Nurdan Haber

Irkçılık, Kavmiyet ve Milliyetçilik

Irkçılık, Kavmiyet ve Milliyetçilik
24 Mart 2018 - 13:58

Nurdanhaber – Ali YÜKSEL

Türkiye’de 40 (çok) çeşit kavim, kabile ve ırktan insanlar yaşamaktadır. Ancak iki millet vardır. Bunlardan biri İslam milleti, bir diğeri de küfür milleti.

İslam milleti’ni teşkil eden unsurlar, Türkler, Araplar, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Arnavutlar, Boşnaklar, Gürcüler ve diğer İslam milleti (Dini) nden olan unsurlar. Bunların hepsi tek Millettir.

Küfür milletini teşkil eden belli-başlı unsurlar ise; Rumlar, Ermeniler ve diğer Hristiyan unsurlarla İSLAM dışı din ve mezheplere mensub olanlardır.

Ancak batılılar, son iki asırdır, Müslümanları bölüp parçalamak ve birbirine düşürmek için Milliyet kavramını farklı bir yorumla, fitne çıkaracak şekilde içimize atmışlar, ısrarla Milliyet kelimesine, kavim-kabîle ve ırk mânâsını yüklemişlerdir. Halbuki Millet, Din manasınadır. Kur’an-ı Kerim’de bunun birçok misalleri vardır:

Sen onların milletine (dinlerine) uymadıkca, yahûdi ve hiristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar” Bakara Sûresi, 120. Âyet,

“De ki: «Allah Teâlâ sâdıktır. Artık Hanîf olan İbrahim milletine (dînine) tâbi olunuz. Ve O (İbrahim), asla müşriklerden olmamıştır» (Al-i İmran, 3/95)

“Nuh (a.s.) dedi: Ey Rabbim şüphesiz ki oğlum âilemdendir” (Hûd, II/45). Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o, iyi olmayan bir amelin sahibidir”(Hûd, II/46). Burada, “senin ailenden değildir” sözünün anlamı “senin dînine tabi olanlardan değildir” demektir.

Şimdi, güzel vatanımızda yaşayan Müslümanları birbirine düşman etmek için, düşmanlar çok uğraştılar. Önce Osmanlı’yı bu usullerle parçaladılar. Tabii ki, bütün suçu düşmana yükleyip rahatlamak için bunları söylemiyorum, elbette bu oyunu farkedemeyecek ferâsetsiz ve basîretsiz duruma düşen Müslümanlar, kabahatin büyüğünü işlemişlerdir. “Kış kışlığını, .uşt da, .uştluğunu yapacaktır”, şeytanın varlığı bizim günah işlememizi mâzur göstermez.

Bir taraftan bizim içimizde bu fitneleri kaynatıp, Osmanlıyı parçalayıp 60’ın üzerinde devletçiğe bölerken, kendileri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ni kuruyor, önce Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) nu oluşturup sonra Avrupa Birliği (AB) haline getiriyor, Türkiye’yi de bölüp parçalamak için hertürlü fitneyi yapıyorlar.

Artık yeter. Biz Türk-Kürt, Laz-Çerkez, Arab-Arnavut, Boşnak ve tüm Müslümanlar bir Milletiz, kardeşiz. Müslüman olan Rum, Ermeni, Yahudi ve hangi ırktan olursa olsun Müslüman olanlar bizimle aynı Millet (Din) ve kardeşiz amma; öz be öz aynı anadan-babadan da olsak, Müslüman değilse, bizim Milletimiz (Dinimiz) den değildir, bu böyle biline vesselam.

Artık siyonistlerin ve batının oyununa gelmek yok. “Müslümanlar kardeştir”

Bu arada mazlumlara sahip çıkma, memleketimizi bölmeye çalışan unsurlara fırsat vermeme ve sınır emniyetimizi koruma adına yapılan “Zeytin Dalı” hareâtının başarısını tebrik ediyor, Ordumuzun kahraman komutan ve erlerine başarılarının devamını diliyorum.

Görelim Mevlâ neyler, neylerse güzel eyler.”

Selam ve duaalar. Kalın sağlıcakla.

Ali YÜKSEL

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )