Nurdan Haber

Ukrayna ve Beyaz Rusyadan Mektup var.

Ukrayna ve Beyaz Rusyadan Mektup var.
12 Haziran 2016 - 1:31

Nurdanhaber-Haber Merkezi

 

Esselâmu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu.

Ukrayna hizmetleri, tercüme ve neşriyat faaliyetlerinde bir suhulet ve inayeti rabbaniye his ediliyor.

Ayet-ül Kübra, Küçük Sözler, Ramazan, iktisat ve Şükür, 10-29 cü Sözler, Asâ-yı Mûsâ, Gençlik Gehberi, 23 Söz, Hasalar Risalesi, Hanımler Rehberi ve İmân ve Küfür Muvazeneleri gibi risaleler Ukraynaca tercümesi, dershanede kalan kardeşler ve Kuran-i Kerimi Ukraynaca meâlini tercüme eden mütercimin heyeti ile yapıldı.

Mütercimin çalıştığı Ostrog Üniversitesinde ve bir tanıtım konferansında yüze karib talebelere ve papazlara takdim edildi. Kısa bir zamanda yapılan bu tercümeler, Ukrayna Kiev Uluslar arası kitap fuarında teşhir yapmak için bir kısmını Ukrayna’da Muhammed Said abilerin desteği ile bastırlildi. Risale-i Nur standın da bütün tercümeler ile beraber bu Ukraynaca risalelerle sergi yapıldı.

Ukrayna’da bu zamanlar’da yaşanan olaylardan dolayı ve umum millet çektiği maddi ve manevi tazyiklerden, ehl-i hamiyet içinde dine kuvvetli teveccüh ve ilgi var. Sanki görüştüğümüz her insanların lisani kal ve halleri – İslamiyet nedir? Acaba imandan gelen noktayı istinat ve istimdat bize halaskar olur mu? – diyordu. Maselâ: Başta Mihail, bu tercümeleri yapan: ‘Risale-i Nurları bu millete tanıtalım, ta ki yeni belâlar üstümüze gelmeden.’

Vasili, muharebelere gönüllü olarak katılan bir genç: ‘Aâa-yı Mûsâ’yı okudum, gördüğüm ve düşündüğüm Hayat ve İslâmiyet ile alakadar bütün meseleler hâl oldu.’

Önceki fuarlardan risaleleri tanıyan bir vatandaş; ‘Risale-i Nurlara sarılarak birer birer Rusça risalelerin sahifeleri gözden geçirdi – bu dersleri okudum, yeni tercümeleri var mı?’ Yeni risalelerden alarak, uzun zaman görüşemediğinden üzüldü.

Korsun – Şevçenko şehirden fuara katılan neşriyatın ve matbaanın sahibi ve eğitimde uzun zaman faaliyet gösteren Hırıstıyan müdür: Risale-i Nurdan Hanimler Rehberinden – ‘Elbette hususî değil, küllî ve umumî olarak çok bîçarelerin saadet-i bâkiyeleri için ve dalalete düşmemeleri ve imanlarını takviye edip kurtarmaları için ve hakikat-ı Kur’aniye ve imaniyeye tam hizmet etmek ve hariçten gelen, dâhilde çıkan dinsizlere karşı dayanmak için, zâil ve fâni dünyasını terketmek, elbette sünnet-i seniyeye muhalefet değil; belki hakikat-ı sünnete mutabakattır.‘ bu cümleleri okuyarak – Böyle dava sahibinin derslerini Rusça ve Ukraynaca tercümelerde, en güzel bir revişte, yani o ümmeti nasıl sevmişse öyle ifade etmek lazım. – dedi. Ve yine o – Biz eğitimde ve bahusus millet için böyle insanları yetiştirmemiz lazım – diyerek Risale-i Nurların tercüme ve neşir etmeyi maal-iftihar kabul etti ve kendi şehri Korsun-Şevçenko ya davet etti. Fuardan sonra güzel üç günlük seyahat düzenledi. Kadim Rus’un aslı Ukrayna Ros nehrinin sahilinde yerleşen ve şimdiki Korsun-Şevçenko şehri olan Rosler kavminden çektiği rivayet ediliyor. Seyahat devamında biz Risale-i Nurlardan ve Üstadımız Bediüzzamden anlattık, çok memnuniyetle hizmetleri tasdik ve kabul etti. Şeraiti zayıf aileler için devletin ayarladığı, aile düzenindeki dershaneyi ziyaret ettik. Beş yaşından başlayıp, düzenli şekilde on genci terbiye eden aile azaları ile görüştük. Gençler okuldaymış. Kendilerinin iki oğulları ile tanıştık, risalelerden hediye ettik ve Türkiye’ye davet ettik.

Şimdi Ukrayna’nın Rivni ve Korsun-Şevçenko şehirlerinde Gül ve Nur fabrikası gibi iki şehirde Risale- i Nurlar heyet halinde tercüme ve neşre başladı. Elhamdülillahi min fazlı Rabbi.

Fuar devamın da ve sonrası tanıştığımız insanlar devamlı irtibat halindedirler ve okuduklarından çok memnun olduklarını söylüyorlar.

Belorusya ’ya önceki fuarlarda irtibat kurduğumuz neşriyat sahipleri ve dershane hizmetleri ile ilgili meseleler ve Ramazanı Şerifin bir kısmını oradaki kardeşler ile beraber geçirmek için Minsk’e sefer ettik. Çok güzel talebe hizmetleri devam ediyor. Beş günlük ziyaretlerden sonra Brest şehrine ve iki gün sonra Grodno şehrine geçtik. Burada inşallah bugün Cuma namazını kıldıktan sonra tren ile yine Minsk’e geldik. Babruysk ve Vitepsk şehrindeki dershaneleri ve kardeşleri ziyaret ettik. O şehirlerin arasında olan şehirlerin kütüphane ve tarihî yerlerini de ziyaret ettik. Her yerde, fırsat buldukça, tanışıyoruz, dersler okuyoruz ve risalelerden takdim ediyoruz ve sizin makbul dualarınızı bekliyoruz.
Ramazanı Şerifiniz mübarek olsun.

Tahiri, Ali ve Behram.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )