Nurdan Haber

Mahmut ağabeyin seyahat notları (2)

Mahmut ağabeyin seyahat notları (2)
21 Mart 2018 - 19:00

Nurdanhaber – ÖZEL HABER

Şimdi Golf Coast’tayız. Daha önceki seneler İstanbul’da tanıştığımız Adanalı kardeşler lise ve Ünüversite çağında gençler ile ziyaretimize geldiler.

Türkçeleri oldukça zayıf olan bu Türk gençleri, sorular soruyorlar. Cumhuriyet devrini, yapılan menfi icraatlarını sorguluyorlar. M Kamal ile Bediüzzaman ne için mücadele etmişler diye…
“Biz politikayı bilmiyoruz, Türkiye’den de uzaktayız bize bilgi verir misiniz?” vs…

Hüsnü Ağabeyimiz de onlara, zaman-ı Âdem’den bu güne iman ve küfür mücadelesini, cumhuriyet devrinde birinci ve ikinci reisin zamanlarında inkılaplar namı altındaki tahribatı, yapılan zülumleri ve Bediüzzaman’ın bu menfiliklere nasıl mukabele ettiğini; Risale-i Nur hizmetinin mahiyetini, ehemmiyeti; müsbet hareket düsturunu, Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’da istimal ettiği ikna metodlarının anlattı. Suallere muvafık dersler okundu.

Gold Coast Avusturalya’da müstesna bir konumda, bizim Antalya gibi sahil ve serbest bir şehir olduğu söyleniyor. Böyle bir yerde derslerde 15-20 yaşlarında ve “Evet gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler… His ve heves ise kördür, akibeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker. Ve bir saat sefahet keyfiyle bir namus mes’elesinde; binler gün hem hapsin, hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen bîçare gençlerin çok vartaları var…”olduğu bir halde böyle Nurcu Gençleri medreselerde görmek bizlerde fevkalade bir intibaha vesile oluyor.

Dersleri İngilizce tercümelerden okuyorlar. İnşallah Türkçelerini Nurları okuyarak ve nur medreselerinde bir araya gelerek nurlu sohbetler ile dinleyerek, okuyarak, yazarak geliştiriyorlar.

Dersin nihayetinde şevklenen ve merakları tatmin edilen gençler memnun ve mutmain olarak ayrıldılar. Yarın yine gelecekler. Evet, her yere lazım olduğu gibi buraya da bir Medrese-i Nuriye gerekiyor.

Üstadımız diyor:

“Hakikat da şudur: Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesi’nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Hasta Kardeşiniz

Said Nursî

 

Mahmut ağabeyin seyahat notları (1)

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )