Nurdan Haber

28 Şubat’ta yaşanan bir başka kültür katliamı

28 Şubat’ta yaşanan bir başka kültür katliamı
17 Ocak 2016 - 16:13

Nurdanhaber-Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi’nde 28 Şubat günlerinde yaşanan bir başka kültür katliamı: Aralarında üniversitenin kurucularına ve Türkiye’nin en önemi âlimleri ile sanatçılarına ait sicil dosyaları da çöpe gitmiş ve arşivi Tarih Kurumu’nun eski başkanı Prof. Dr. Ali Birinci kurtarmış!

Moğollar’ın kitap katliamını aratmayan olay İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde yaşandı. Son derece kıymetli binlerce eserin Prof. Kemal Alemdaroğlu’nun 28 Şubat zamanındaki rektörlüğü sırasında çöpe atıldığı ortaya çıktı. Bu hafta da dosyayı devam ettiren Habertürk Yazarı Murat Bardakçı, 28 Şubat’ta sadece Sultan Abdulhamid’in kitaplarının değil, İstanbul Üniversitesi’nin arşivi ve alimlerin dosyalarının da çöpe gittiğini yazdı.

344 HOCANIN ÖZEL BİLGİLERİ

Benim seneler sonra, ancak önceki gün haberdar olabildiğim hadise şöyle cereyan etmiş: Prof. Kemal Gürüz’ün YÖK’ün, Prof. Kemal Alemdaroğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nin, Prof. Meral Alpay’ın da Üniversite Kütüphanesi’nin başında olduğu sırada, üniversitenin kuruluşundan 1970’li senelere uzanan personel arşivi kütüphanedeki binlerce eser ile beraber çöpe gitmiş!

Moğollar’ın kitap katliamından beter şekilde imha edilen arşivde neler mi varmış? Tıp doktorundan hukukçusuna, edebiyatçısından maarifçisine kadar Türkiye’de çağdaş bilimin kurucularından ve sonraki dönemlerin önde gelen âlim ve sanatçılarından olan 344 hocanın sicil dosyaları; yine kuruluş günlerine ait olan, herbirinde 75 ile 100 kadar yazışma bulunan klasörler üniversite hocaları ile diğer görevlilerin sicil bilgileriyle güvenlik soruşturmaları sonrasında hazırlanan raporların yeraldığı 146 adet diğer dosya!

Bütün bu dosyalar Kadıköy’deki bir sahafın eline geçmiş ve seneler sonra Türkiye’nin kitap konusunda önde gelen âlimlerinden ve kolleksiyoncularından olan Prof. Dr. Ali Birinci tarafından kurtarılmışlar. Türk Tarih Kurumu’nun 2008 ile 2011 arasında başkanlığını yapan Prof. Birinci, evrakı elinden bulunduran sahafla sekiz ay süren bir pazarlık neticesinde üniversitenin çöpe lâyık gördüğü tarihini servet sayılabilecek bir meblâğ ödeyerek almış ve Tarih Kurumu’nun arşivine nakletmiş. İstanbul Üniversitesi’nin Prof. Alemdaroğlu’nun devr-i iktidarında çöpe giden hafızası şimdi Türk Tarih Kurumu’nda muhafaza altında! Sicil dosyaları, belgeleri, yazışmaları ve hattâ yapılan güvenlik soruşturması raporları çöpe giden hocaların kimler olduğunu merak mı ettiniz? Aralarında üniversitenin kurucularından Türkiye’de çağdaş bilimi inşa eden âlimlere, edebiyatçılara ve hukukçulara kadar kimi ararsanız herkes var…

OKUYUN VE DEHŞETE DÜŞÜN

İşte, evrakı çöpe giden ve çoğu profesör veya doçent olan bu kişilerden bazıları… Aşağıdaki listeyi okuyun ve siz de benim gibi dehşete düşün:

Fuad Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Edip Adıvar, Abdülbaki Gölpınarlı, Sıddık Sami Onar, Nihal Atsız, Sabri Esat Siyavuşgil, Akdes Nimet Kurat, Asaf Halet Çelebi, Orhan Köprülü, Adile Ayda, Ağaoğlu Ahmet Bey, Mina Urgan, Tarık Zafer Tunaya, Zeki Velidi Togan, Ahmet Ateş, Maarif Nazırı Emrullah Efendi, Ali Nihad Tarlan, Ebulûla Mardin, Fahir İz, Çetin Özek, Ahmet Ateş, Oktay Aslanapa, Ömer Lütfi Barkan, Sadri Maksudi Arsal, Sadrettin Celâl Antel, Neşet Ömer İrdelp, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Şükrü Baban, Cemil Birsel, Ahmet Caferoğlu, Abdülbaki Baykara, İsmail Hikmet Ertaylan, Sabri Ülgener, Muammer Kemal Özergin, Mazhar Osman Uzman, Mehmed Ali Aynî, Mehmet Emin Erişirgil, Muhibbe Darga, Mustafa Şekip Tunç, Nurhan Atasoy, Şerare Yetkin, Hacı Âdil Arda, Bekir Kütükoğlu, Bülent Tanör, Ali Canip Yöntem, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Fuat Sezgin, Mümtaz Tarhan, Hazım Atıf Kuyucak, Mazhar İpşiroğlu, Salih Zeki Bey, Abdülkadir Karahan ve daha dünya kadar bilim adamı…

AYIRIM YAPMADAN TEMİZLİK

İstanbul Üniversitesi’ndeki bu kültür cinayetinin sorumlusu olan zamanın rektörünü aslında sadece suçlamamamız, gönülden tebrik etmemiz de lâzım… Zira, Türkiye’nin en eski ilim merkezi olduğu iddia edilen İstanbul Üniversitesi’nin hafızasını çöpe gönderirken gayet tarafsız davranmış; sağcı, solcu, lâik, Atatürkçü, İslamcı, erkek, kadın, âlim, cahil, vesaire ayırımına gitmemiş, isimleri ve ideolojileri dikkate almamış ve arşivde ne buldu ise, kime ve hangi düşünceye ait olduğuna bakmadan çöpe göndermiş…

Habertürk

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )