Nurdan Haber

Bir Hidayet Nur’u – Niyazi Beki

Bir Hidayet Nur’u – Niyazi Beki
Avatar
Niyazi Beki( niyazibeki@nurdanhaber.com )
08 Kasım 2017 - 21:57

Sen bir hidayet nurusun nur-u Kur’an’ın yârısın.

Âhir zaman kışı soğuk insanlığın baharısın

Nefsânî arzularından hicret eden kimselerin

Şaşmaz bir rehberisin sen bulunmaz yâr-ı gârısın

 

Sensin Hayder-i kerrardan gelen bir nur-u muntazar

Gavs-ı âzam bostanında bir gülüstan-ı müzdeher

Kur’an’dan mülhem bir nursun mücessem bir inayetsin

Müjdelemiş, muştulamış seni hazret-i peygamber

 

Seksen yıllık bir ömürde dünya zevkini bilmedin

Zindanlardan kaçmak için mevzii hiç terk etmedin

İlm-u irfanda Bedi’sin ver’-u takvada Said’sin

Elin kolun bağlı idi lakin asla baş eğmedin

 

Gönüllerin cânânısın akılların sultanısın

Hakkın parlak nişanısın İslam’ın bir burhanısın

Hakikatin lisanısın vicdanların izanısın

İman dolu bir hayatın şuurusun şiarısın

 

İnsanlar dünyaya meftun herkes bir kâr-u bârında

Seni cezp eden imandır saf altının ayarında

Kimi makam kimi mevki kimi dünya ayartmışken

Senin kabrin bile kayıp şu imtihan diyarında

 

Niyazi Beki