Nurdan Haber

31 Mart Vak’ası

31 Mart Vak’ası
14 Mart 2016 - 4:20

Devlet-i Aliye’nin başından Sultan Hamit’i tahtan indirip, İttihat-terakki Cemiyetine bu Müslüman ülkeyi peşkeş çeken İsyan hareketini adıdır, otuzbir mart.
31 Mart Vak’ası tam olarak nedir?
Taşkışla’da (Taksim’de bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binası) bulunan Avcı Taburlarına mensup askerlerin, rumî takvime göre 31 Mart, miladî Nisan’ın 12’ni 13’e bağlayan gece sabaha karşı kışlalarını terk ederek Meclis-i Mebûsân’ın bulunduğu Ayasofya Meydanı’nda toplanmasıyla başlayan olaylar zinciridir.

Kimler çıkardı bu hadiseyi?

31 Mart Vak’ası’nın perde arkasında Yahudi ve masonların olduğu aşikardır. 400.000 bin altınla bu isyanın tertip edildiğini, Yahudi Emanuel Karasu kendi ağzıyla ifade etmiştir. Sultan Hamit’in Yahudiler için Filistin’de ( Kuddüs) bir yurt edinme karşılığında teklif edilen beş milyon altını reddetmesinden sonra , sultanın indirilmesi için Yahudiler tarafından düğmeye basılmış ve sonucunda başarıya ulaşılmıştır.

Nasıl başladı, ve ne şekilde bitti peki?

Selanik’ten gelen Hareket Ordusu’nun, 25 Nisan’da İstanbul’a hâkim olması ve ardından 27 Nisan’da Meclis-i Mebûsân’ın Sultan II. Abdülhamid’in hal’ kararını alması neticesinde kendisinin Selanik’e sürgün edilmesiyle birlikte 31 Mart Vak’ası tamamlanmıştır. Özetle 31 Mart Vak’ası, 12-13 Nisan’da askerî isyanla başlayıp, Hareket Ordusu’nun İstanbul’u işgal etmesi ve 27 Nisan’da II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi sürecinde cereyan üç olayın tamamına verilen isimdir.

Bu harekette ajanların etkisi var mıdır?

Tabi, tabi… Selanikte oluşturulan Askeri Tabur’un Makedon, Yunan, Sırp, karadağ, Yahudi gönüllü kişilerden oluşturulması bile bu olayın iç yüzü için yeterli kanıttır. Fakat tam tersine İttihâd ve Terakkî’ye mensup bazı subayların (ki bunlar da mason subaylardır) kılık değiştirerek askerî provoke ve isyan meydanına sevk ettirdikleri de aynı şekilde dile getirilmektedir. Bunların yanı sıra Yahudi Emanuel Karasu, Yahudi Haim Naum, Yahudi Teodor Hertzel,Yahudi haham Moşe Levi,Macar Yahudisi Ampiris Vambery, Selanikteki Rizorta Farmason Locası, İngiltere Büyükelçiliği Baştercümanı Fritzmaurice, İngiliz Derviş Aubrey Herbert, ayrıca İttihâd ve Terakkî karşıtı Prens Sabahaddin ve eski Sadrazam Kâmil Paşa’nın taraftarları gibi farklı kesimlerin de bu isyanda etkili oldukları iddia edilmektedir.

Sonuçta Ne Oldu?

Osmanlı’nın başı koparıldı. Sultan indirldi, Alem-i İslam ile bağımız koparıldı. Alem-i İslam teşbih taneleri gibi dağıldı. Filistinde bir Yahudi Devleti’nin oluşmasına yol açtı. Osmanlı Avrupa, Asya ve Afrika’da milyonlarca kilometre kare ( 4 milyon iki yüz bin Km2) toprak kaybedildi. En nihayet Osmanlı yerine Batıyı kutsayan bir laik Devlet doğdu.

Alınacak Ders!

Ülke olarak Dışta ve içte seni hedef tahtasına koyup ok atıyorlarsa; okların geldiği yöne dikkat et; seni düşmanına götürür. Bu durumda iken dahili anlaşmazlıkları bir tarafa bırakıp düşmana karşı ittifak etmek “farz-ı kifayedir”. 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )