Nurdan Haber

Bediüzzaman’a göre hürriyet ve istibdad paneli

Bediüzzaman’a göre hürriyet ve istibdad paneli
01 Mart 2016 - 9:40

Nurndahaber-Özel

Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 56. senesinde düzenlenen “hürriyet ve istibdad” konulu panelle anılacak.

İslam âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursi vefatının 56. yıldönümünde düzenlenen panelle anılacak. ICBA (Kültürler Arası Köprü Derneği) tarafından düzenlenen panelde, Bediüzzaman’ın İslam perspektifinden hürriyet ve İstibdad hakkında ki fikir ve eserleri konu alınacak.

Akademisyen, araştırmacı ve yazarların katılımıyla gerçekleştirilecek Bediüzzaman’ı anma programına 4 panelist katılacak;

M. Nihat DERİNDERE – Bediüzzaman’a Göre “Hürriyet-İman” ve İlişkisi

Mustafa ÖZCAN – İslam Dünyasında Hürriyet Hareketleri ve Bediüzzaman

Müfid YÜKSEL – Türkiye’de Hürriyet Hareketleri ve Bediüzzaman

Hakan YALMAN  – İstibdada Karşı Bediüzzaman’ın Müspet Hareket Modeli

ICBA tarafından düzenlenen panelin moderatörlüğü ise Prof. Dr. İsmail Latif HACINEBİOĞLU tarafından yürütülecek.

6 Mart 2016 Pazar günü gerçekleşecek olan Bediüzzaman’ı anma programı kapsamında ki panel İstanbul Çemberlitaş’taki Fırat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 13.00-17.00 arasındaki panel herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

BEDİÜZZAMAN: EKMEKSİZ YAŞARIM, HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM

Yazdığı Risale-i Nur Külliyatı ile dünyada önemli yankı uyandıran Bediüzzaman Said Nursi, “ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” ifadesiyle dikkat çekmiş ve hürriyeti konu alan çeşitli eserler telif etmiştir.

Bediüzzaman İstanbul’a geldiği 1907 yılından itibaren “hürriyet ve istibdad” tartışmalarına aktif bir şekilde katılmış, makaleler yazmış ve konuşmalar yapmıştır. II. Meşrutiyet’ten çok kısa bir süre sonra meydana gelen 31 Mart tecrübesi, onun ümidini kırmamış, bilakis azmini ve gayretini artırmıştır.

Başta meşrutiyet, hürriyet ve istibdad gibi kavramları anlatmak maksadıyla memleketi olan Doğu vilayetlerini tek tek dolaşmıştır. Bu seyahat sonunda avam reçetesi diye de nitelendirdiği “Münazarat” isimli eseri ortaya çıkmıştır. Münazarat’ın en kritik konuları arasında “hürriyet”, “istibdad” ve “meşrutiyet” gibi kavramların bulunduğu dikkatleri çekmektedir.

Bediüzzaman, “İman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar” diyerek hürriyeti imanın bir özelliği olarak tarif etmiştir. Bununla birlikte, sefahat ve rezilliği netice veren mutlak bir hürriyeti değil, “âdâb-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine” manasında bir hürriyet tarifini benimsemiştir. Hürriyetin sınırlarını ise, “hürriyetin şeni odur ki, ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın” ifadesiyle belirlemiştir.

Bediüzzaman, nefsin istibdadından, ailenin, hocaların, ağaların ve devlet idarecilerinin istibdadına kadar; başka bir ifadeyle en dar daireden en geniş daireye kadar her türlü istibdadın karşısında dik bir duruş sergilemiştir. Bu tavrında o derece istikrarlıdır ki, “istibdad ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım” iradesini netice vermiştir.

Bediüzzaman seksen küsur yıllık ömrü boyunca en zorlu şartlarda dahi hürriyetinden en ufak ödün vermemiştir. Bunun sebebi olarak ise, “ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” şeklinde ifade etmiştir. Ancak hayatının önemli bir kesitinde “Kur’an’ın emirleri istikametinde hareket etmesinden dolayı” en koyu bir istibdadın zulümlerine maruz kalmış, hapishaneler ve sürgünlerde geçen meşakkatli bir ömür sürmüştür.

Bediüzzaman, hem hayatı hem de eserlerine yansıyan fikirleriyle bir hürriyet kahramanıdır. Bediüzzaman’ın mücadelesini verdiği hürriyet hakikati halen İslam toplumlarının özümsemekte zorlandığı ve uğruna büyük bedeller ödemek zorunda kaldığı çok önemli bir mesele olarak güncelliğini korumaktadır.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )