Nurdan Haber

En İleri Hududunu Çiziyor…

En İleri Hududunu Çiziyor…
25 Nisan 2018 - 12:29

En İleri Hududunu Çiziyor

Birebir görüşemediğim genç okurlarım, bazen mail yazarak, bazen de sosyal medya kanallarını kullanarak sorular soruyorlar. Hiçbirini cevapsız bırakmıyorum. Bir okurum “Kurán, peygamberlerin mucizelerini öykü biçiminde anlatıyor. Bunların bize ne yararı var?” diye sordu. Ben de ona -Nurlardan istifadeyle- şu cevabı verdim:

Peygamber kıssalarının ve mucize öykülerinin nice hikmetleri var. Üçünü söyleyeyim…  

Birincisi, tebliğe memur edilen zatın peygamber olduğunu tasdik etmek, onaylamak, kanıtlamak. İnanıp inanmama konusunda tereddüt yaşayan kimi insanlar, mucizelere tanık olduktan sonra iman ettiler. 

İkincisi, manevi örnekler sunmak ve muhataplarda taklit arzusu uyandırmak. Nebiler, resuller takva, sabır, şükür, kanaat, iffet vesaire hususunda Rabbimiz bize misaller gösteriyor.

Üçüncüsü, insanlara maddi alanda fikirler ilham etmek. Fende, bilimde, teknikte ufuklar açmak. Nitekim Kurán’da sözü edilen mucizeler, ileride keşfedilecek medeniyet harikalarının ana fikrini verdi, zihinleri icat ve keşiflere hazırladı. 

İşte bazı misaller… 

Âdem aleyhisselam, meleklerle yarışırken ‘eşyanın isimlerini’ söyleyerek galip geldi. Bu isimler istikbalde gelişecek ilim, fen ve sanatların tohumları, çekirdekleri hükmündeydi.  

Nuh aleyhisselam, kalbine inen ilahî bilgilere uyarak tufana dayanacak kadar muhkem bir gemi yaptı, gemicilerin piri oldu.    

İbrahim aleyhisselamın ateşe atılıp da mucize eseri yanmaması insanlara ateşten etkilenmeyen giysi yapma fikrini ilham edecek özellikler taşıyordu. 

Yakup aleyhisselam yüzlerce kilometre uzakta bulunan Yusuf aleyhisselamın kokusunu aldı. Bu mucize koku nakline bir işaret olabilir. Henüz o noktaya varılamadı. 

Yusuf aleyhisselam saatçilerin piri oldu. Keza, kadının günaha daveti anında, babasının yansısını gördü, iffetini korudu. Bu hadisede görüntü nakline bir işaret var. 

Davut aleyhisselam, demiri eliyle yoğurarak eşyalar yapmak suretiyle madenlerden istifadenin yolunu gösterdi. 

Süleyman aleyhisselam rüzgâra binerek hızla başka diyarlara gider, hayvanların dilini bilir, cinleri birer amele gibi çalıştırır, görünür bir araç olmaksızın uzak mesafelerden nesneleri bir anda getirtirdi. 

Bu mucizeler, ileride bulunacak olan uçak, radyo, televizyon gibi teknik harikaların tohumları sayılır. Hayvanların dili de çözülebilir. Kuşlar önemli işlerde kullanılabilir. Eşyalar bir yerden bir yere nakledilebilir. Cinler bazı hayırlı işlerde istihdam edilebilir. 

Musa aleyhisselam, asasıyla vurarak taştan su akıtmakla yerden su çıkarma tekniklerine öncülük etti. 

Mucize sonucu hastaları iyileştiren ve Allah’ın izniyle bazen ölüleri bile dirilten İsa aleyhisselamın öyküsü tıp ilmine büyük hedefler gösterdi.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinin ise haddi hesabı yoktur. 

Miraca çıkışı, ayın yarılması, bitkilerin ve hayvanların emrine itaat etmesi, su ve yemeğin bereketlenmesi, cenazelerin dirilip konuşması, bilinmesi asla mümkün olmayan şeyleri bilip bildirmesi ve daha niceleri. 

En başta da yaşayan bir mucize olarak elimizde bulunan Kurán! 

Bu eşsiz kitap bir mucizeler mahzenidir. Harikalarla doludur. Hem lafzı hem de manası muhataplarını âciz bırakmıştır. 

Kurán’ın bir kelam mucizesi olması işaret ediyor ki, istikbalde en etkili vasıta söz sanatı olacak. 

İnsanlar fikirlerini belagat ve edebiyatla kabul ettirecekler. Ruha nüfuz eden üsluplardan kuvvet alacaklar. 

İletişim araçlarını ustaca kullananlar hükümran olacak, meramını güzel dile getirenler hasımlarına galebe edecekler.

Ömer Sevinçgül

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )