Nurdan Haber

Osmanlı hangi ülkeye kaç sene hükmetti?

Osmanlı hangi ülkeye kaç sene hükmetti?
31 Ocak 2016 - 10:25

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Bulgaristan: 545 sene
Ege Adaları: 541 sene
Yugoslavya: 539 sene
Romanya: 490 sene
Arnavutluk: 435 sene
İsrail: 402 sene
Ürdün: 402 sene
Irak: 402 sene
Lübnan: 402 sene
Suriye: 402 sene
Yemen: 401 sene
Kenya: 400 sene
Bornu: 400 sene
A. Emirlikleri: 400 sene
Gine: 400 sene
Mozambik: 400 sene
Tanzanya: 400 sene
Uganda: 400 sene
Umman: 400 sene
Gürcistan: 400 sene
Nijer: 400 sene
Zengibar: 400 sene
Çad: 400 sene
Senegal: 400 sene
Katar: 400 sene
Nijerya: 400 sene
Bahreyn: 400 sene
Kamerun: 400 sene
Yunanistan: 400 sene
Gambiya: 400 sene
Arabistan: 399 sene
Sudan: 397 sene
Mısır: 397 sene
Libya: 394 sene
Kuveyt: 381 sene
Habeşistan: 350 sene
Cibuti: 350 sene
Somali: 350 sene
Cezâyir: 313 sene
Tunus: 308 sene
Ukrayna: 308 sene
Kıbrıs: 293 sene
Avrupa Rusyası: 291 sene
Girit Adası: 267 sene
Macaristan: 160 sene
Hindistan: 100 sene
Pakistan: 100 sene
Azerbaycan: 85 sene
Fas: 50 sene
Moritanya: 50 sene
Polonya: 25 sene
Batı Rusya: 25 sene
Beyaz Rusya: 25 sene
Endonezya: 25 sene
Malaya: 25 sene
Singapur: 25 sene
Çekoslavakya: 20 sene
Ermenistan: 20 sene
Türkistan: 15 sene

Bütün bunların dışında Osmanlı, şu devletlerin kıyı şehirlerini ve adalarını da değişik sürelerde idâre etmiştir:

İtalya, İngiltere, Norveç, İzlanda, Mechlenstein, Fransa, Monako, Almanya, İrlanda, Cebelitârık, İspanya, Hollanda, Portekiz, İran, Danimarka.

Bize mîras bırakılan bu topraklar üzerinde, şimdi azîz ecdâdımızın gönül eseri hâtıralarını yaşamak ve onlara olan tahassürümüzü gidermek için bir seyahate çıkmayı arzulasak, altmış devletin konsolosundan vize almamız gerekir.

Osmanlılar’ın kuruluşundaki dört yüz atlının mütevâzı maddî gücüne rağmen, mânevî şahlanışının eseri olan bu muhteşem ülkenin bugünkü hazin âkıbeti, bizleri derin bir vicdan muhâsebesine sürüklemelidir!..

O günkü kölelerimizi taklit ederek varabileceğimiz hiçbir noktanın olmadığını kavramakta daha fazla gecikmemeliyiz! Bugünkü hazin âkıbetimiz meydandadır! Acı bir aldanış ve hüsrânın maddî ve mânevî buhranları, dehşet verici bir hadde ulaşmış bulunmaktadır!..

Maddenin karşısında mâneviyâtı esir etmek, netice itibâriyle bir câhiliyye devrine dönüştür…
Osmanlı Devleti’nin 623 senelik şan ve şeref dolu tarihini, şâir şu şiiriyle hulâsa eder:

KİMDİM?

A‘sâra sorarsan, beni söyler sana kimdi?
Bir başka denizdim, kürenin rub‘u benimdi!..
Mermîler, alevler beni bir kal‘a sanırdı,
Efserlerin enkâzı uçar, dalgalanırdı…

Cevvâl atımın kanlı, kıvılcımlı izinde,
Bir umk idi aksim ebediyyet denizinde.
Çarpardı göğün kalbi hilâlin avucunda,
Titrerdi yerin tâlii mermîmin ucunda…

A‘sâr elimin çizdiği mecrâdan akardı,
Üç kıt’ada mağrûr atımın izleri vardı…
Fevkinde uçarken o neşîbin, bu firâzın,
En şanlı hükümdâr-ı hurûşânına arzın

Tek bir nazarım berk-ı inâyetti, keremdi;
İklîli hediyyemdi, ekàlîmi hibemdi…
Hançerdi hayâlim, bütün akvâm ona kındı,
Gûyâ küre şeydâ-yı irâdemdi, kadındı…

A‘sâbına kalbimdeki âhengi verirdim,
Kasteylediğim şekli verir, rengi verirdim…
Dünyâ bilir iclâlimi, “ben böyle değildim!”
«Ben altı asırdan beri bir def’a eğildim!..»

Allâh’ım! Bugün hâlâ eğik duran mü’min başlarını yeniden İslâm’ın satvet ve ihtişâmıyla muzafferiyet semâlarına yükselt! İslâm âlemini yetimlikten ve öksüzlükten kurtar! Cümlemize geçmişlerimiz gibi bu lûtuflarına nâil olmaya hak kazanacak maddî ve mânevî ulvî bir seviye ikrâm eyle!..

Cihâna yön veren sultanları irşad ve terbiye eden Edebali silsilesinin, onların rûhâniyetiyle mücehhez cihangir pâdişahların ve Dîn-i Mübîn’in yolunda ilim, irfan, sanat ve benzeri hizmet faâliyetlerini liyâkatle yürüten himmet ve gayret ehlinin muazzez ruhlarını da şâd eyle!.. Âmîn!..

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı, Erkam Yayınları, 2013

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )