşkını gönüllere nakşetti, bütün ümmet-i Muhammedi rahatlattı, kalb-i külli ve vicdan-ı umuminin yüzlerini güldürdü.

Bugün bizim diriliş ve milli birlik günümüz. Aziz milletimiz, bu badireyi rahmet-i ilahiyye ile atlattı, millet iradesinin gücünü gösterdi. Bizler Nur Talebeleri olarak, her daim olduğu gibi, bugün de bu mukaddes vatanımızın hıfz ve muhafazası hususunda, birlik ve beraberliğinde, uhuvvet ve muhabbetinde nöbetteyiz. Devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Milli birlik ve bütünlüğümüzün devam ve bekası için görevimizde berdevamız. “Madem ben de bu vatanın bir evladıyım, bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır.” (Emirdağ Lahikası 1,109) diyen Muazzez Üstadımızın hizmet ruhunun takipçisiyiz.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ile alakalı efkar-ı ammeye arzedilmesi icabeden hususlar ayrı bir metin halinde ekte sunulmuştur. Bu metnin meydanlarda okunarak ve sosyal medyada paylaşılarak halka intikal ettirilmesi bir vazife kabul edilmelidir.

Salisen, ehl-i hizmet, resmi vakıflar ve yurtdışı hizmetleri heyetlerinden gelen istişare metinleri tezekkür edilmiş ve ekte cemaatimizin istifadesine arz edilmiştir.

Rabian, bölgelerden gelen mes’eleler tezekkür ve mütalaa edilmiştir. Görüşmeler sonucunda kararlaştırılan hususları kardeşlerimize takdim ediyoruz.

1) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan Risale-i Nurların mahallerde bizzat kardeşlerimiz tarafından temin edilip kamu kurum ve kuruluşlarının kütüphanelerine, camilere, hapishanelere vb yerlere konularak istifadeye sunulması için kardeşlerimizin azami gayret içinde olmalarını hassaten rica ediyoruz. Cemaatimiz bünyesindeki vakıf ve dernekler vasıtasıyla resmi yazışmalar yapılarak, bu hizmetlerin icrasının daha faydalı olacağı dikkate alınmalıdır.

2) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda okutulan ders kitaplarının mana-yı harfi nazarıyla yazılması hususunda kardeşlerimizin yıllarca önce başlatmış oldukları çalışmalar tebrike şayandır. Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı himayesinde akademisyen ve öğretmen kardeşlerimizden bir heyet teşkil edilerek bu çalışmalara hız verilmesi uygun görülmüştür. Kardeşlerimizden bu hayırlı hizmete destek olmalarını bekliyoruz.

3) Harran Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi tarafından organize edilen “ 1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”, 30 Kasım – 2 Aralık 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa’da icra edilecektir. “İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halık-ı kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir.” (Şualar 97) hakikatini akademik bir ortamda ilan etmek ve hususan son zamanlarda evrim teorisi nazara verilerek ehl-i sünnet itikadını sarsmaya yönelik tahribatlara mani olmak adına bu kongreyi hayırlı bir teşebbüs olarak telakki ediyoruz.

4) Muazzez Üstadımızın hizmetkarlarından Hüsnü Bayram Ağabeyimizin nezaretinde Risale-i Nura hizmet eden müsbet gruplardan heyetlerin bir araya gelmesi; mabeynimizdeki uhuvvet ve muhabbetin tesis ve inkişafı gibi çok hayırlara vesile olduğu müşahede edilmiş, memnuniyetle karşılanmış ve bütün cemaatimizin teveccüh ve dualarına mazhar olmuştur.

5) Daha önceki meşveretlerimizde de beyan edildiği üzere “Bir beldedeki hizmet birimimizin başka bir beldede faaliyet yaparken o beldenin meşveret heyetinin muvafakatiyle hareket etmesinin cemaatimiz arasındaki muhabbet, uhuvvet ve tesanüdün devamı için mühim bir tedbir olduğu” hakikatini kardeşlerimize tekraren hatırlatıyoruz.

6) Hükümetimizin “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu”nu teşkil etmesi ve bu komisyonun faaliyete başlaması son derece memnuniyetle karşılanmıştır. Bu komisyon kurulmakla çoğunlukla bizzat FETÖ’cüler tarafından FETÖ’cü diye ihbar edilen birçok vatandaşımız için suçsuz olduklarını ispat etme kapısı açılmıştır. Komisyon kararlarına idare mahkemelerinde itiraz hakkının verilmiş olması, keyfi ve kasıtlı açığa almaların önemli ölçüde önüne geçecektir. Bu komisyonun süratle çalışması tüm vatandaşlarımızın ortak arzusudur.

Kardeşlerimizin azami ihlas, azami sadakat ve azami uhuvvet üzere daim olmalarını Cenab-ı Erhamür- Rahimin’den niyaz ediyoruz.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )