Nurdan Haber

Ebced hesabıyla Said Özdemir ağabeyin vefatı

Ebced hesabıyla Said Özdemir ağabeyin vefatı
27 Şubat 2016 - 14:17

Mîlâdî : 26 Şubat 2016, Cuma, 05.00 
Hicrî  : 17 Cemâziye’l- evvel 1437 
Rûmî  : 13 Şubat 1431 
 

 
(Kavuşdu ahbâba subh-i dem, Saîd Özdemir!) (1002)
 قاووشدى أحبابه صبح دم سعيد ئوز دمير
 

Asıl Siirt, Tillo; ceddi Şeyh Mücâhid’dedir.
 

O’nun, Bedîü’z-zamân Saîd de üstâdıdır.
 

Gelirse (şems-i˜ cebel) vefâta târîh verir… (435) شمس جبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesâbı ve Lügatçe:

Arûzun (mefâilün/fâilün/mefâilün/fâilün) ölçüsüyle yazılan bu târîh nazmının birinci mısra’ının ebced hesabıyla toplamı 1002 eder. Dördüncü mısra’daki (şems-i cebel)’in toplamı olan 435, bu sayıya (gelince) katılınca 1437 bulunur ki, Merhûm Saîd Özdemir’in hicrî vefât târîhidir. 

Şems-i cebel: dağ güneşi, mc: âlim ve fâzıl kimsenin ışığı

Şems: güneş

Cebel: dağ, yüksek tepe. Mc: bir kavmin meşhuru ve büyüğü, âlim ve fâzıl kimse

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )