SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

SUEDA VE EBRÂR KAFİLE-İ UZMASI – Aziz Sima

SUEDA VE EBRÂR KAFİLE-İ UZMASI – Aziz Sima
31 Temmuz 2017 - 15:28

İnsanlar içinde öyleleri vardır ki

Gündüz gökteki güneş gibidirler

Dünyamızı aydınlatırlar, ısıtırlar

Geceyse gökteki yıldızlar gibidirler

Ta uzaklardan bizlere göz kırparlar

Yönümüzü bulmamızı sağlarlar.

 

Bazıları harikalı zatlardır

Mucizevî bir hayatları vardır

Bazıları hürmete layık zatlardır

Kerametvarî hayatları vardır

Ne akıllar alır ne de erişilir

Onlara ancak tabi olunur

Onlara ancak hayran olunur.

 

İçlerinde bütün mümkinat dairesini aşıp

Mülk ve melekûtun acayiplerini görüp

Vücup dairesi noktasına çıkanı vardır.

 

Refref’e binip, Cebrâil’i arkada bırakıp

Kâb-ı Kavseyn’e koşup gideni vardır.

 

Muhatab-ı Samedaniye

Rü’yet-i cemâl-i İlâhîye

Mazhar olanı vardır.

 

İçlerinde Allah ona babasız çocuk verecek kadar

İffetli olanı vardır.

 

İçlerinde beşikte iken konuşanı

Allah’ın izniyle ölüleri dirilteni vardır.

 

Ateşte yanmayanı

Rüzgâra bineni vardır.

 

Kadınlarına parmaklarını doğratacak

Kadar güzel olanı vardır

 

Davası için başka şey için değil

Azrail’in ağzına tokat vuranı vardır.

 

İçlerinde imanı bütün müminlerinkinden daha ağır olanı vardır.

İçlerinde şeytanı yere düşürecek kadar heybeti olanı vardır.

 

İçlerinde melekleri bile utandıracak kadar hayâsı olanı vardır

İçlerinde perde-i gayp açılsa yakîni ziyadeleşmeyecek olanı vardır.

 

İçlerinde hocasının herkes üstadıyla

Ben ise talebemle iftihar ederim dediği vardır.

 

İçlerinde tasarrufları devam edenleri vardır

Aynen hayatlarındaki gibi

 

İçlerinde yerde iken arş-ı azamı ve

İsrafil’in azamet-i heykelini temaşa edeni vardır

 

İçlerinde cehennemde yanmaya razı olanı vardır

Milletinin imanını selamette görmek için

 

İçlerinde seksen senelik ömründe

Dünya zevki tatmayanı vardır

 

Bu büyük zatların büyük zatları da vardır

Daha böyle nice niceleri vardır

 

Sayıları bir rivayete göre yüz yirmi dört bin kadardır

Sayıları bir rivayete göre yüz yirmi dört milyon kadardır

 

İşte bunlardır meleklere rüçhaniyet davasında

Yaratıcıyı haklı çıkaranlar

 

İşte bunlardır bütün mahlûkat üstünde bir mertebeye çıkıp

Yümn-ü iman ile emn ü emanet ile mücehhez

Emin bir halife-i arz olanlar

 

İşte bunlardır bir tanesi füccar ve eşrar güruhunun

Milyarlarına bedel olanlar

 

İşte bunları almak için bütün bu sistemler kuruldu

İnsanlık harman gibi böyle ordan oraya savruldu

 

Allah bizi Müslüman etti Müslüman öldürsün, amin

Dünyada ve Ahirette bu kutlu kafileden ayırmasın, amin

Aziz Sima