Nurdan Haber

Abdullah Yeğin ağabeyden Dersane âdabı ile alâkalı tavsiyeler

Abdullah Yeğin ağabeyden Dersane âdabı ile alâkalı tavsiyeler
10 Mayıs 2018 - 8:00

Haddim olmayarak kardeşlerim dinlerse onlardan ricalarım var. Dersanelerde duran kardeşlerime rica ve istirhamımı, dikkat edilecek hususları bildiğim kadar yazacağım…

 1. Risale-i Nur’a talebe olan ondaki hakikatleri öğrenir. Ve elinden gelse tatbike çalışır. Birinci derecede onun alâkadar olduğu îmana kuvvet veren hakikatlerdir.
 2. Kendini beğendirmeğe, insanlar içinde nüfuz sahibi olmağa çalışmaz.
 3. Nur talebelerinin hepsini kendisinden üstün ve temiz bilir, riyakârlık edenleri bilse bile onların hatalarını teşhir etmez.
 4. Risale-i Nurda bahsi geçmeyen şeylerle uğraşmaz, başka mevzularla alâka peyda edip onlara vaktini sarf etmez. İlk tanıdıklarına imanî bahisler okuyabilir.
 5. Kimseye tahakkümvâri hareket ederek kendisini merci yapmağa çalışmaz.
 6. Zahmetli işlere göğüs gerer, kendisi yapmak ister, yardım eden olursa kendi menfaatine değil umumun menfaatine aid ise kabul edebilir.
 7. Hodfuruşluk, kendini beğenmişlik, gelenlere karşı üstünlük tavrını, bilgiçlik tavrını takınmaz, böyle yapanlardan da hoşlanmaz, sadece Allah rızasını düşünerek, kimsenin amelini beğenmesini değil, Allahın beğenmesini esas tutar.
 8. Beraber kaldığı kimselere dâima yardımcı, her hususta onların dert ortağı olmağa çalışır. Şahısları değil nurdaki düsturları öğretmeğe gayret eder.
 9. Sözü dönüp dolaştırıp iman hakikatlerine getirir. Yüzde seksen insanlar afakî hâdisat ile uğraştığından, gafleti attıran mevzuları keserek, işi tatlılıkla iman hakikatlerine getirir. Dâima dünyanın âhirete bakan vechesini esas tutar
 10. Beraber kaldığı kimselerden ayrılırken nereye gittiği bildirilir.
 11. Kusur görse onu tahakkümle değil lûtufla ıslahına çalışır. Gelen misafir talebe vesair kardeşler dâima güler yüz ve hüsn-ü istikbâl ile karşılanır. Sorulmayan dünyevî işlerden bahsedilmez, bahsedenler olursa hatır kırmadan dinlenerek kimse gücendirilmeden ağırlanır. Menfi şeylerden bahseden olsa kibarlıkla, gücendirmeden susturulur veya ders okunmaya başlanır. Daha iyi okuyan varsa dinlemek tercih edilir.

Abdullah Yeğin

Kaynak: Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )