Nurdan Haber

Önemli İşler

Önemli İşler
13 Mart 2016 - 22:04

            Ölçüler, insana ve anlayışa göre değişir. Bizim için önemli olan bir iş, bir başkası için daha geri planda kalabilir. Mühim olan, sağlam bir ölçü elde etmektir. Dünyaya gereği kadar değer vermek, bir ölçüdür. Bâkî olan âlemin en ufak bir işi bile, mâdem ki ebediyetle ilgilidir, bu geçici dünyanın en birinci önceliğinden ehemmiyetlidir. Özellikle, insanların ebedî hayatlarını kurtarmak iddiasında olan bir hizmetin mensupları için bâzı dünyevî meşgaleler en son sırada değerlendirilmelidir.

            Allahu Teâlânın kulu olduğunu bilen birisi için, O’nun emirleri ve yasakları ilk sırada yer almalıdır. Âhirete âit bir işi kaçıncı sırada görüyoruz?. Kendimize bakalım: bu hususlarda nasıl hareket ediyoruz? O halde, başkalarının davranışlarını tenkit etmeden  önce kendimizi yoklamalıyız. 
            Bu ifâdelere âşinâ olmayanlar, şimdi “Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar ve önemsemiyorlar.” diyecekler! Acabâ öyle mi? Dünyâyı iyi bir tahlile tâbî tutan mütefekkir ve âlimler, dünyânın üç yönü olduğunu ve bunlardan ikisinin insanları mutluluğa götürdüğünü ve Hâlık-ı Âlemîn olan Cenâb-ı Hakk’ın da bu iki yöne değer verdiğini en ince ayrıntılarına kadar açıklamışlardır. Dayanak noktamız olan ve düşüncemizin  temelinde yer alan Risâle-i Nûr Külliyâtı, bu konuyu birçok muhtelif yerde, aklımızla birlikte nefis ve şeytanımızın da ikna’ olacağı  bir tarzda, îzâh etmektedir.

            Hizmetimizde misafiri ağırlamak için o mekânlarda yapılan temizlik ve hazırlık gibi basit işler bile, çok mühim meyveler verecek ağırlıktadır. Niyetimizin hâlis olması, o küçük çekirdeği hayatlandırıp büyük bir ağaç yapacaktır. Uhrevî işlerin bir zerresi, yalnızca dünyaya âit olan çok büyük işlerden daha kıymetlidir. Özellikle, bu zamanda, yapılan amellerin kazancını tahayyül etmek bile mümkün değildir!

            Bu iddiânın dayandığı âhir zaman hadîslerini hatırımıza getirelim. Sağlam bir niyet ile yapılan, sünnet-i seniyeye uymak hususundaki küçük bir ibâdetin bile ne büyük sevaplar kazandırdığı, bizzat peygamberimiz Hz. Muhammed (ASM) tarafından belirtilmiyor mu? Bir şehidin hayatını fedâ ederek kazandığı bir mertebenin kat kat fazlası, böyle basit bir davranış neticesinde nasıl verilir, diye düşünülebilir. Uzaktan bakanlara mübalağa gibi gelebilecek ifâdeler, zamanın ve işin önemi cihetiyle tam anlamıyla gerçeği yansıtmaktadır.

            Muazzez Üstâd’ın hayatını sür’atle hâfızamızdan geçirelim: aynı mânânın onda da hüküm sürdüğünü görüyoruz. Dünyayı karma karışık eden İkinci Cihan Harbi’nin ayrıntılarıyla hiç meşgul olmuyor; ama, kudsî Nûr hizmeti ile ilgili bir noktayı, bir harfi, bir ibâreyi aslâ atlamıyor! Bir mektubun, ücrâ bir köyde, âmî bir adamın eline geçmesine büyük önem veriyor! Yurdun en uzak köşesindeki bir talebesinin mânevî sorularına yıldırım hızıyla cevap yetiştiriyor!

            O’nun zamanında dünyanın bu türlü işleriyle sıkı sıkıya ilgilenenlerden geriye ne kaldı? “Alman ve  İngiliz kadar kuvveti ve serveti  olsa, aklı da varsa” hizmet yolunda harcayacağını ifâde ederken abartıyor muydu? Aslâ! Öyle de yaptı: sağını solundan ayırt edemeyecek bir kàbiliyette olanlar, vagonlarla servet yığarken; O, yiyeceğini karıncalarla, kedilerle, fakir komşularıyla paylaşıyordu. Zekâca kendisinin çok aşağısındakiler, şöhretin yalancı tepelerine tırmanırken; O,  vaktini ve mesâisini bütün insanlığın dünya ve âhiret saâdetini kazanmaları uğrunda harcıyordu. Kur’an ve îmâna âit en ufak bir ayrıntı, O’nun için, dünyanın en önemli işinden önce geliyordu.

            Pekiyi, biz ne yapıyoruz?!!

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )