Nurdan Haber

TEBLİĞ ÇAĞRISI

TEBLİĞ ÇAĞRISI
14 Şubat 2016 - 23:20

Nurdanhaber-Özel

DAHA İYİ BİR DÜNYANIN İNŞASINDA MÜSBET HAREKETİN YERİ VE ROLÜ: RİSALE-İ NUR YAKLAŞIMI

2-4 Ekim 2016, İstanbul

Günümüz insanı birçok maddi ve manevi sorunla karşı karşıyadır. Dünya genelinde açlık, yoksulluk, sosyal adaletsizlik, zulümler, harpler, göçler, anarşi, terör, her türlü şiddet, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi olumsuzluklar maalesef artarak devam etmektedir. Çok çeşitli çabalara rağmen bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretilememektedir.

Acaba insanlığın dünyevi ve uhrevi saadeti nasıl sağlanabilir? Nasıl bir yaklaşımla ve bakış açısıyla bu ve benzeri problemler çözülebilir veya azaltılabilir? Maddi-manevi bakımdan, yıkmadan düzeltmek, tahrip etmeden inşa etmek mümkün müdür? Bu problemlerin kökenine dair ortak ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilir mi? Bu ve benzeri soruların cevaplarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı ve eseri Risale-i Nur Külliyatı, bu soru ve sorunlara cevaplar bulmaya çalışan önemli bir kaynaktır. Bireysel, toplumsal ve küresel sorunların çözümü insanın kâinata bakışı ile alakalıdır. Nursi, insana ve kâinata bakış ve davranış şeklini orijinal bir kavram ile “müsbet hareket” olarak, ifade etmiştir. Müsbet Hareket, iman ve vahiy temelinde  teori ve  uygulama  olarak  tartışılması  gereken  önemli  bir  bakış  açısı  ve  hayat tarzıdır. Bu kavramın hayatın tüm ilişkilerini nasıl anlamlandıracağı ve sorunlara nasıl kalıcı çözümler üreteceği ciddi tartışmalara zemin teşkil edecektir.

Özelde Müslüman toplumların, genelde bütün insanlığın dünyevi-uhrevi huzur ve saadeti için Risale-i Nur’da yer alan görüşler, 2-4 Ekim 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenecek olan “Daha İyi Bir Dünyanın İnşasında Müsbet Hareketin Yeri ve Rolü: Risale-i Nur Yaklaşımı” konulu 11. Uluslararası Sempozyumda ele alınacaktır.

Sempozyuma   aşağıda   verilen   başlıklar   çerçevesinde   farklı   dil,   din,   kültür,   ülke   ve coğrafyadan,  çeşitli disiplin  ve ekollerden,  uzman düşünür  ve bilim insanlarının  katkıları beklenmektedir.

 

1- Teorik ve Kavramsal Açıdan Müsbet Hareket

– Risale-i Nur’a göre tarifi ve anlam çerçevesi

– Ontolojik bakış; iman, tevhid inancı, ahiret inancı

– İlgili Kavramlar; uhuvvet, muhabbet, şefkat, sabır, tesanüd, asayişi muhafaza, kendi mesleğine yoğunlaşmak, tevekkül, batılı tasvir etmemek, ittifak, inşa etmek

– Zıt Kavramlar; fitne, gıybet, adavet, garaz, haset, inat, tenkit hastalığı, ümitsizlik, tarafgirlik

– Adalet-i mahza, adalet-i izafiye

– Kavramın kapsamı

 

2- İslami İlimler Açısından Müsbet Hareket

– Kur’an’a göre

– Nebevi geleneğe göre

– Fıkha göre

– Kelama göre

– İslam tarihindeki uygulamalar

 

3- Bilimler Açısından Müsbet Hareket

– Felsefe

– Sosyoloji

– İktisat

– Siyaset

– Ahlak

– Eğitim

– Psikoloji

 

4- Müsbet Hareketin Güncel ve Küresel Sorunlar ile İlişkisi

– Irkçılık

– Terör ve Şiddet

– Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği

– Gelir Eşitsizliği

– Aşırı Tüketim

– Dünyevileşme

– İnsan Hakları İhlalleri

– Sonuçları açısından modernite: Benlik, Enaniyet, Hodfuruşluk, Nihilizm, Hedonizm,

Sadizm,

– Çok kültürlü çok dinli dünyada birlikte yaşamadaki problemlerin çözümü

– Hürriyetin ontolojik kökleri ve insandaki müsbet hürriyet ile ilişkisi (Temel haklar ve özgürlükler bağlamında)

– Altı Hastalık (Ümitsizlik, Yalan, Adavete Muhabbet, İhtilaf, İstibdat, Menfaat-i Şahsiye)

 

5- Uygulamada Müsbet Hareket

– Farklılıklara tahammül

– Birlikte yaşama sanatı

– İnanç ve ifade hürriyeti

– Hak ve hukuk arayışı

– Hizmet metodu

– Tebliğ metodu

– Barış ve hoşgörü

– Cihad Kavramı

 

6- Karşılaştırmalı Çalışmalar

– Diğer dinler

– Felsefi akımlar

– Sivil itaatsizlik

– Benzer yaklaşımlar

– Farklı yaklaşımlar

 

Önemli Notlar

1. Sempozyum 2-4 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

2. Tebliğlerin Sempozyum Sekretaryası’na ulaştırılmasıyla ilgili takvim şöyledir:

a) Tebliğ özetleri, 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 28 Şubat 2016 tarihine kadar www.musbethareket2016.com web sitesi üzerinden Sempozyum Sekretaryası’na ulaşmalıdır.

Tebliğ özetleri ile birlikte yazar(lar)ın 200 kelimeyi aşmayan paragraf şeklindeki CV’leri gönderilmelidir. Kabul edilen tebliğ özetleri 25 Mart 2016 tarihinde ilan edilecektir.

b) En fazla 15 sayfayı aşmayacak uzunluktaki tebliğler, hakemler tarafından değerlendirilmesi için tam metin olarak en geç 30 Haziran 2016 tarihine kadar www.musbethareket2016.com web sitesi üzerinden online olarak sempozyum sekretaryasına ulaşmalıdır.

c) Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen tebliğ yazarlarına en geç 31 Temmuz 2016 tarihine kadar bilgi verilecektir.

3. Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı odaklı, yukarıdaki başlıklar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu kapsama uymayan tebliğler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

4. Risale-i Nur Külliyatı ve Nursi üzerine yapılmış akademik çalışmalar, ilave bilgi ve kaynak Sempozyum Sekretaryası’ndan temin edilebilir. Ayrıca  www.iikv.org/academy ve www.musbethareket2016.com web sitesinin ziyaret edilmesi önerilmektedir.

5. Sempozyum dili Türkçe-İngilizce-Arapça olup simültane tercüme yapılacaktır.

6. Sempozyuma tebliğle katılan araştırmacılara, imkânlar ölçüsünde yol ve konaklama desteği sağlanacaktır.

 

İletişim:

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Kalenderhane Mh., Cüce Çeşmesi Sk. No:6 Vefa Fatih İstanbul

Tel        : +90 212 527 8181, Fax       : +90 212 527 8080

E-mail :  musbethareket2016@iikv.org

 

— — — — — — — — — 

إعلان عن انعقاد

المؤتمر العالمي الحادي عشر لبديع الزمان سعيد النورسي

“دور العمل الإيجابي في بناء عالم أفضل”

“مقاربة رسائل النور”

2 – 4 أكتوبر لعام 2016 في إسطنبول

 

يواجه إنسان اليوم في جميع أنحاء العالم، مشاكل مادية ومعنوية؛ الجوع، والفقر، والظلم الاجتماعي، والحرب والهجرة والفوضى والإرهاب والعنف بجانب طواهر سلبية كالتلوث البيئي والاحتباس الحراري وغيرها. وللأسف هي في تزايد مستمر يوما بعد يوم. ولم يتيسر لحد الآن إيجاد حلول دائمة لها على الرغم من بذل جهود واسعة.

فكيف إذن ستتحقق سعادة البشرية الدنيوية والأخروية ؟ وكيف يمكن حل هذه المشاكل وأمثالها أو على الأقل تخفيفها؟ وهل يمكن -ماديا ومعنويا- القيام بالإصلاح من دون هدم، والبناء من دون تدمير؟ وهل يمكن التوصل إلى حل جذري لهذه المشاكل؟ إذ إننا أحوج ما نكون من أي وقت مضى إلى إجابات لهذه الأسئلة وما شابهها.

إن حياة بديع الزمان سعيد النورسي ومؤلَّفه “كليات رسائل النور” مصدر مهم لمحاولة البحث عن  إجابات شافية لهذه الأسئلة والمشاكل. وذلك لأن حل المشاكل فردية كانت أواجتماعية أوعالمية مرهون بنظرة الإنسان إلى الكون والحياة. وبديع الزمان سعيد النورسي قد وفّى حق سلوك الإنسان في نظرته للكون والحياة بعبارة أصيلة هي “العمل الإيجابي”. فالعمل الإيجابي نهج مهم للحياة والنظر إلى الكون؛ لذا ينبغي أن يطرح للمناقشة الجادة بأساساته المستندة على الوحي، وبتطبيقاته وممارساته في الحياة، لإيجاد حلول دائمة للمشكلات التي تواجهنا.

ولأجل سعادة المسلمين خاصة والإنسانية عامة؛ الدنيوية والأخروية، فإن نهج النظر في رسائل النور جدير بالمناقشة والذي نرجو أن يتحقق في المؤتمر العالمي الحادي عشر لبديع الزمان سعيد النورسي: دور العمل الإيجابي في بناء عالم أفضل “مقاربة رسائل النور” الذي سينعقد في 2-4 أكتوبر 2016 في إسطنبول؛ بإذن الله. ونأمل أن يسهم في هذا المؤتمر كوكبة من الشرائح الفكرية والعلمية المتنوعة؛ في اللغات والثقافات والبلدان والأديان والمؤسسات والأنظمة، وذلك وفق المحاور المدرجة أدناه:

 1. العمل الإيجابي من حيث المصطلح والجانب النظري:

-تعريف رسائل النور للعمل الإيجابي وشمول معناه.

– نظرة أنثولوجية: الإيمان، التوحيد، الآخرة.

-مفاهيم ذات علاقة؛ الأخوة، المحبة، الشفقة، الصبر، التساند، الحفاظ على الأمن العام، التمذهب، التوكل، عدم تصوير الباطل، الاتفاق، البناء.

-مفاهيم مخالفة؛ الفتنة، الغيبة، العداء، الحقد، الحسد، العناد، مرض النقد، اليأس، الانحياز.

-العدالة المحضة والعدالة الإضافية.

-نطاق المصطلح وشموليته.

 

 1.  
 • القران الكريم
 • السنة النبوية
 • الفقه
 • علم الكلام
 • تطبيقاته في التاريخ الإسلامي

 

 1. العمل الإيجابي من حيث العلوم عامة:
 • الفلسفة
 • علم الاجتماع
 • الاقتصاد
 • السياسة
 • الأخلاق
 • التعليم
 • علم النفس

 

4-علاقة العمل الإيجابي بالقضايا الراهنة والعالمية:

-العنصرية

-الإرهاب والعنف

-التلوث البيئي وتغير المناخ

– تفاوت الدخل

-الإفراط في الاستهلاك

-التهالك على حطام الدنيا

– إخلال حقوق الإنسان

– الحداثة من حيث نتائجها: الأنانية، العبثية، السادية…

– حل المشاكل في التعايش في عالم متعدد الأديان ومتعدد الثقافات.

-جذور الحرية وعلاقتها بحرية الإنسان الإيجابية (ضمن الحقوق والحريات الأساسية).

-الأمراض الستة (اليأس، الكذب، محبة العداوة، الاختلاف، الاستبداد، المنافع الشخصية)

 

5-العمل الإيجابي في الممارسة العملية

-تحمل الاختلافات

-فن  التعايش معا

-حرية التعبير والعقيدة

– البحث عن الحق والحقوق

– نهج العمل الإسلامي

-الصلح والتسامح

-مفهوم الجهاد

 

6– دراسات مقارنة:

-الديانات الأخرى

-التيارات الفلسفية

-العصيان المدني

– مقاربات مشابهة

– مقاربات مختلفة

 

ملاحظات مهمة:

1- موعد إقامة المؤتمر2 – 4 في أكتوبر لعام 2016

2. الجدول الزمني لوصول البحوث إلى سكرتارية المؤتمر كالاتي :

أ) ملخصات البحوث لا تتجاوز 250 كلمة. وآخر موعد لوصولها إلى السكرتارية 28 فبراير2016 www.musbethareket2016.com. وتلحق بالملخصات السيرة الذاتية للباحث على صورة فقرات لا تتجاوز 200 كلمة. وسيتم الإعلان عن الملخصات المقبولة في 25 مارس 2016.

ب) النص الكامل للبحوث لا يتجاوز 15 صفحة ويصل إلى  لجنة التحكيم للتقويم في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران2016 بـالموقع www.musbethareket2016.com ،

ج) وسيتم الإبلاغ عن البحوث المقبولة للعرض في المؤتمر في 31 يوليو/تموز 2016.

3. تكتب البحوث في ضوء كليات رسائل النور للأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي. وتهمل كليا البحوث التي لا توافق المحاور وأهداف المؤتمر الأساسية.

4.  إن ما يحتاج إليه الباحث حول رسائل النور من معلومات أو مصادر يمكنه مراجعة الموقع في الانترنيت  www.iikv.org/academy ، www.musbethareket2016.com وسكرتارية المؤتمر مستعدة للتعاون مع أي استفسار يردها.

 5.  لغة المؤتمر بالتركية والإنجليزية والعربية بالترجمة الفورية.

6.  سيتم توفير السكن للباحثين المقبولة بحوثهم والتذكرة حسب المستطاع.

 

الاتصال:

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı,

 Kalenderhane Mh., Cüce Çeşmesi Sk. No:6 Vefa

 Fatih İstanbul

Tel     : +90 212 527 8181,    : +90 212 527 8080 Fax

E-mail : musbethareket2016@iikv.org

 

 

— — — — — — — — — 

THE ROLE OF POSITIVE ACTION IN BUILDING A BETTER WORLD: THE PERSPECTIVE OF THE RISALE-I NUR

2nd – 4th October 2016, Istanbul

CALL FOR PAPERS

 

In these difficult times, humanity is besieged by problems which threaten both our spiritual and material well-being. Throughout the world, hunger, poverty, social injustice, oppression, war, enforced migration, anarchy, violence, terrorism, climate change, environmental pollution and a host of other negative trends are on the increase. Despite numerous efforts to better the human situation, lasting solutions to these problems have not been found.

How can the happiness of humanity be obtained both in this world and in the next? What kind of approach is needed in order to solve or, at least, reduce these problems? Is reconstruction possible without further spiritual and material harm being done? Can a universal and sustainable solution be found that targets these problems at their very roots? The need for answers to these kinds of question is more urgent than ever before.

Bediuzzaman Said Nursi’s life and works, and his Risale-i Nur collection in particular, constitute an important means of providing answers to these questions and problems. Solutions to these individual, societal and global problems are related to the way in which mankind approaches the creation. Said Nursi propounded an original way of looking at, and responding to, the universe and humanity that is best described as “positive action”. Positive action, based on revelation and faith, is an important way of approaching life which needs to be discussed both in theory and in practice. Serious discussion is needed to explore how this concept can give meaning to all aspects of life and human relationships, and how it can provide sustainable solutions for mankind’s problems. And the time for that discussion is now.

Between the 2nd and 4th of October 2016, the 11th International Risale-i Nur Symposium will be held. The overarching aim of the Symposium is to promote the development of peace and happiness, both in this world and the next, for Muslims and for humanity as a whole. The central theme of the Symposium will be: “THE ROLE OF POSITIVE ACTION IN BUILDING A BETTER WORLD: THE PERSPECTIVE OF THE RISALE-I NUR”

Within the scope of the sub-themes below, academics from the all over the world are invited to share their understandings and perspectives.

 

1. Theoretical and Conceptual Perspectives on Positive Action

·    The perspective of the Risale-i Nur

·    The ontological view: faith; belief in Divine Unity; belief in the Hereafter; ma‘na-i ismi and ma‘na-i harfi (self-referential and Other-indicative views of creation).

·    Positive concepts such as brotherhood, love, compassion, patience and solidarity; the maintenance of public order; trust in God; social unity.

·    Negative concepts such as disorder, gossip/slander, hatred, malice, jealousy; negative criticism; despair; prejudice.

·    The issue of absolute justice v. relative justice

 

2. The perspective of the Islamic sciences

·    The perspective of the Qur’an

·    The perspective of Prophetic Traditions (hadith)

·    The perspective of Islamic law

·    The perspective of theology and/or philosophy

 

3. The perspective of the social sciences

·    Sociology

·    Economics

·    Politics

·    Ethics

·    Pedagogy

·    Psychology

 

4. Positive action and current global problems

·    Racism

·    Terror and violence

·    Nationalism

·    Environmental pollution and climate change

·    Income inequality

·    Excessive consumption

·    Secularization

·    Human rights and human rights violations

·    Individualism, egocentrism, nihilism, hedonism, sadism

·    Multi-culturalism and its problems

·    The ‘six sicknesses’ of despair, deceit, enmity, disunity, individualism and despotism.

 

5. Positive action in practice

·    Tolerance of diversity

·    Peaceful co-existence

·    Implementation of legal rights

·    Service to society

·    Peace and tolerance

 

6. Comparative studies

·    Positive action in the world religions

·    Philosophical movements

·    Civil disobedience

·    Positive action in social and political movements

 

Points to remember

1. The Symposium will be held in Istanbul between the 2nd and 4th of October 2016.

2. Before sending papers to the Symposium Secretary, please follow the instructions and the timetable below:-

a) The abstract of the paper must be submitted to the Symposium Secretary no later than the 28th

February 2016 and should not exceed 250 words. The website for submitting the paper is www.musbethareket2016.com. Along with the abstract, the author should send a short CV, not exceeding 200 words. The papers accepted for inclusion will be announced on the 15th of March

2016.

b) If your paper is accepted, you should submit a completed draft for reviewers to evaluate by 30th June at the very latest. The paper should be no longer than 12 pages. Please submit your paper to www.musbethareket2016.com

c) Authors will be notified that their papers have been accepted for presentation at the conference no later than 31st July 2016.

3. Papers should focus on the Risale-i Nur and address one of the sub-themes listed above. Papers which do not discuss a sub-theme with special focus on the Risale-i Nur will not be considered for inclusion.

4. Additional information on academic studies regarding Said Nursi and the Risale-i Nur can be obtained from the Symposium secretary. Additionally we recommend that you visit the websites www.iikv.org/academy and  www.musbethareket2016.com for further resources and information.

5. The Symposium will be conducted in Turkish, English and Arabic and there will be simultaneous translations of all these languages.

6. Limited grants will be made available for travel and accommodation expenses for researchers presenting papers at the symposium.

 

Contact:

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Kalenderhane Mh., Cüce Çeşmesi Sk. No:6 Vefa Fatih İstanbul

Tel        : +90 212 527 8181, Fax       : +90 212 527 8080

E-mail :  musbethareket2016@iikv.org

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )