Nurdan Haber

Bediüzzamanın varisi ve mutlak vekili Hüsnü Bayramoğlu Darbe Girişimi ile ilgili bir mesaj yayınladı

Bediüzzamanın varisi ve mutlak vekili Hüsnü Bayramoğlu Darbe Girişimi ile ilgili bir mesaj yayınladı
16 Temmuz 2016 - 12:46

Nurdanhaber – haber merkezi – özel haber

يَا دَافِعَ الْبَلَايَا إِدْفَعْ عَنَّا الْبَلَايَا

وَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

إِنَّكَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِ يرٌ

 

Muazzez Kardeslerimiz,
Dün geceden beri vukua gelen elim hadisat, zalimane kökü dışarda dal ve budakları devlet kurumlarımız ve şanlı ordumuza kadar sızmış ve artık katiyyet peyda etmiş zındıka komitesinin bir oyuncağı haline gelmiş paralel ihanet şebekesinin kalkışması millet ve hükümetimizin omuz omuza el ele tesanüdüyle bertaraf edilmiştir. Bununla beraber kalbimize asr-ı saadette Uhud Muharebesi gelmiş ve milletimiz ile birlikte hükümet erkanımız ve kolluk kuvvetlerimizin mesele tamamen vuzuha kavuşup bu hain şebeke bitamamiha def ü ref edilinceye kadar müteyakkız olmamız, maddî ve manevi duaya devam etmemiz elzemdir.

Aziz kardeşlerimize Üstadımızın şu müjdesini beyan ediyorum ki buyurmuşlar;

“İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar. Hem de mağlub bîçare bir reise yahut müdahin memurlara veyahut mantıksız bir kısım zabitlere itimad edilirse ve dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir, yoksa efkâr-ı âmme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı İslâmiyenin madeni olan ve herkesin kalbindeki şefkat-i imaniye olan envâr-ı İlahînin lemaatının içtima’larından ve hamiyet-i İslâmiyenin şerarat-ı neyyiranesinin imtizacından hasıl olan amud-u nuranînin ve o seyf-i elmasın hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir, siz muhakeme ediniz.

Evet şu amud-u nuranî, dinin himayetini, şehametinin başına, murakabesinin gözüne, hamiyetinin omuzuna alacaktır. Görüyorsunuz ki, lemaat-ı müteferrika tele’lüe başlamış. Yavaş yavaş incizab ile imtizac edecektir. Fenn-i hikmette takarrur etmiştir ki: Hiss-i dinî, bâhusus din-i hakk-ı fıtrînin sözü daha nafiz, hükmü daha âlî, tesiri daha şediddir.

Evet, evet.. eğer sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa; sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira kâinatı nağamatıyla raksa getiren ve hakaikın esrarını ihtizaza veren musika-i İlahiye hiç durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder.”

Ve yine Muazzez Üstadımız «Rahmet-i İlâhiyeden ümid kesilmez. Çünki: Cenab-ı Hak, bin seneden beri Kur’anın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini, muvakkat ârızalarla inşâallah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir…» (Mektubat sh: 326)

buyurup kendi dest-i mübarekiyle şu manidar haşiyeyi yazmış;

«Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Kur’ana hizmetkâr eder. Ağlayan âlem-i İslâmı güldürür.»

Aziz kardeşlerimiz biz Nur talebeleri Üstadımızdan aldığımız müsbet hareket dersine binaen ilan ediyoruz ki bütün kuvvetimizle asayişi temine ve mevcut hükümet-i islamiyeyi  ve başta Reis-i Cumhurumuz Tayyib Bey olmak üzere bütün erkan-ı hükümeti muhafazaya muvazzafız. Cenab-ı Hak hükümetimizi ve milletimizi bu şeytani şer odaklarından muhafaza buyursun, planlarını başlarına çevirsin, fitnelerini içlerinden versin diye dua ediyor ve ilan ediyoruz ki Ümmet-i Muhammedin son kal’ay-ı hasîni ve islamın ileri karakolu ve bir cihette pâyıtaht-ı hilafetin merkezi olan Türkiye, avn-i ilahi ile siyanet-i Rabbani altındadır. İnşaallah evvelki planları gibi bu da akim kalacaktır ve bu planlara alet olanlar ebediyyen iflah olamayacaklardır.

Aziz kardeşlerimizden vatanımızın, milletimizin ve hükümetimizin sıhhat-ı devamı için duaya berdevam olmalarını ricâ ediyoruz. Bu gece şehadet şerbeti içenler içinde fedakar nur talebeleri kardeşlerimiz olduğunu ve gencecik medrese-i nuriyenin şehid gülleri olan Mustafa ve Ömer adında medresede kalan iki üniversite talebesi  kardeşimizin Ankara Kızılay’da şehit edildikleri haberini de almış bulunuyor Onlara ve bütün şehidlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hizmetkarı
Hüsnü Bayramoğlu

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )