Nurdan Haber

Bediüzzaman nefsine şöyle dedi:

Bediüzzaman nefsine şöyle dedi:
24 Nisan 2018 - 8:00

Bismillahirrahmanirrahim

Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni tâciz ederken, bu fıkra onu tam susturdu, şükrettirdi. Size de fâidesi olur diye leffen takdim edilen bu fıkra, başımın yanında asılı duruyor.

1. Ey nefsim! Yetmiş üç sene, yüzde doksan adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın. Daha hakkın kalmadı.

2. Sen, âni ve fâni zevklerin bekasını arıyorsun. Onun için, onun zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Kör hissiyatınla bu yanlışının tam tokadını yersin. Bir dakika gülmeye bedel on saat ağlıyorsun.

3. Senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin adaleti var. İnsanlar, senin yapmadığın bir işle sana zulmediyorlar. Fakat kader, senin gizli hatâlarına binaen, o musibet eliyle seni hem terbiye, hem hatâna kefaret ediyor.

4. Hem yüzer tecrübenle, ey sabırsız nefsim, kat’î kanaatin gelmiş ki, zahirî musibetler altında ve neticesinde inayet-i İlâhiyenin çok tatlı neticeleri var.

“Belki sevmediğiniz şey hakkınızda hayırlıdır.” (Bakara Sûresi, 2:216.) çok kat’î bir hakikatı ders veriyor. O dersi daima hatıra getir.

Hem, feleğin çarkını çeviren kanun-u İlâhî, senin hatırın için o pek geniş kanun-u kaderî değiştirilmez.

5. “Kadere iman eden, kederden emin olur.”  kudsî düsturunu kendine rehber et. Hevesli akılsız çocuklar gibi, muvakkat, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma. Düşün ki, fâni zevkler, sana mânevî elemler, teessüfler bırakıyor. Sıkıntılar, elemler ise, bilâkis, mânevî lezzetler ve uhrevî sevaplar veriyor. Sen divane olmazsan, muvakkat lezzeti yalnız şükür için arayabilirsin. Zaten lezzetler şükür için verilmiş. (Emirdağ Lahikası)

Bediüzzaman Said Nursî

LÜGAT:

Âciz : Güçsüz, Zavallı
Bahtiyar : Talihli, Mutlu
Bedel : Karşılık
Beka : Devamlılık Ve Kalıcılık, Sonsuzluk
Binaen : Dayanarak, Dolayı
Derya-İ Rahmet : Rahmet Denizi
Düstur : Kural, Prensip
Eltâf : Lütûf Ve İhsanlar
Fâni : Gelip Geçici
Fazl : İlâhî Lütif, İhsan
Felek : Âlem Yörünge, Gök
Fıkra : Bölüm; Kısa Yazı
Hakikat : Gerçek
Hissiyat : Duygular, Hisler
İhsan : İlâhî Bağış, İkram
İn’âm : Nimet Verme
İnayet : İlâhî Yardım
İnayet-İ İlâhiye : Allah’ın İnâyeti, Yardımı
Kanaati Gelmek : Tatmin Olmak, Bir Hükme Varmak
Kanun-U İlâhî : Allah’ın Koyduğu Kanun
Kanun-U Kaderî : Allah’ın Takdiri İle Tespit Edilmiş Kader Kanunu
Kat’î : Kesin Olarak
Kefaret : Günahın Bağışlanmasına Vesile Olan Şey
Kudsî : Kutsal, Mukaddes, Yüce
Leffen : Ekli, Bitişik
Muammer : Uzun Ömürlü
Musibet : Belâ, Dert, Felâket
Nefis : Bir Kimsenin Kendisi; İnsanı Daima Kötülüğe, Maddî Zevk Ve İsteklere Sevk Eden Dugu
Niyaz Eylemek : Dua Etmek, Yalvarıp Yakarmak
Rahmetullahi Aleyhi Ve Alâ Hasan Feyzi : Allah’ın Rahmeti Onun (Halil İbrahim’in) Ve Hasan Feyzi’nin Üzerine Olsun
Şükrettirme : Allah’a Karşı Minnet Duyurma, Teşekkür Ettirme
Tâciz Etmek : Rahatsız Etmek
Takdim Edilen : Sunulan
Tazarru : Dua, Yakarış
Zahirî : Görünürde Olan
Zeval : Geçip Gitme, Sona Erme

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )