Nurdan Haber

“Kendi vefat tarihini bilen şair”

“Kendi vefat tarihini bilen şair”
21 Şubat 2018 - 15:04

NURDAN HABER – ÖZEL

Geçen hafta vefat eden divan edebiyatı aruz vezni ve türk edebiyatı hece veznine vukufiyetle yazdığı şiirleri ve tefekküri ve edebi makaleleri ile tanıdığımız yazarımız şair ve yazar Ekrem Kılıç ağabey ölmeden önce kendi vefat tarihini de kayda geçirerek bu fani dünyadan göçüp gitti. Tarih düşürme şeklinde yazdığı dörtlükleri ile defaatle www.nurdanhaber.com sitemizde yer alan şairimiz bu defa vefatından evvel kaleme aldığı dörtlükle kendi vefat tarihini tarih düşürerek ölmeden önce kayda geçirmiş.

Varislerinden oğlu Ömer’in haber verdiğine göre Ekrem kılıç ağabeyin metrukatını tararken bıraktığı vasiyetin içinden çıkan Latince ve Osmanlıca imla edilmiş bir dörtlük dikkatleri üzerine çeker. Zira bu dörtlük Ekrem Kılıç’ın kendi vefat tarihini tam tarihi ile bildirmektedir.

Kendisi kalbi ve kalemi güzel bir edebiyat insanı ahlakı nezih hak aşığı vatan ve millet sevdalısı karekteri ile tanınan Ekrem Kılıç, ta’miyeli tarih düşürme şiirinde mümtaz bir kabiliyet olması tanıyanlarca tereddütsüz kabul ediliyor. Ancak bir insanın kendi vefatını bu yolla önceden haber vermesi merhum Ekrem Kılıç’ın halisiyet ve kalbinin safvetinin bir kerameti sayılabilir kanaatindeyiz.

Şiir ve açıklaması:

Kılsa atâ, rahmet edip ba’dehu,

Etse nida Hakk: “Feğafernâ lehû”(*)

Mevtime tarih düşürüp gitse “o”

Fatiha ihsan ediver, zor mu bu?

Açıklaması:

(*) onu afvettik, Sad suresinden bir ayetten iktibas edilen “Feğaferna lehû” nun ebcedi değeri 1446 dır. “Mevtime tarih düşürüp gitse o” mısraındaki “o” ebced değeri 7 dir. 1446 dan çıkarınca 1439 tarihi çıkıyor. Bu tarih ise Merhum Ekrem Kılıç’ın hicri vefat tarihidir.

Merhum ağabeyimize tekraren Allah’tan lâ yüad ve lâ yuhsa rahmetler niyaz ile kabrinin bir medrese-i nuriye olmasını; cennetinde Habibi ile ashabına komşu kılmasını dua ederiz.

Kaynak: Nurdanhaber