Nurdan Haber

Merhaba

Merhaba
27 Ağustos 2015 - 6:19

            Sayın Okuyucularım,

           Bundan sonra, haftada bir defa Sizlerle sohbet etme imkânım olacak. Siz muhterem okuyucularıma hitap edebilmek benim için büyük bir zevk… “Sohbet” tarzı yazılar ile karşınıza çıkacağım. Konular, çoğunlukla pek önemsemediğimiz sâhalardan seçilecek. Günlük yaşayışımız, şahsî dertlerimiz, ortak meselelerimiz dile getirilecek. Göze takılan, kulağa çalınan, söylenmesi unutulan, hatırlatılmasından çekinilen hallerimiz, tavırlarımız sergilenecek, sorgulanacak. Vicdanlara, akıllara, duygulara seslenilecek. Güzeli bulmak, çirkini terk etmek, yolumuzu temizlemek, hedefe ulaşmak için Sizlerle el-ele, gönül-gönüle çabalayacağım.

            Bir topluluğun içinde yaşayan ve o topluluğun temsilcisi olduğunu hiçbir zaman unutmayan kişiler olarak yapmamız gerekenleri hatırlayacağım. Ayak bastığımız bu yeni çağın her zamandan daha çok “birlik ve berâberlik” rûhuna ihtiyâcı olduğunu unutmayacağım. Tek başına hareket eden bir çok dehânın, birlikte faaliyet gösteren normal zekâlar karşısında yenilmesinin işten bile olmadığını aklımda tutacağım. Danışarak, fikir alış-verişinde bulunarak yola çıkanların yanılmayacaklarını, başarıya ulaşacaklarını göz önüne alacağım.

            Kullandığımız kelimelerin aynı mefhumu ifâde ediyor olması, birbirimizi anlamada büyük bir nîmet… Sözlüklerimizin, dil kurallarımızın, okuma parçalarımızın, çıkardığımız mânâların birliği büyük saâdet… “Risâle-i Nûr” terbiyesini almış, felsefî ve fikrî gelişmesini tamamlamış, bilgilerini hayâtına tatbik etmiş bir toplulukla ortak dili konuşmamız  büyük bahtiyarlık…

            Duygularımı dile getirirken Sizlerin söylemek istediklerine isâbet edebilirsem, ne mutlu! Yazılarımla, keşke şu mevzûda da kalem oynatılsaydı, diyebileceğiniz konulara dokunabilirsem, ne iyi! Eksikliğini hissettiğiniz bir davranışa neşter vurabilirsem, ne âlâ! Olur ya, bu esnâda yanlışlıklar, dil sürçmeleri, hatâlı yorumlar da yapabilirim… Siz okuyucularımın îkazlarını, tashihlerini büyük memnûniyetle karşılayacağımı belirtmek isterim… Biz, Üstâdımızdan (r.a), birbirimizi hatâdan koruma dersi almadık mı? Bu sütunda yazıya başlarken, başta kendi nefsim, topluluğumuzu hatâdan korumak ve uyarmak niyetinde değil miyim?

            Dünyâ yıkılsa değişmeyen bir hakîkâtin taşıyıcılarına, insanlığı selâmetli sâhillere götüren büyük geminin tayfalarına, içinde evlâdımızın yandığı bir yangını söndürmeye koşan gönüllü itfâiye neferlerine, yeryüzünü barışın ve kardeşliğin cenneti yapmaya azmetmiş bir gayretin süvârilerine, ebedî hayatları kurtarabilmek için iki hayâtından vazgeçmeyi göze almış muhabbet fedâîlerine merhaba!.. 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )